Values guide Metsä Group's operations

Sopuisa sukupolvenvaihdos on myös metsän etu

Metsänomistajien keski-ikä on selvästi yli 60 vuotta. Niinpä yhä useampi metsätila on lähivuosina omistajavaihdoksen edessä. Metsä Groupin sukupolvenvaihdosasiantuntijat neuvovat ottamaan asian lasten kanssa puheeksi jo hyvissä ajoin ennen omaa luopumispäätöstä. Näin sitä ei tarvitse tehdä pakon edessä ja kiireellä. Kun asiaan tartutaan ajoissa, ehditään kartoittaa eri vaihtoehdot ja kuulostella jatkajien kiinnostusta. Metsätila olisi aina hyvä saada siirretyksi eteenpäin mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena ja sellaiselle omistajalle, joka on aidosti kiinnostunut metsätaloudesta. Perinteisestä tasajaosta ja tilan pilkkomisesta palstoiksi voi tulla kaikille vain rasite, ja niiden myyntiarvokin voi olla heikompi.

Rajanvedon tilalle maalaisjärkeä

Lahjoituksen sijaan kannattaa harkita myös suoraa tilakauppaa. Siinä yksi lapsista ostaa koko metsätilan suoraan itselleen ja hyvittää sitten osan kauppahinnasta sisaruksilleen. Tuo summa tulkitaan luopujalta saaduksi lahjaksi, jolloin myös verotus on kevyempää ensimmäistä veroluokkaa. Ostajan taakkaa puolestaan keventää se, että tilan kauppahinta voi olla alle neljänneksen käypää arvoa alempi, jolloin ostajalle ei tule lahjaveroseuraamuksia. Hinnoittelun pohjana pitää toki aina olla puolueeton tila-arvio.

Tilanne monimutkaistuu huomattavasti, jos jaettavana on perinteinen maatila rakennuksineen ja mahdollisine rantapalstoineen. Silloinkin ”viivain-metodia” parempi on käydä avointa keskustelua siitä, mikä lapsia aidosti kiinnostaa. Yksi voi saada esimerkiksi tilaan kuuluvat metsät, toinen kesämökin ja mahdolliset rantapalstat, kolmas puolestaan vanhan talonpaikan ja tonttimaata sen ympäriltä.

Values guide Metsä Group's operations

Tavoitteena kaikkia tyydyttävä tulos

Edellä kuvatun sukupolvenvaihdoksen nykyhaasteena on se, että haja-asutusalueilla sijaitsevien vanhojen asuinkiinteistöjen arvot ovat kuluvalla vuosikymmenellä pudonneet jyrkästi. Se voi pakottaa jatkajat keskinäisiin kompensaatioihin, jotta rahalliset arvot saadaan edes jollain tavalla tasapainoon. Toisaalta vanhalla kotipaikalla voi olla jatkajalle myös sellaista arvoa, jota ei voi pelkillä euroilla mitata. Sama pätee tietysti koko sukupolvenvaihdokseen. Tavoitteena pitää olla, että kaikki ovat tyytyväisiä.

Sukupolvenvaihdoksessa voidaan päätyä myös yhteisomistukseen. Malli on osoittanut toimivuutensa etenkin metsäomaisuuden hoidossa, mutta ei suinkaan ilman tiettyjä reunaehtoja. Yhteisomistuksessa päätökset pitäisi pystyä tekemään yksimielisesti. Lisäksi jonkun on oltava siinäkin aidosti kiinnostunut metsästä ja metsänhoidosta.

Muista nämä

​ALOITA sukupolvenvaihdos ajoissa. Ota asia puheeksi viimeistään silloin, kun tulet itse eläkeikään.
​METSÄOMAISUUDEN pilkkominen murentaa usein myös sen arvon. Pyri löytämään metsätilalle yksi omistaja, joka on aidosti kiinnostunut sen hoidosta.
​MIETI ja kartoita eri vaihtoehtoja yhdessä lasten ja asiantuntijan kanssa. Hae ratkaisua, johon kaikki ovat tyytyväisiä.
HYVÄ ennakkosuunnittelu säästää selvää rahaa. Samalla tilalle taataan jatkuvuus, ja kaikki osapuolet välttyvät turhilta veroseuraamuksilta.