Puun hinta

Puun hinta vaihtelee

Puusta maksettava hinta vaihtelee jopa vierekkäisissä leimikoissa. Puun hintaan vaikuttavat muun muassa puun järeys ja määrä, korjuutapa, -aika ja -olosuhteet, metsäkuljetusmatka sekä puusta valmistettavien tuotteiden markkinatilanne. Esimerkiksi kesällä korjattavasta leimikosta saa yleensä paremman kantohinnan kuin talvikorjuun kohteista.

Päätehakkuiden puilla on harvennushakkuita parempi hinta, koska puun korjuun kustannukset ovat edullisemmat ja varsinkin tukkipuun laatu järeämpien runkojen vuoksi parempi. Hankintakaupoissa hintaan vaikuttaa eniten erän koko ja tiestön kulkukelpoisuus.

Lisätietoa puun hinnasta

Luonnonvarakeskuksen keräämät ajantasaiset tiedot koko maan keskihinnoista puutavaralajeittain löydät täältä.

Pyydä tarjous metsäsi sijaintikunnan metsäasiantuntijalta.