Tarkasti tavoitetiheyteen Astan avulla

Values guide Metsä Group's operations

Asta-sovellus parantaa maanmuokkauksen laatua ja lisää taimitoimitusten täsmällisyyttä

Metsä Group   on   ottanut   laajempaan käyttöön kaksi kesäkautta testikäytössä olleen Asta-muokkaussovelluksen. Risutec Oy:n yhdessä Metsä Groupin kanssa kaivinkoneisiin kehittämä sovellus mittaa reaaliaikaisesti muokattavan alueen pinta-alaa ja kertoo alalle tehtyjen istutuspaikkojen määrän. Sovelluksen ansiosta kuljettajan on aiempaa helpompaa tehdä uudistusalalle juuri tavoitteiden mukainen määrä istutuspaikkoja.

Asta-sovellusta pilotoitiin viime vuonna kahdeksassatoista kaivinkoneessa. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Metsä Groupin tavoitteena on, että tänä vuonna 70–80 prosenttia maanmuokkausalasta tehdään koneella, jossa on käytössä Asta-sovellus. 

Asta mittaa istutuspaikkojen määrän, jolloin saadaan tarkka tieto uudistusalalle tarvittavasta taimimäärästä.

Taimitarve tiedetään tarkasti

Yksi Asta-sovelluksen keskeisistä hyödyistä on se, että uudistusalalle tarvittava taimimäärä on maanmuokkauksen jälkeen tarkasti selvillä. Istutuspaikkojen määrä voi vaihdella merkittävästi esimerkiksi kallioiden, ojien tai säästöpuuryhmien vaikutuksesta. Astan ansiosta uudistusalalle voidaan varata juuri oikea määrä taimia jopa kuviokohtaisesti, mikä tehostaa istutustyötä huomattavasti.

Asta mittaa työn edetessä koneen puomiin kiinnitetyn gps-anturin avulla muokattavan alueen pinta-alan ja istutuspaikkojen sijainnin. Kuljettajan tabletille tai älypuhelimelle piirtyy reaaliaikaisesti kartta käsiteltävästä kuviosta.

Gps:n mittaama pinta-ala toimii taksaperusteena yrittäjälle ja työn laskutusperusteena metsänomistajalle. Metsänomistaja voi saada tarkan raportin tehdystä työstä kohteilla, joilla Asta on kaivinkoneessa käytössä. Jatkossa tiedot saadaan vietyä myös Metsäverkkoon metsänomistajan nähtäväksi. 

Jatkossa metsänomistaja voi saada tarkan raportin maanmuokkaustyöstä suoraan Metsäverkkoon.

Kelpo kaveri kuskille

Metsä Groupille maanmuokkaustöitä tekeviä yrittäjiä on ollut mukana Astan pilotoinnissa. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja sovellus on koettu hyödylliseksi niin kuljettajan kuin yrittäjän näkökulmasta. Asta kertoo keskimääräisen muokkaustiheyden, joten työnjälkeä pystyy sovelluksen avulla sovittamaan maastoon sopivaksi ja kuljettaja voi olla varma, että jälki on tavoitteiden mukaista. Yrittäjän kannalta hyödyllistä on myös työtehokkuudesta kertova tieto, sillä sovellus näyttää reaaliaikaisesti muokkaustyön keskinopeuden. Lisäksi Asta tehostaa kuljettajan työtä, sillä se korvaa mittakepillä maastossa tehtävän muokkaustiheyden omavalvonnan.

Yrittäjältä Asta edellyttää laitteiston hankintaa kertainvestointina, jonka lisäksi sovelluksessa on lisenssimaksu. Kokonaisuudessaan kustannukset ovat muutamia euroja muokattua hehtaaria kohden, ja ne yrittäjä saa nopeasti takaisin työn tehostumisen kautta. Kuljettajalta sovelluksen käyttö edellyttää ainoastaan napin painallusta uuden istutuspaikan kohdalla.

Sovelluksen kehitys ei pysähdy käyttöönottoon, vaan tahti pikemminkin kiihtyy, kun Astan käyttäjiä tulee lisää. Esimerkiksi tälle vuodelle sovellukseen on tullut uusina ominaisuuksina kaivettujen ojametrien mittaus, mätäslajin valinta sekä mahdollisuus merkitä luontokohde kartalle.