Values guide Metsä Group's operations 
 

Mittaustodistuksemme uudistui

Metsä Groupin uudistunut mittaustodistus on otettu käyttöön. Tavoitteena uudistuksessa on ollut aiempaa selkeämpi mittaustodistus, josta tärkeät tiedot löytyvät helposti. Uudistuvan mittaustodistuksen suunnittelussa on hyödynnetty omistajajäsenistä koostuvaa kehittäjäjäsenyhteisöä ja kuunneltu muidenkin metsänomistajien toiveita.

Mittaustodistus jakaantuu kolmeen osaan. Etusivulle on koottu asiakkaalle tärkeimmät rahavirrat. Seuraavilla sivuilla on eritelty mittaustiedot. Niiden jälkeen eritellään mittaustodistukseen liittyvät rahavirrat: arvonlisäverot, kertyneet tai käytetyt bonukset, Suomen Metsäsäätiön menekinedistämismaksu ja ennakot.

Raha-asioiden jälkeen mittaustodistuksessa on metsänomistajalle kohdistettua markkinointimateriaalia. Aivan lopusta löytyy uusi tuloste eli kartta kauppaa koskevasta hakatusta alueesta. Kartassa näkyvät lisäksi korjuun ajourat.

Metsä Groupin kanssa puukaupan tehneet saavat mittaustodistuksen mukana aina myös liitteen. Siinä kerrotaan muun muassa puulajikohtaiset tukkiprosentit ja se, mihin pituuksiin ja läpimittoihin rungot on katkottu.Mittaustodistus löytyy aina Metsäverkosta

Mittaustodistus toimitetaan asiakkaalle, kun puukaupassa sovittu alue on korjattu ja hakatut puut mitattu. Mittaustodistus on puunostajan lakisääteinen raportti siitä, että puukaupassa on toimittu mittauslain mukaisesti ja sovitulla tavalla. Mittaustodistuksessa kerrotaan, mitä puutavaralajeja ja minkä verran alueelta on kertynyt.

Puukauppaa tehtäessä voi sopia myös metsänhoitotöitä, ja niitä voi maksaa puukaupan ennakoista. Jokainen puukauppa ja metsänhoitotilaus kerryttää bonusta, ja puukaupalla voi nostaa ulos aiemmin kertyneitä bonuksia. Myös ennakot sekä kertyneet ja nostetut bonukset on eritelty mittaustodistuksella.

Mittaustodistus tallentuu aina Metsäverkkoon, jossa siihen on helppo palata myöhemminkin. Halutessaan metsänomistaja saa sen myös postitse kotiinsa. Tietoturvasyistä mittaustodistusta ei enää jatkossa lähetetä sähköpostilla.

Mittaustodistuksen uudistaminen on ensimmäinen askel suuremmassa kokonaisuudessa. Uudistamme kaikki puukauppaan ja metsänhoitopalveluiden myyntiin liittyvät asiakirjat, kuten tarjoukset ja kauppakirjat. Tavoitteenamme on palvella omistajajäseniämme entistä paremmin ja läpinäkyvämmin.

Tutustu uuteen mittaustodistukseen

Tästä linkistä voit käydä katsomassa mallikuvan, miltä uusi mittaustodistus näyttää. Esimerkkilaskelmassa on käytetty suurinta mahdollista puukaupasta ja metsänhoitopalveluista kertyvää bonusta.