Values guide Metsä Group's operations

Sukupolvenvaihdos sujuu myös metsätuloilla

 

Metsätilan sukupolvenvaihdoksissa painivat usein järki ja tunteet. Riittävän varhain  käynnistetty siirtoprosessi, tilan realistinen arvonmääritys ja eri vaihtoehtojen tarkka puntarointi säästävät monelta murheelta. Oikein tehtynä omistajanvaihdos maksaa itsensä takaisin normaaleilla puunmyyntituloilla.

Moni suomalainen metsänomistaja haaveilee eläkepäivistä, jolloin lopultakin löytyy aikaa omien palstojen hoitotöihin. Metsä Groupin sukupolvenvaihdosasiantuntija Marko Jurvasen mukaan metsätöiden lomassa pitäisi miettiä tosissaan myös sitä, löytyykö tiluksille jatkajaa. Vuodet tuntuvat usein kuluvan kuin huomaamatta. Jos sukupolvenvaihdokseen ryhtymistä pitkittää, se saattaa monista syitä tulla eteen suunnittelemattomasti.

Vanha viisauden mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Se pätee asiantuntijan mukaan myös sukupolvenvaihdoksiin. Asia pitää ottaa avoimesti ja ajoissa puheeksi. Sen jälkeen on teetettävä tilan arvonmääritys puolueettoman asiantuntijan avulla. Näin molemmilla osapuolilla on realistisen kokonaiskuva tilan todellisesta arvosta ja metsän tuottonäkymistä.

Tunteet taka-alalle

Sukupolvenvaihdokseen liittyy aina tunnesiteitä, mutta niitä on osattava päätöstä tehtäessä painaa myös taka-alalle. Perillisen on puntaroitava tilannetta samalla tavoin kuin olisi ostamassa metsätilaa perheen ulkopuoliselta myyjältä.

Jos järeämpi puusto on jo pitkälti hakattu eikä kunnollista tuottoa ole odotettavissa vuosikymmeniin, tilasta voi tulla perilliselle vain kallis rasite. Järkevästi hoidettu ja tasaisesti tuottava metsä sen sijaan tarjoaa sukupolvenvaihdokseen monia joustavia vaihtoehtoja. Ensin on toki kartoitettava, päädytäänkö lahjaan vai puhtaaseen tilakauppaan.

Viimeksi mainitun hyötyjä ovat muun muassa ostajan saama metsävähennys, myyjän luovutusvoiton mahdollinen verovapaus, mahdollisuus vajaan neljänneksen arvonmääritystä alempaan kauppahintaan ja myyjän kanssa tapauskohtaisesti sovittavat maksuehdot.

Esimerkiksi 150 000 euron arvoiselle tilakaupalle voidaan sopia vaikkapa 10 vuoden koroton maksuaika, jota lyhennetään 15 000 eurolla vuodessa. Näin sitä pystyy rahoittamaan tasaisilla hakkuutuloilla ilman isoja kertahakkuita ja uudistamiskuluja. Samalla uusi sukupolvi saa metsävähennyksen käyttöön puunmyyntituloihin.

Maksuaika metsän mukaan

Kyseinen yhtälö on kokeneen asiantuntijan mukaan hyvä nyrkkisääntö kaikkiin metsäkauppoihin. Metsätilan tuoton pitäisi Jurvasen mukaan kattaa sen ostohinta 10–15 vuoden aikajänteellä.

Metsä voi ostohetkellä olla tilanteessa, jossa hakkuukelpoista puuta on vielä niukasti. Silloin pitää vain laatia järkevä ja metsätuloihin istuva maksuaika. Joka tapauksessa ostaja saa veroetuna metsävähennyksen.

Onnistuneen omistajavaihdoksen avainasia on lopulta perillisten aito kiinnostus. Jos sitä ei ole tai perilliset ovat itsekin jo eläkeiässä, kannattaa harkita metsäomaisuuden siirtoa suoraan lapsenlapsille.