Tavataanko pian virtuaalimetsässä?

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group sai oman alansa digiedelläkävijänä ensimmäisen version virtuaalimetsästä valmiiksi syksyllä 2017. Metsä Groupin, Tiedon, CTRL Realityn ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kehittämää virtuaalimetsää on testattu yli 2000 metsänomistajan kanssa siitä saakka. Saadun palautteen perusteella kehitimme ensimmäistä Metsäverkossa julkaistavaa versiota asiakkaiden käyttöön, joka valmistui joulukuussa 2018. Helmikuusta 2019 alkaen kaikki Metsäverkon käyttäjät ovat voineet tutustua metsävarallisuuteensa virtuaalimetsän avulla. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda menetelmä, jolla virtuaalimetsä voidaan saada aikaan eri datalähteiden tietoihin perustuen mistä tahansa metsästä.

Virtuaalimetsä on aito virtuaalikokemus, joka toimii kaikilla VR-järjestelmillä ja myös mobiilisti sekä verkkoselaimessa. Palvelussa voi liikkua kuviolta toisella sekä katsella, mitkä hakkuut ja metsänhoitotyöt metsässä ovat ajankohtaisia ja kuinka paljon toimenpiteistä saadaan tuloja tai menoja. Aidoilla virtuaalijärjestelmillä voi myös tarkastella yksittäisen puun ominaisuuksia kuten korkeutta, tilavuutta ja arvoa. Virtuaalitodellisuudessa voidaan näyttää sekin, miltä metsä toimenpiteiden jälkeen näyttäisi.

Uskomme, että tulevaisuudessa voimme pitää virtuaalisen metsäneuvottelun etämetsänomistajan kanssa tapaamalla hänen omasta metsästä luodussa virtuaalitodellisuudessa, joka on hyvin todentuntuinen. Metsäomaisuuden hoidon suunnittelu helpottuu ja sen voi tehdä yhdessä vaikka lastenlasten kanssa.

Katso virtuaalimetsän esittelyvideo youtube-kanavaltamme.

Sähköinen kaupankäynti etenee nopeasti

Metsä Group aloitti ensimmäisenä toimijana sähköisen puukaupan ja palvelumyynnin kesällä 2015. Vuonna 2018 jo 35 prosenttia puukaupoista ja 45 prosenttia metsäpalvelumyynnistä tehtiin Metsäverkossa. Metsä Group on kehittänyt viime vuosina voimakkaasti metsänomistajille tarjottavia sähköisiä palveluita.

Palvelemme omistajajäseniämme ja metsänomistajia monikanavaisesti. Käytössä on Metsäverkko, internet-sivut, chat, yhteisselaus, Facebook, Twitter ja tietysti muut perinteiset kanavat. Chatin suosio on noussut valtavasti, sitä hyödyntävät "istunnot" korvaavat usein perinteisemmällä sähköpostilla tapahtuvaa asioidenhoitoa.

Uutena kanavana olemme testanneet videoneuvottelua vuodesta 2017 lähtien. Asiakkaiden ja metsäasiantuntijoiden kokemukset ovat olleet kannustavia ja harkitsemme sen käyttöönottoa tänä vuonna. Se olisi hyvä lisäpalvelumahdollisuus etämetsänomistajien kanssa käytävään kaupankäyntiin. Metsänomistajat saavat meiltä toki perinteistä palvelua myös jatkossa – kukin valitsee oman tapansa asioida kanssamme. Digitaaliset palvelut eivät korvaa kokonaan metsäasiantuntijan ja metsänomistajan välisistä kasvokkaista kanssakäymistä, mutta tarjoavat oivan mahdollisuuden asioida aiempaa joustavammin.

Drone-nelikopterit avuksi inventointiin?

Olemme kehittäneet erilaisia drone-menetelmiä talvesta 2016. Aiemmat testitulokset ovat olleet hyviä ja jatkokehitystä on suunnitteilla.

Drone-nelikopteri on kauko-ohjattava laite, joka pysyy ilmassa neljän roottorin varassa. Nelikoptereiden käyttö mahdollistaa metsäsuunnitelmien teon nopeasti ilman, että asiantuntijan tarvitsee kävellä maastossa, mikä nostaa tuottavuutta huomattavasti. 3D- ja/tai virtuaalimetsäsuunnitelman tuottaminen nelikopterin avulla voi sekin olla tulevaisuudessa mahdollista. Toisaalta dronen kuvaama video leimikosta voisi antaa lisäarvoa myös metsäkoneen kuljettajalle korjuuta suunniteltaessa.

Menetelmillä saadaan metsistä tarkempaa tietoa kuin mitä esimerkiksi Metsään.fi-palvelussa on tarjolla. MosaicMill-yhtiön kanssa olemme kehittäneet järjestelmää, jossa puut mitataan digitaalisen kuvatulkinnan avulla. Mitattu data on tarkoitus lähettää pilvipalvelussa sijaitsevaan ohjelmaan, joka tuottaa valmiin metsäsuunnitelman. Yhdellä lennolla voidaan mitata 50-100 hehtaarin tila. Toisen yrityksen kanssa on testattu samaa asiaa, mutta kiinteäsiipisellä dronella eli lennokilla. Sen lentoaika on pidempi, ja kerralla voidaan mitata noin 500 ha tila. Tässä menetelmässä metsä mitataan laserkeilaimella.

Olemme testanneet Tieto Oyj:n kanssa myös menetelmää, jolla voidaan havaita kuusen kaarnakuoriaistuhot aiemmin kuin ihmissilmällä. Droneen sijoitettu laitteisto havaitsee puut, joiden nestekierto on häiriintynyt. Tulevaisuudessa tavoitteena on hakata vaurioituneet puut ennen kuin tukkiosa menee pilalle ja muuttuu vähempiarvoiseksi kuitupuuksi.

Sähköinen metsävaratieto perusedellytys

Sähköinen metsävaratieto on edellytys sähköisten palveluiden kehittämiselle. Tulevaisuudessa sähköistä metsävaratietoa saadaan kerättyä huomattavasti nykyistä tarkemmalla tasolla. Teknologian kehittyessä jokaisesta puusta tiedetään sijainnin lisäksi sen ominaisuudet. Jatkossa mahdolliseksi tulevat myös 3D- eli virtuaalimetsäsuunnitelmat.

Laserkeilainteknologia tulee aikanaan hakkuukoneisiin, mikä mahdollistaa tarkan päivitystiedon keruun hakkuun yhteydessä ja kuljettajaa avustavat järjestelmät. Laserkeilaamalla ja tietokoneella laskettujen mallien avulla voidaan ohjata poistettavien puiden valintaa ja varmistaa maksimaalinen jäävän puuston laatu. Ajourien laskennallisessa sijoittelussa maastomallien ja metsävaratiedon perusteella ollaan jo todella pitkällä. Piakkoin on mahdollista tuottaa kuljettajalle optimaalinen ajouraverkosto harvennushakkuuta varten, jolloin hakkuiden laatu paranee entisestään.