Tavataanko pian virtuaalimetsässä?

Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsä Group on alan edelläkävijänä kehittänyt viime vuosina voimakkaasti metsänomistajille tarjottavia sähköisiä palveluita. Jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen visioi digitalisaation uusia mahdollisuuksia. Digitalisaation mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tällä hetkellä ehkä mielenkiintoisin teknologinen mahdollisuus on virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Sillä voidaan joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

Lisätty todellisuus (augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty graafisesti tuotettuja elementtejä jajota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. Ehkä tuorein esimerkki lisätyn todellisuuden sovelluksesta on suuren suosion saanut Pokemon-peli.

Lasit silmillä omaan metsään?

Virtuaalitodellisuus on ollut pitkään kallista teknologiaa, mutta nyt useat yritykset ovat tuomassa markkinoille kuluttajille suunnattuja laitteistoja, virtuaalilaseja, joiden laskenut hintataso mahdollistaa lähitulevaisuudessa massalevityksen samaan tapaan kuin aikanaan kävi älypuhelimille. Toki tarjolla olevan virtuaalitodellisuuden sisältö ja sen laadukkuus ratkaisevat, kuinka laajasti kuluttajat tulevat laseja ostamaan.

Uskon, että tulevaisuudessa voimme pitää virtuaalisen metsäneuvottelun etämetsänomistajan kanssa tapaamalla hänen omasta metsästä luodussa virtuaalitodellisuudessa, joka on hyvin todentuntuinen. Voimmekin kokea olevamme samassa metsässä yhdessä metsänomistajan kanssa. Virtuaalimetsässä voimme helposti näyttää, mitä toimenpiteitä milläkin kuviolla kannattaisi tehdä ja mitkä ovat niiden taloudelliset ja maisemalliset vaikutukset. Virtuaalitodellisuudessa on myös helppo simuloida yksittäisten kuvioiden näkymää esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. Tai vaikka suunnitella metsän tulevaisuutta yhdessä lastenlasten kanssa.

Hyvä esimerkki virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä on Cargotecin tytäryhtiön Hiabin keväällä lanseeraama HiVision-puutavaranosturi, jota kuljettaja ohjaa virtuaalilasien kautta rekan ohjaamosta käsin. Kun erillistä hyttiä nosturissa ei tarvita, hyötykuorma on suurempi ja työturvallisuuskin on parempi.

Sähköinen kaupankäynti etenee nopeasti

Metsä Group aloitti ensimmäisenä toimijana sähköisen puukaupan ja palvelumyynnin kesällä 2015. Tänä vuonna lähes 20 prosenttia puukaupoista ja yli 25 prosenttia metsäpalvelumyynnistä on tehty Metsäverkossa. Uskomme, että vauhti kiihtyy ensi vuonna edelleen.

Palvelemme metsänomistajia monikanavaisesti: omistajajäsenten käytössä on Metsäverkko, internet-sivut, chat, yhteisselaus, Facebook, Twitter ja tietysti muut perinteiset kanavat. Chatin suosio on noussut valtavasti: sitä hyödyntävien ”istuntojen” määrä tulee nelinkertaistumaan viime vuodesta.

Uutena kanavana mietimme videoneuvottelun käyttöönottoa. Tänä vuonna olemme testanneet sitä ja harkitsemme sen käyttöönottoa ensi vuonna. Se olisi hyvä lisäpalvelumahdollisuus ennen kuin virtuaalitodellisuutta pystytään hyödyntämään etämetsänomistajien kanssa käytävään kaupankäyntiin.
Metsänomistajat saavat meiltä toki perinteistäkin palvelua myös jatkossa – kukin valitsee oman tapansa asioida kanssamme. Digitaaliset palvelut eivät korvaa kokonaan metsäasiantuntijan ja metsänomistajan välisistä kasvokkaista kanssakäymistä.

Drone-nelikopterit avuksi inventointiin?

Testasimme viime talvena nelikoptereiden käyttöä metsäninventoinnissa. Nelikopteri on kauko-ohjattava laite, joka pysyy ilmassa neljän roottorin varassa. Tulokset olivat yllättävän hyviä. Inventoinnissa päästiin puukohtaiseen tietojen tulkintaan. Tällä hetkellä valmistelemme pilottiprojektin aloittamista.

Nelikoptereiden käyttö voi mahdollistaa metsäsuunnitelmien teon nopeasti ilman, että asiantuntijan tarvitsee kävellä maastossa, mikä nostaa tuottavuutta huomattavasti. 3D- ja/tai virtuaalimetsäsuunnitelman tuottaminen nelikopterin avulla voi sekin olla tulevaisuudessa mahdollista. Toisaalta dronen kuvaama video leimikosta voisi antaa lisäarvoa myös metsäkoneen kuljettajalle korjuuta suunniteltaessa.

Sähköinen metsävaratieto perusedellytys

Sähköinen metsävaratieto on edellytys sähköisten palveluiden kehittämiselle. Tulevaisuudessa sähköistä metsävaratietoa saadaan kerättyä huomattavasti nykyistä tarkemmalla tasolla. On todennäköistä, että teknologian kehittyessä jokaisesta puusta tiedetään sijainnin lisäksi sen ominaisuudet.

Laserkeilainteknologia tulee aikanaan hakkuukoneisiin, mikä mahdollistaa tarkan päivitystiedon keruun hakkuun yhteydessä ja kuljettajaa avustavat järjestelmät. Laserkeilaamalla ja tietokoneella laskettujen mallien avulla voidaan ohjata poistettavien puiden valintaa ja varmistaa maksimaalinen jäävän puuston laatu. Ajourien laskennallisessa sijoittelussa maastomallien ja metsävaratiedon perusteella ollaan jo todella pitkällä. Aika pian on mahdollista tuottaa kuljettajalle optimaalinen ajouraverkosto harvennushakkuuta varten, jolloin hakkuiden laatu paranee entisestään.