Values guide Metsä Group's operations 
 

Luopuja, älä unohda itseäsi

Metsätilan sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa osapuolet keskittyvät usein pohtimaan, miten vaihdos kannattaisi hoitaa, jotta se sujuisi jatkajan kannalta mahdollisimman kannattavalla tavalla. ”Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin ottaa huomioon myös luopujan etu”, Metsä Groupin sukupolvenvaihdosasiantuntija Markku Juuso muistuttaa.

”Moni on valmis luopumaan tilastaan ilmaiseksi ja lahjoittamaan sen lapsilleen. Taustalla saattaa olla ajatus, ettei tilaa kehtaa myydä, jos on sen itse aikanaan saanut perintönä”, Juuso kertoo. Ajatus tilan lahjoittamisesta on kaunis, mutta sitä ei kannata toteuttaa harkitsematta. Sukupolvenvaihdoksen jälkeenkin eteen voi tulla yllättäviä tilanteita, joissa luopujan talouteen tarvitaan lisätuloja. Mistä ne rahoitetaan, jos metsän tarjoamaa taloudellista turvaa ei enää ole?

Kaupassa paljon mahdollisuuksia

Kauppa on usein harkinnan arvoinen tapa siirtää tila jatkajalle, mutta kaupan mahdollisuudet tunnetaan Juuson mukaan huonosti. ”Tilaa ei ole pakko myydä käyvästä arvosta, vaan luopuja voi myydä sen mihin hintaan haluaa. Kauppahinnan ja käyvän arvon suhde ratkaisee, syntyykö samalla verotettava lahja.”

Mitä arvokkaampi puusto, sitä korkeammaksi kauppahinnan voi asettaa, sillä ostaja voi maksaa kaupan osin tai kokonaan puunmyyntituloistaan. Kauppahinta jää myyjälle pesämunaksi pahan päivän varalle, ja kun kauppa on tehty lähisukulaisten kesken, niin sanottuna sukupolvenvaihdoskauppana, myyjän ei tarvitse maksaa siitä luovutusvoittoveroa.

Ostajalle kaupassa muodostuu metsävähennyspohja, jonka suuruus on 60 prosenttia hankintamenosta. Jatkossa ostaja voi siis myydä puuta verottomasti metsävähennyspohjan määräämän summan edestä. ”Metsävähennyksellä ei ole aikarajaa, jonka puitteissa se pitäisi käyttää, joten se on ostajalle iso etu”, Juuso huomauttaa.

”Metsätilan sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa on monia vaihtoehtoja”, sanoo Metsä Groupin sukupolvenvaihdosasiantuntija Markku Juuso.

Kauppasumman voi ”palauttaa”

Jos luopuja ei myöhemmin tarvitsekaan saamaansa kauppahintaa, hän voi erilaisin tavoin ”palauttaa” sen jatkajalle. Testamentissa summan voi jättää rahana tai jos sillä on ostettu vaikkapa asunto-osake, osakkeen voi osoittaa jatkajalle.

Luopujan elinaikana summan voi palauttaa lahjoituksena. Lahjan voi jakaa useampaan erään tai useammalle saajalle ja kolmen vuoden kumulointisäännön puitteissa pienentää lahjaveroa. ”Kun kaupasta ja lahjoituksista on kulunut tietty aika, verottaja ei yhdistä saantoja”, Juuso sanoo.

Kolmas tapa on käyttää kauppasumma säästöhenkivakuutukseen, johon luopuja merkitsee edunsaajaksi jatkajan. Tällöin summa siirtyy korkoineen jatkajalle luopujan kuoleman jälkeen ja kuuluu perintöverotuksen piiriin.

Luopuja voi myös veroseurauksitta käyttää kauppasumman jatkajan elinkustannusten kattamiseen. ”Luopuja voi esimerkiksi maksaa jatkajan vakuutusmaksut, kauppalaskut, ulkomaan matkan tai vaikka lapsen harrastukset”, Juuso kertoo. Kannattaa kuitenkin huomata, että mitä tahansa jatkajalle ei voi hankkia. ”Esimerkiksi uusi auto tai asunto-osakkeen hoitovastikkeet katsotaan pääomaksi.”

Hallintaoikeuden pidätys itselle

Jos tulevaisuuden rahantarvetta on vaikea arvioida, tilan voi lahjoittaa niin, että pidättää hallintaoikeuden itsellään. Tällöin luopujalla on hallinta-aikanaan oikeus tehdä hakkuita ja saada niistä tuotto. Hallintaoikeuden pidätys alentaa lahjoitetun metsätilan käypää arvoa ja samalla lahjaveron määrää. ”Hyvin harvoin suosittelen elinikäistä hallintaoikeuden pidätystä. Määräaikainen on selkeämpi vaihtoehto”, Juuso sanoo.

Kaikesta omaisuudesta ei ole pakko luopua kerralla. Luopuja voi esimerkiksi myydä tilasta jatkajalle määräosan, vaikkapa kaksi kolmasosaa. Luopujan ja jatkajan välille muodostuu näin metsäyhtymä, jossa molemmat ovat omistajia ja oikeutettuja puunmyyntituloihin. Jäljelle jääneen määräosan voi myöhemmin myydä tai lahjoittaa tai jättää perinnöksi. ”Vaiheittainen siirtyminen turvaa luopujan tulevaisuutta ja antaa samalla jatkajalle mahdollisuuden ottaa vastuuta tilasta”, Juuso sanoo.

Jos metsätilan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen, ota yhteyttä asiantuntijaan. Yhteyshenkilöhaustamme löydät oman metsäsi sijaintikunnassa toimivan sukupolvenvaihdosasiantuntijan yhteystiedot.

Juttu on julkaistu Metsä Groupin Viestin numerossa 2/2021. Teksti: Maria Latokartano