Vinkit ja faktat

Close

Taimikonhoito on kannattava investointi kestävään metsänhoitoon

​Oikea-aikaisesti ja laadukkaasti toteutettu taimikonhoito lisää metsän tuottoa parhaimmillaan lähes 50 prosenttia. Taimikonhoidon ansiosta metsästä kiertoajan kuluessa saatavan ainespuun määrä ja laatu kasvavat. Välillisesti taimikonhoidosta hyötyy myös ilmasto.

Lue lisää taimikonhoidosta
Close

Jätämme suojatiheikköjä eläimille

​Metsä Group jättää hakkuiden ja metsänhoitotöiden yhteydessä suojatiheikköjä kaikissa metsänhoidon vaiheissa. Eri puulajeista koostuva suojatiheikkö on hyvä suojapaikka eläimille ja turvaa näin metsälajien elinolosuhteita.

Lue lisää
Close

Kasvatuslannoitus vauhdittaa hoidetun metsän kasvua

​Hyvään metsänhoitoon kuuluu monta vaihetta, mutta lannoitus on niistä nopein metsänomistajan käytössä oleva tapa lisätä metsän kasvua ja hiilensidontaa. Oikein toteutetusta kasvatuslannoituksesta hyötyvät sekä ympäristö että metsänomistajan talous.

Lue lisää
Close

Terveyslannoitus elvyttää kasvun

​Turvemaiden ravinnehäiriöitä korjataan terveyslannoituksella, jossa levitettävä lannoite sisältää fosforia, kaliumia ja tarvittaessa booria. Toisinaan myös kivennäismailla tarvitaan terveyslannoitusta, jos puustoa vaivaa boorin puute.

Lue lisää
Close

Miten varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

​Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat riskit ovat viime aikoina olleet uutisissa usein. Monet metsänomistajista tiedostavat riskit yleisellä tasolla, mutta aina ei ole selvää, millaisia riskikohteita omassa metsässä on ja mitä niille kannattaisi tehdä.

Tutustu keinoihin varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin metsässäsi
Close

Metsälahjavähennys-laskuri

​Laskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon metsälahjavähennyksestä olisi hyötyä sukupolvenvaihdoksessa.

Arvioi metsälahjavähennyksen määrää
Close

Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta saat vastauksen meille useimmin esitettyihin kysymyksiin. Aihealueita ovat mm. jäsenasiat, Metsäverkko ja puukauppa. Jos et löydä vastausta kysymykseesi tältä sivulta, asiakaspalveluryhmämme auttaa sinua verkkosivuillamme toimivassa chatissa.

Lue lisää
Close

Tarkasti tavoitetiheyteen Astan avulla

​Asta-sovellus parantaa maanmuokkauksen laatua ja lisää taimitoimitusten täsmällisyyttä.

Lue lisää
Close

Tavataanko pian virtuaalimetsässä?

Metsä Group on alan edelläkävijänä kehittänyt viime vuosina voimakkaasti metsänomistajille tarjottavia sähköisiä palveluita. Jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen visioi digitalisaation uusia mahdollisuuksia. Sen mukanaan tuoma muutos on vasta alussa.

Lue lisää
Close

Metsätöissä otetaan linnut huomioon

​Hakkuissa ja metsänhoitotöissä linnut voidaan ottaa huomioon monella tavalla ja jopa parantaa niiden elinympäristöjä.

Lue lisää
Close

Nykyaikainen metsänhoito suosii sekametsää

Suomen luontainen puulajisto koostuu verrattain pienestä joukosta lajeja. Tämä ominaispiirre on perua maantieteellisestä sijainnista sekä maastoa, kasvillisuutta ja eläimistöä muokanneista jääkausista.

Lue lisää
Close

Lehdot

Lehtoja on Suomen metsäpinta-alasta vain noin prosentti. Samalla uhanalaisista metsälajeistamme noin puolet on ensisijaiselta elinympäristöltään lehtolajeja.


Lue lisää
Close

Tekopökkelöt lisäävät monimuotoisuutta

​Lisäämme metsiin laho- ja kolopuuta kaikissa hakkuissa

Lokakuusta 2016 alkaen Metsä Groupin harvennus- ja uudistushakkuissa on tehty vähintään kaksi tekopökkelöä joka hehtaarille. Käytäntö on metsänomistajalle vapaaehtoinen ja siitä keskustellaan puukaupan yhteydessä.

Lue lisää
Close

Säästöpuut – suosituksesta vakiintuneeksi käytännöksi

Hakkuualoille pysyvästi jätetyt, luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät puut on jo tuttu ilmiö. Termit ovat toki vuosikymmenten aikana muuttuneet ja tutkimustieto lisääntynyt, minkä myötä suosituksia on kehitetty edelleen.

