Values guide Metsä Group's operations

Metsäyhtymä vaihtoehto sopuisille sisaruksille

Kun sukupolvenvaihdoksessa metsätila siirtyy vanhemmilta seuraavalle sukupolvelle, joka haluaa omistaa metsät yhdessä, metsäyhtymä on hyvä vaihtoehto. Omistusmuotona yksinomistaminen on helpointa, mutta jos tila on siirtymässä sisaruksille, joista kukaan ei halua ryhtyä yksin metsänomistajaksi ja kaikki haluavat kuitenkin mukaan, yksi vaihtoehdoista on yhteisomistajuus. Tästä omistusmuodosta syntyy metsäyhtymä. Silloin metsiä ei pilkota osiin, mikä voisi vähentää niistä huolehtimista ja ainakin nostaisi metsänhoidon kustannuksia.

Yhtymässä jokaisella on yhtä suuri omistusosuus metsästä, ellei kaupan tai lahjan yhteydessä ole muuta sovittu ja luovutuskirjaan kirjattu. Esimerkiksi kolmesta sisaruksesta kukin omistaa kolmanneksen jokaisesta metsän puusta. Yhtymässä kaikki päätökset pitää kuitenkin tehdä yksimielisesti, joten valmiiksi erimielisten ei kannata metsäyhtymää perustaa.

Usein on niin, että lähinnä metsiä asuva huolehtii niistä eniten ja myös hoitaa niitä. Tämä työ koituu kaikkien yhteiseksi hyväksi. Jos hän haluaa työstä korvauksen, siitä pitää maksaa virallisesti palkkaa. Mahdollisesta työnjaosta sekä esimerkiksi metsien käsittelyn ja puukaupan perusteista kannattaisi kaiken varalta sopia etukäteen kirjallisesti. Veroilmoituksen metsäyhtymä tekee yhdessä, mutta sen osakkaat maksavat veroa omistusosuutensa mukaisesti.

 

Metsäverkko oiva apu metsäyhtymälle

Metsäyhtymän kannattaa ryhtyä Metsäverkon käyttäjäksi, jolloin jokainen yhtymän jäsen näkee verkossa kaikki samat metsäomaisuuteensa liittyvät tiedot. He voivat kukin hyväksyä siellä puukaupan ja metsänhoitotöiden tarjoukset pankkitunnustensa avulla. He voivat myös valtuuttaa yhden yhtymän jäsenistä toimimaan Metsäverkossa vastuuhenkilönä metsäasioiden hoidossa, ja silti heillä säilyy kaikkien tietojen katseluoikeus.

Jos metsäyhtymän osakkaat haluavat apua metsien hoitamiseen, yksi vaihtoehto on solmia metsäomaisuuden hoitosopimus Metsä Groupin kanssa. Näin yhtymän osakkaiden metsäomaisuuden hoitoon saadaan hyvän startti – oman metsäasiantuntijan avustamana. Yhtymä saa ammattilaiset hoitamaan metsiään, mutta kaikki päätöksenteko pysyy osakkailla.

Jos metsätilan sukupolvenvaihdos on tulossa ajankohtaiseksi, laita asia vireille oman metsäasiantuntijasi kanssa. Lisätietoa palveluistamme metsätilan sukupolvenvaihdokseen saat täältä.