Puun hinta

Puun hinta vaihtelee

Puusta maksettava hinta vaihtelee jopa vierekkäisissä leimikoissa. Puun hintaan vaikuttavat muun muassa puun järeys ja määrä, korjuutapa, -aika ja -olosuhteet, metsäkuljetusmatka, kuljetusmatka tehtaalle sekä puusta valmistettavien tuotteiden markkinatilanne. Esimerkiksi kesällä korjattavasta leimikosta saa yleensä paremman kantohinnan kuin talvikorjuun kohteista.

Uudistushakkuidenpuilla on harvennushakkuita parempi hinta, koska puun korjuun kustannukset ovat edullisemmat ja varsinkin tukkipuun laatu järeämpien runkojen vuoksi parempi. Hankintakaupoissa hintaan vaikuttavat mm. erän koko, vastaanottoaika ja tiestön kulkukelpoisuus.

Pyydä puukauppatarjous metsäsi sijaintikunnan metsäasiantuntijalta.

Kuusitukki, mäntytukki, tukkipuu, kuitupuu

Alla näkyvät Luonnonvarakeskuksen julkaisemat puun hintatilastot päivittyvät kerran viikossa. Tilastoinnissa ovat mukana Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ja tilastot kattavat noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos lukua ei ole saatavilla, taulukossa näkyy 0,00.

Puukauppatilaston hinta-alueet ovat laajat ja hintoihin vaikuttaa myös leimikon maantieteellinen sijoittuminen alueella. Sivun lopussa on kartta hinta-alueista.

Pystykauppa
P��tehakkuu
Kasvatushakkuu
Ensiharvennus
Hankinta­kauppa
Tukkipuu
M�nty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00
Pikkutukki
M�nty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuitupuu
M�nty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00