Values guide Metsä Group's operations

Puulla on hyvä kysyntä

Ostamme puuta normaalisti metsäteollisuuden heikentyneestä suhdanteesta huolimatta. Tuotantolaitoksemme tarvitsevat edelleen suuria määriä puuta joka päivä.

Tukin hintaan vaikuttaa voimakkaasti sahatavaran hintakehitys. Siksi tukin hinnat ovat laskeneet viime vuodesta, joka oli metsäteollisuuden suhdannehuippuvuosi.

”Tukin hinnat ovat kuitenkin edelleen 2010-luvun trendihintoja vahvemmat, ja sahatavaran hinta on laskenut tukin hintaa enemmän”, puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppanen sanoo.

”Viime vuoden kaltaisia tukin hintapomppuja on tapahtunut markkinoilla 10–20 vuoden välein. Siksi puukaupassa ei kannata odotella suhdannehuippuja vaan myydä puuta aktiivisesti metsän tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti. Näin metsän taloudellinen tuotto pysyy mahdollisimman korkeana.”

Jumppasen mukaan Suomessa taloudellisesti parhaiten ovat pärjänneet ne metsänomistajat, jotka ovat hoitaneet ja hyödyntäneet metsiä säännöllisesti suhdanteista riippumatta.

A-lisäosuuksilla lisätuottoa

”Metsäliitto Osuuskunnan A- lisäosuudet tarjoavat korkeaa tuottoa puukaupparahalle. Esimerkiksi jos metsänomistaja myi puuta edellistä hintahuippua eli vuotta 2007 seuranneena vuonna alemmilla hinnoilla ja sijoitti ne A-lisäosuuksiin, hän sai muutamassa vuodessa 10 euron lisätuoton per kuutiometri koko kaupalle, ei siis pelkästään tukkipuulle, ja uusi metsä oli jo pitkällä”, Jumppanen kertoo.

Taloudellinen tuotto muodostui näin paremmaksi verrattuna tilanteeseen, jossa puukauppaa olisi viivästetty – ja vaikka kauppa olisi osunut uuteen suhdannehuippuvuoteen 2018.

”Kuitupuun hinnat ovat tällä hetkellä lähes 2010-luvun parhaalla tasolla vuoden 2018 hinnannousun jälkeen.”

Sulan maan leimikot kysytyimpiä

Puun kysyntä kohdistuu tällä hetkellä etenkin sulan maan aikana korjattavissa oleviin leimikoihin. ”Lisäksi olemme kiinnostuneita talvella korjattavista uudistusleimikoista. Talviharvennusten oston kohdennamme jäsenetusopimus- ja metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille.”

”Ostamme myös hankintapuuta, mutta tilanne on syytä varmistaa omalta, paikalliselta metsäasiantuntijalta. Hankintasopimus pitää aina tehdä ennen leimikolle lähtöä. Energiapuuksi ostamme ensisijaisesti latvusmassaa”, Jumppanen sanoo ja muistuttaa, että uudistushakkuita ostetaan myös runkohinnalla aivan Pohjois- Suomea lukuun ottamatta.

”Jos metsänomistaja ei ole puukaupan yhteydessä varannut ensi kevääksi metsänuudistamispalveluita tai -materiaaleja, nyt kannattaa varmistaa nopeasti laadukkaiden taimien saatavuus. Lanseerasimme äskettäin männyn ja kuusen sekaviljelyn alueille, joissa on riski hirvituhoista. Myös tästä kannattaa jututtaa omaa metsäasiantuntijaa.”

Suomessa tehty oikeita valintoja

Keski-Euroopassa on tänä vuonna hakattu kuusen kaarnakuoriaistuhojen ja kuivuuden takia noin 100 miljoonaa kuutiometriä puuta. ”Kun katsoo kuluneen vuoden tuhoja ja laajoja metsätulipaloja muissa metsäisissä maissa, voitaneen todeta, että Suomessa on tehty monia asioita oikein”, Jumppanen sanoo.

”Voimme olla ylpeitä aktiivisesta metsänhoidosta ja puunmyynnistä, joiden ansiosta metsien hiilivarasto on lähes tuplaantunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Samalla metsät ovat pysyneet terveinä ja tuhoja kestävinä.”

Metsäpalveluissa vahvaa kasvua

Jumppanen kertoo tyytyväisenä asiakkailta kerättävän palautteen tuloksista. ”Meidän toimintamme ja metsäpalvelumme ovat vastanneet paremmin heidän odotuksiaan, sillä puukaupan ja metsäpalvelumyynnin sekä metsänhoidon asiakaskokemustulokset ovat tänä vuonna kohentuneet merkittävästi.”

”Metsäpalveluidemme käyttö on jatkanut vahvaa kasvuaan, ja moni institutionaalinen asiakas on valinnut meidät kumppanikseen. Tästä esimerkkeinä muun muassa Metsämiesten Säätiö, joka ilmoitti syyskuussa päätöksestään jatkaa vuonna 2011 alkanutta yhteistyötä kanssamme ja aivan tuore OP Metsärahaston asiakkuus.”

”Jatkamme toimintamme kehittämistä jatkuvan parantamisen periaatteella, jotta metsänomistajien asiakaskokemus kehittyy edelleen positiiviseen suuntaan. Yksi esimerkki käytännön kehitystyöstä on ensi vuoden puolella käyttöön otettava mittaustodistus, joka on aiempaa selkeämpi ja helppolukuisempi. Lisäämme myös entisestään aktiivista yhteydenpitoa omistajajäseniimme – siinä meillä on petrattavaa.”

Alan parhaimmat asiakasedut

Jumppanen muistuttaa vielä, että Metsä Group maksoi viime vuonna euromääräisiä jäsenetuja noin kuusi euroa jokaista vastaanotettua puun kiintokuutiometriä kohti.

”Tarjoamme metsäalan parhaat edut jäsenillemme – se on tullut todistetuksi myös tuoreessa metsänomistajille toteuttamassamme tutkimuksessa.”

Info

Avaa kuva isompana klikkaamalla sitä.