Tavataanko pian virtuaalimetsässä?

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group sai oman alansa digiedelläkävijänä ensimmäisen version virtuaalimetsästä valmiiksi syksyllä 2017. Metsä Groupin, Tiedon ja CTRL Realityn yhdessä kehittämää virtuaalimetsää on testattu liki 2000:nnen metsänomistajan kanssa siitä saakka. Palautteen perusteella kehitämme lopullista versiota, joka valmistuu syksyllä 2018. Tämän jälkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda yhdessä menetelmä, jolla virtuaalimetsä voidaan saada aikaan eri datalähteiden tietoihin perustuen mistä tahansa metsästä.

Virtuaalimetsä on aito virtuaalikokemus, joka toimii kaikilla VR-laseilla ja myös mobiilisti sekä verkkoselaimessa. Palvelussa voi liikkua kuviolta toisella ja siellä voi näyttää, mitkä hakkuut ja metsänhoitotyöt metsässä ovat ajankohtaisia sekä katsoa arvioita toimenpiteiden tuloista ja menoista. Virtuaalimetsässä voi myös tarkastella yksittäisen puun ominaisuuksia kuten tilavuutta ja arvoa. Virtuaalitodellisuudessa voidaan näyttää sekin, miltä metsä toimenpiteiden jälkeen näyttäisi ja katsella maastosta otettuja 360-asteisia kuvia. Jatkossa virtuaalimetsän käyttäminen edellyttää kirjautumista Metsäverkkoon, joka on Metsä Groupin sähköinen asiointikanava puukauppaan ja metsäomaisuuden hallintaan.

Uskomme, että tulevaisuudessa voimme pitää virtuaalisen metsäneuvottelun etämetsänomistajan kanssa tapaamalla hänen omasta metsästä luodussa virtuaalitodellisuudessa, joka on hyvin todentuntuinen. Metsäomaisuuden hoidon suunnittelu helpottuu ja sen voi tehdä yhdessä vaikka lastenlasten kanssa.

Katso virtuaalimetsän esittelyvideo youtube-kanavaltamme.

Sähköinen kaupankäynti etenee nopeasti

Metsä Group aloitti ensimmäisenä toimijana sähköisen puukaupan ja palvelumyynnin kesällä 2015. Vuonna 2017 jo 25 prosenttia puukaupoista ja 35 prosenttia metsäpalvelumyynnistä tehtiin Metsäverkossa. Metsä Group on kehittänyt viime vuosina voimakkaasti metsänomistajille tarjottavia sähköisiä palveluita.

Palvelemme omistajajäseniämme ja metsänomistajia monikanavaisesti. Käytössäon Metsäverkko, internet-sivut, chat, yhteisselaus, Facebook, Twitter ja tietysti muut perinteiset kanavat. Chatin suosio on noussut valtavasti, sitä hyödyntävien ”istuntojen” määrä moninkertaistui viime vuonna.

Uutena kanavana olemme testanneet videoneuvottelua vuodesta 2017 lähtien. Asiakkaiden ja metsäasiantuntijoiden kokemukset ovat olleet kannustavia ja harkitsemme sen käyttöönottoa tänä vuonna. Se olisi hyvä lisäpalvelumahdollisuus etämetsänomistajien kanssa käytävään kaupankäyntiin. Metsänomistajat saavat meiltä toki perinteistä palvelua myös jatkossa – kukin valitsee oman tapansa asioida kanssamme. Digitaaliset palvelut eivät korvaa kokonaan metsäasiantuntijan ja metsänomistajan välisistä kasvokkaista kanssakäymistä.

Drone-nelikopterit avuksi inventointiin?

Olemme kehittäneet erilaisia drone-menetelmiä talvesta 2016. Aiemmat testitulokset ovat olleet hyviä, ja nyt on jatkokehityksen aika.

Drone-nelikopteri on kauko-ohjattava laite, joka pysyy ilmassa neljän roottorin varassa. Nelikoptereiden käyttö voi mahdollistaa metsäsuunnitelmien teon nopeasti ilman, että asiantuntijan tarvitsee kävellä maastossa, mikä nostaa tuottavuutta huomattavasti. 3D- ja/tai virtuaalimetsäsuunnitelman tuottaminen nelikopterin avulla voi sekin olla tulevaisuudessa mahdollista. Toisaalta dronen kuvaama video leimikosta voisi antaa lisäarvoa myös metsäkoneen kuljettajalle korjuuta suunniteltaessa.

Menetelmillä saadaan metsistä tarkempaa tietoa kuin mitä esimerkiksi Metsään.fi:ssä on.
MosaicMill-yhtiön kanssa kehitetään menetelmää, jossa puut mitataan digitaalisen kuvatulkinnan avulla. Tulevaisuudessa mitattu data lähtisi pilvipalvelussa sijaitsevaan ohjelmaan, joka tuottaa valmiin metsäsuunnitelman. Yhdellä lennolla voidaan mitata 50-100 hehtaarin tila. Toisen yrityksen kanssa testataan samaa asiaa, mutta kiinteäsiipisellä dronella eli lennokilla. Sen lentoaika on pidempi, ja kerralla voidaan mitata noin 500 ha tila. Tässä menetelmässä metsä mitataan laserkeilaimella.

Testaamme myös Tieto Oyj:n kanssa menetelmää, jolla voidaan havaita kuusen kaarnakuoriaistuhot aiemmin kuin ihmissilmällä. Droneen sijoitettu laitteisto havaitsee puut, joiden nestekierto on häiriintynyt. Tulevaisuudessa tavoitteena on hakata vaurioituneet puut ennen kuin tukkiosa menee pilalle ja muuttuu vähempiarvoiseksi kuitupuuksi.

Sähköinen metsävaratieto perusedellytys

Sähköinen metsävaratieto on edellytys sähköisten palveluiden kehittämiselle. Tulevaisuudessa sähköistä metsävaratietoa saadaan kerättyä huomattavasti nykyistä tarkemmalla tasolla. On todennäköistä, että teknologian kehittyessä jokaisesta puusta tiedetään sijainnin lisäksi sen ominaisuudet. Jatkossa mahdolliseksi tulevat myös 3D- eli virtuaalimetsäsuunnitelmat.

Laserkeilainteknologia tulee aikanaan hakkuukoneisiin, mikä mahdollistaa tarkan päivitystiedon keruun hakkuun yhteydessä ja kuljettajaa avustavat järjestelmät. Laserkeilaamalla ja tietokoneella laskettujen mallien avulla voidaan ohjata poistettavien puiden valintaa ja varmistaa maksimaalinen jäävän puuston laatu. Ajourien laskennallisessa sijoittelussa maastomallien ja metsävaratiedon perusteella ollaan jo todella pitkällä. Aika pian on mahdollista tuottaa kuljettajalle optimaalinen ajouraverkosto harvennushakkuuta varten, jolloin hakkuiden laatu paranee entisestään.