Tavataanko pian virtuaalimetsässä?

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group on alan edelläkävijänä kehittänyt viime vuosina voimakkaasti metsänomistajille tarjottavia sähköisiä palveluita. Digitalisaation mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tällä hetkellä ehkä mielenkiintoisin teknologinen mahdollisuus on virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Virtuaalitodellisuus on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Sillä voidaan joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

Lisätty todellisuus (augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty graafisesti tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. Ehkä tuorein esimerkki lisätyn todellisuuden sovelluksesta on suuren suosion saanut Pokemon-peli.

Lasit silmillä omaan metsään?

Virtuaalitodellisuus on ollut pitkään kallista teknologiaa, mutta nyt useat yritykset ovat      tuoneet
markkinoille kuluttajille suunnattuja laitteistoja, virtuaalilaseja, joiden laskenut hintataso mahdollistaa lähitulevaisuudessa massalevityksen samaan tapaan kuin aikanaan kävi älypuhelimille. Toki tarjolla olevan virtuaalitodellisuuden sisältö ja sen laadukkuus ratkaisevat, kuinka laajasti kuluttajat tulevat laseja ostamaan.

Uskomme, että tulevaisuudessa voimme pitää virtuaalisen metsäneuvottelun etämetsänomistajan kanssa tapaamalla hänen omasta metsästä luodussa virtuaalitodellisuudessa, joka on hyvin todentuntuinen. Voimmekin kokea olevamme samassa metsässä yhdessä metsänomistajan kanssa. Virtuaalimetsässä voimme helposti näyttää, mitä toimenpiteitä milläkin kuviolla kannattaisi tehdä ja mitkä ovat niiden taloudelliset ja maisemalliset vaikutukset. Virtuaalitodellisuudessa on myös helppo simuloida yksittäisten kuvioiden näkymää esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. Tai vaikka suunnitella metsän tulevaisuutta yhdessä lastenlasten kanssa.

Parhaillaan rakennamme virtuaalimetsädemoa, jotta voisimme tulevaisuudessa tehdä asiakkaamme kanssa virtuaalisen metsäkäynnin hänen omaan metsäänsä. Virtuaalimetsädemoa työstetään Tieto Oyj:n ja start up -yritys CTRL Realityn kanssa. Tämän jälkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda yhdessä menetelmä, jolla virtuaalimetsä voidaan saada aikaan eri datalähteiden tietoihin perustuen mistä tahansa metsästä.

Yksi hyvä esimerkki virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä on myös Cargotecin tytäryhtiön Hiabin keväällä lanseeraama HiVision-puutavaranosturi, jota kuljettaja ohjaa virtuaalilasien kautta rekan ohjaamosta käsin. Kun erillistä hyttiä nosturissa ei tarvita, hyötykuorma on suurempi ja työturvallisuuskin on parempi.

Sähköinen kaupankäynti etenee nopeasti

Metsä Group aloitti ensimmäisenä toimijana sähköisen puukaupan ja palvelumyynnin kesällä 2015. Huhti-toukokuussa 2017 jo yli 30 prosenttia puukaupoista ja lähes 40 prosenttia metsäpalvelumyynnistä tehtiin Metsäverkossa.

Palvelemme metsänomistajia monikanavaisesti: omistajajäsenten käytössä on Metsäverkko, internet-sivut, chat, yhteisselaus, Facebook, Twitter ja tietysti muut perinteiset kanavat. Chatin suosio on noussut valtavasti: sitä hyödyntävien ”istuntojen” määrä  moninkertaistui viime vuonna.

Uutena kanavana testaamme videoneuvottelua, ja harkitsemme sen käyttöönottoa tänä vuonna. Se olisi hyvä lisäpalvelumahdollisuus ennen kuin virtuaalitodellisuutta pystytään hyödyntämään etämetsänomistajien kanssa käytävään kaupankäyntiin. Metsänomistajat saavat meiltä toki perinteistä palvelua myös jatkossa – kukin valitsee oman tapansa asioida kanssamme. Digitaaliset palvelut eivät korvaa kokonaan metsäasiantuntijan ja metsänomistajan välisistä kasvokkaista kanssakäymistä.

Drone-nelikopterit avuksi inventointiin?

Olemme kehittäneet erilaisia drone-menetelmiä talvesta 2016. Aiemmat testitulokset ovat olleet hyviä, ja nyt on jatkokehityksen aika. 

Drone-nelikopteri on kauko-ohjattava laite, joka pysyy ilmassa neljän roottorin varassa. Nelikoptereiden käyttö voi mahdollistaa metsäsuunnitelmien teon nopeasti ilman, että asiantuntijan tarvitsee kävellä maastossa, mikä nostaa tuottavuutta huomattavasti. 3D- ja/tai virtuaalimetsäsuunnitelman tuottaminen nelikopterin avulla voi sekin olla tulevaisuudessa mahdollista. Toisaalta dronen kuvaama video leimikosta voisi antaa lisäarvoa myös metsäkoneen kuljettajalle korjuuta suunniteltaessa.

Menetelmillä saadaan metsistä tarkempaa tietoa kuin mitä esimerkiksi Metsään.fi:ssä on.
MosaicMill-yhtiön kanssa kehitetään menetelmää, jossa puut mitataan digitaalisen kuvatulkinnan avulla. Tulevaisuudessa mitattu data lähtisi pilvipalvelussa sijaitsevaan ohjelmaan, joka tuottaa valmiin metsäsuunnitelman. Yhdellä lennolla voidaan mitata 50-100 hehtaarin tila. Toisen yrityksen kanssa testataan samaa asiaa, mutta kiinteäsiipisellä dronella eli lennokilla. Sen lentoaika on pidempi, ja kerralla voidaan mitata noin 500 ha tila. Tässä menetelmässä metsä mitataan laserkeilaimella.

Testaamme myös Tieto Oyj:n kanssa menetelmää, jolla voidaan havaita kuusen kaarnakuoriaistuhot aiemmin kuin ihmissilmällä. Droneen sijoitettu laitteisto havaitsee puut, joiden nestekierto on häiriintynyt. Tulevaisuudessa tavoitteena on hakata vaurioituneet puut ennen kuin tukkiosa menee pilalle ja muuttuu vähempiarvoiseksi kuitupuuksi.

Sähköinen metsävaratieto perusedellytys

Sähköinen metsävaratieto on edellytys sähköisten palveluiden kehittämiselle. Tulevaisuudessa sähköistä metsävaratietoa saadaan kerättyä huomattavasti nykyistä tarkemmalla tasolla. On todennäköistä, että teknologian kehittyessä jokaisesta puusta tiedetään sijainnin lisäksi sen ominaisuudet. Jatkossa mahdolliseksi tulevat myös 3D- eli virtuaalimetsäsuunnitelmat.

Laserkeilainteknologia tulee aikanaan hakkuukoneisiin, mikä mahdollistaa tarkan päivitystiedon keruun hakkuun yhteydessä ja kuljettajaa avustavat järjestelmät. Laserkeilaamalla ja tietokoneella laskettujen mallien avulla voidaan ohjata poistettavien puiden valintaa ja varmistaa maksimaalinen jäävän puuston laatu. Ajourien laskennallisessa sijoittelussa maastomallien ja metsävaratiedon perusteella ollaan jo todella pitkällä. Aika pian on mahdollista tuottaa kuljettajalle optimaalinen ajouraverkosto harvennushakkuuta varten, jolloin hakkuiden laatu paranee entisestään.