Puunkorjuu ja sen jälkeen

Puunkorjuussa puut kaadetaan, karsitaan, katkotaan ja mitataan sekä kuljetetaan metsästä tienvarteen, josta puutavara-auto hakee ne jalostuspaikkaan. Puunkorjuu tapahtuu 2-3 vuoden sisällä puukaupan solmimisesta. Poikkeuksen tekevät kunnon pakkaskelejä vaativat hakkuukohteet, joissa voidaan sopia pidemmästä määräajasta.

Lähetämme sinulle tekstiviestin ennen hakkuun käynnistymistä. Jos haluat tulla katsokaan oman metsäsi hakkuuta, ota yhteyttä siihen metsäasiantuntijaan, jonka kanssa sovit puukaupasta. Metsäasiantuntija sopii hakkuutyömaalla vierailusta hakkuukoneen kuljettajan kanssa etukäteen, jotta vierailu on turvallista.

Uudistushakkuuta tai harvennusta tekevä metsuri on nykypäivänä harvinainen näky. Pystykaupalla ostetusta puusta yli 95 prosenttia kaadetaan hakkuukoneella. Hakkuukoneen kuljettaja lajittelee tukki- ja kuitupuut metsässä ajouran viereen, josta kuormatraktorin kuljettaja hakee ne metsätien varteen. Kuormatraktorin kuljettaja lajittelee eri puutavaralajit eri pinoihin, jotta puutavara-auton kuljettajan on helppo ottaa kyytiin oikeat puut.

Samalta leimikolta eli hakkuualueelta ajetaan tyypillisesti puuta monelle eri tehtaalle: havukuitupuut eri tehtaalle kuin lehtikuitupuut ja mäntytukit eri sahalle kuin kuusitukit. Uusiutuvan energian tekoon käytettävät hakkuutähteet – oksat ja latvukset – ajetaan vielä eri käyttäjälle.

Katso video turvallisesta vierailusta metsätyömaalla

 

Hyvä korjuujälki on meille tärkeää

Korjuun ja kuljetuksen hoitavat sopimusyrittäjämme. Korjuu toteutetaan Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset ja metsäsertifiointikriteerit sekä metsä- ja luonnonsuojelulait huomioiden. Kalusto valitaan korjuukohteelle sopivaksi, jotta maastoon ja metsäautoteille jäisi mahdollisimman vähän jälkiä.

Hyvä korjuujälki on tärkeää sekä metsänomistajille että meille. Seuraamme korjuun laatua kuljettajien ja metsäasiantuntijoidemme tekemänä omavalvontana sekä yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa viranomaistarkastuksin. Kysymme säännöllisesti asiakkailtamme palautetta korjuussa onnistumisesta.

Hakkuukone yleisin puunmittausmenetelmä

Puukaupan lopullinen arvo selviää, kun puut mitataan. Hakkuukone mittaa puuta samalla, kun se kaataa, karsii ja katkoo ne. Puun runko kulkee hakkuukoneen kaatopään läpi, ja rungon läpimitta mitataan karsintaterien asennosta samalla, kun terät liikkuvat runkoa pitkin. Samassa yhteydessä mitataan puun pituus. Hakkuukoneen mittaustulosta kutsutaan motomitaksi.

Motomitta on peruste sekä metsänomistajalle että hakkuukoneen kuljettajalle maksetulle korvaukselle.

Metsä Group mittaa käytännössä kaiken pystykaupalla ostetun puun motomitalla. Pohjois-Suomessa ostettua koivua mitataan myös kuormainvaa’alla, koska pohjoissuomalaiset koivut voivat olla niin käyriä, ettei motomittaus ole luotettava.

Kuormainvaakamittaus yleistyy

Hankintapuina ostetut tukit mitataan yleensä sahalla tukkimittarilla ja kuitupuut kuormainvaa’alla.

Kuormainvaakoja on sekä puutavara-autoissa että metsätraktoreissa. Kuormainvaaka punnitsee jokaisen kuormaan nostetun kuitupuukourallisen ja laskee painot yhteen. Kuitupuiden tilavuus saadaan kertomalla mitattu paino puun tuoretiheydellä, jotka määrittää Luonnonvarakeskus.

Henkilötyönä tehtävää pinomittausta käytetään harvoin.

Kontrolloimme kaikkien mittausmenetelmien mittaustarkkuutta useassa eri vaiheessa ja eri tavoilla. Halutessasi voit tulla seuraamaan tarkistusmittausta. Ota tällöin yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.

Mittaustodistus eli ”mittis”

Kun puukaupassa sovittu leimikko on hakattu ja puut mitattu, metsänomistajalle lähetetään mittaustodistus. Mittaustodistus ja sen liite ovat puunostajan raportti puun myyjälle siitä, että mittaus on tehty lain mukaan ja hakkuussa on toimittu puukaupassa sovitulla tavalla. Metsä Groupilta saa aina liitteen koostesivun mittaustodistuksen mukana ja tarkemman tukkierittelyn pyydettäessä.

Mittaustodistusta ja liitettä lukiessa kannattaa vierellä olla puukauppasopimus ja sen mukana tulleet liitteet. Metsä Groupin omistajajäsenille puukauppa-asiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa Metsäverkossa.

Mittaustodistuksella peritään myös vapaaehtoinen menekinedistämismaksu, josta voit lukea lisää täältä

Tästä linkistä     voit katsoa esimerkin mittaustodistuksesta.    Esimerkkilaskelmassa on käytetty suurinta mahdollista puukaupan ja metsäpalveluiden oston bonusta. Mittautodistuksemme on uudistunut tammikuussa 2020.    Jos sinulla on kysyttävää mittaustodistuksestasi, ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.