Lue lisää
Close

Talousmetsän luonnonhoito

Monimuotoinen metsä on vaalimisen arvoinen rikkaus. Monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tehdään töitä päivittäin. Suuri osa Suomen metsälajistosta tulee hyvin toimeen normaalissa talousmetsässä, jossa näkyy ihmisen vaikutus, mutta myös pyrkimys jäljitellä luontoa ja sen prosesseja. Kenties tärkein jäljiteltävä asia ovat puulajit.​

Lue lisää
Close

Lahopuu rikastuttaa metsiä

Noin viidennes kaikista Suomen metsien eliölajeista on lahopuusta riippuvaisia. Tämä kertoo lahopuun suuresta merkityksestä metsien monimuotoisuuden turvaamisessa.

Lue lisää
Close

​Miljoonan motin haaste

 
Metsä Groupin tavoitteena on lisätä sulan maan aikaan tehtäviä harvennushakkuita jopa 50 prosentilla vuoteen 2019 mennessä. Mikko Välikosken tehtävä on löytää urakkaan oikeat lääkkeet.

Lue lisää
Close

Taimien istutus

​Sopivin puulaji ja taimityyppi valitaan kasvupaikan viljavuuden sekä metsänomistajan tavoitteiden mukaan. Metsä Group on toiminut pitkään metsänuudistamisen edelläkävijänä ja metsäasiantuntijoillamme on paras tietämys oikean puulajin ja taimityypin valintaan.​

Ohjeita taimien istutukseen
Close

Kääntömätästyksellä hyvät kasvuolosuhteet taimille

​Kääntömätästys säästää kustannuksia, ympäristöä ja maisemaa. Se sopii kuusen, koivun ja männyn istutuskohteille kivennäismailla, joilla ei ole ongelmia vesitalouden tai routimisen kanssa.

Lue lisää
Close

Metsäverotus

Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa. Asioihin perehtyminen ja huolellinen verosuunnittelu palkitsevat sinut taloudellisesti. Omistajajäsenenä saat omalta yhteyshenkilöltäsi neuvoja maksutta metsäverotuksen perusasioissa.

Ajankohtaista verotuksessa: veroilmoitus helmikuun loppuun mennessä

Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ja metsäyhtymän tulee jättää metsäveroilmoitus helmikuun loppuun mennessä. Käyttämällä Metsäverkko‐internetpalvelua ja sen kirjanpito‐ohjelmaa, voit lähettää metsäveroilmoituksen suoraan verottajalle Metsäverkossa.

Muistathan, että voit täyttää myös kausiveroilmoituslomakkeen Metsäverkossa. Verottaja ei enää lähetä lomaketta postitse.

Lue lisää metsäverotuksesta
Close

Metsätilan sukupolvenvaihdos

​Sukupolvenvaihdos voi oikein tehtynä tuoda kymmenien tuhansien eurojen säästöt. Siksi se kannattaakin suunnitella ja toteuttaa huolellisesti ja asiantuntijoiden avustuksella. Metsä Groupin ammattitaitoiset sukupolvenvaihdoksen asiantuntijat ovat tukena niin luopuvalle kuin aloittavalle metsänomistajalle. Tarjoamme omistajajäsenillemme asiantuntevaa palvelua sukupolvenvaihdoksen jokaiseen vaiheeseen ja autamme hoitamaan prosessin alusta loppuun.

Lue lisää metsätilan sukupolvenvaihdoksesta
Close

Sukupolvenvaihdos sujuu myös metsätuloilla

​Metsätilan sukupolvenvaihdoksissa painivat usein järki ja tunteet. Riittävän varhain  käynnistetty siirtoprosessi, tilan realistinen arvonmääritys ja eri vaihtoehtojen tarkka puntarointi säästävät monelta murheelta. Oikein tehtynä omistajanvaihdos maksaa itsensä takaisin normaaleilla puunmyyntituloilla.

Lue lisää
Close

Sopuisa sukupolvenvaihdos on myös metsän etu

​Valtaosa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista ja perinnönjaoista sujuu sopuisasti. Joskus kuitenkin mennään sananmukaisesti metsään ja pilkotaan tilukset jatkajille tasajako-periaatteella. Samalla jäävät hyödyntämättä monet taloudellisesti ja myös metsän kannalta järkevämmät vaihtoehdot.

Lue lisää
Close

Metsäyhtymä ratkaisuna sukupolvenvaihdokseen

​Kun sukupolvenvaihdoksessa metsätila siirtyy vanhemmilta seuraavalle sukupolvelle, joka haluaa omistaa metsät yhdessä, metsäyhtymä on hyvä vaihtoehto.

Lue lisää
Close

Metsätilan lainhuuto

​Sinulla on velvollisuus hakea Maanmittauslaitoksesta lainhuutoa eli omistusoikeutesi kirjaamista, jos olet saanut kiinteistön, määräalan, määräosan tai yhteismetsäosuuden. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppa-, vaihto- tai lahjakirjan tekemisestä.

Lue lisää metsätilan lainhuudosta
Close

Metsäyhtymä

Metsäyhtymässä harjoitat metsätaloutta yhteisesti murto-osin omistetulla kiinteistöllä.  Metsäyhtymää nimitetään myös verotusyhtymäksi, kiinteistöyhtymäksi tai maatilayhtymäksi.

Lue lisää metsäyhtymästä