Values guide Metsä Group's operations
 

Me pidämme huolta metsistäsi

Metsä Groupilla on yli 300 metsäasiantuntijaa, jotka varmistavat toimintamme paikallisuuden kaikkialla Suomessa. Nämä ammattilaiset ovat valmiita kuuntelemaan, mitä metsältäsi odotat ja suunnittelevat kanssasi sen tulevaisuutta pidemmälle katsoen.

Tapasimme kaksi metsäasiantuntijaa, Suomen eteläisimmän ja pohjoisimman. Peter Laineella on pitkä työhistoria, hän aloitti Metsä Groupin metsäasiantuntijana 36 vuotta sitten. Hänen nykyinen toimialueensa on Raasepori ja Hankoniemi. Hänen pohjoisimmalla kollegallaan Ville Karppisella tulee kohta täyteen kaksi vuotta metsäasiantuntijan pestissä Sodankylässä ja Inarissa.

Miehillä on selkeä, yhteinen näkemys tehtävästään. Yhteistyötä asiakkaan kanssa rakennetaan metsänomistajan tavoitteiden pohjalta. Kaikki toimenpide-ehdotukset suunnitellaan hänen odotuksiaan kuunnellen ja niihin parhaiten sopivia ratkaisuja tarjoten.

”Teemme töitä asiakkaan omistamissa metsissä, joten hänen tavoitteensa ovat tietenkin kaiken perusta, kun mietimme metsänhoitoa ja tulevia puukauppoja. Lisäksi on tärkeää katsoa myös tulevaisuuteen, eikä ajatella vain tätä päivää”, Karppinen sanoo.

Talvi aiheuttaa haasteita

Peter Laineen toimialue rajoittuu mereen. Hän kaipaa talvea, joka nykyään tuntuu puuttuvan Etelä-Suomesta ja varsinkin rannikkoalueelta kokonaan. ”Täällä ei ole ollut talvea moneen vuoteen ja jokaista puukauppaa tehtäessä pohditaan, miten korjuu onnistuu sulan maan aikana. Myös alueen metsänomistajat ovat jo alkaneet tottua ajatukseen, että kuiva kesä on puunkorjuulle paljon parempi vaihtoehto kuin märkä talvi.”

”Minun alueellani on yhteensä noin 9 000 kesämökkiä, mikä aiheuttaa metsätalouden harjoittamiselle omat haasteensa. Kaikissa toimenpiteissä pitää ottaa huomioon myös asiakkaani metsien naapurusto, sillä kiperiä tilanteita syntyy helposti. Turhia selkkauksia välttääksemme ilmoitamme usein tulossa olevista hakkuista etukäteen myös kesäasukkaille ja pyrimme korjaamaan esimerkiksi teihin tulleet vauriot välittömästi”, Laine kertoo.

”Lapissa lämpötilat ja lumimäärät ovat viime vuosina vaihdelleet kovasti”, Karppinen sanoo. ”Viime talvena lunta tuli sulaan maahan niin paljon, että pakkaset eivät enää pystyneet jäädyttämään maapohjia lumipeitteen läpi. Joskus taas paksut lumikerrokset haittaavat näkyvyyttä metsässä ja hankaloittavat esimerkiksi harvennushakkuun tekemistä. Talvikorjuuleimikkoa kannattaakin tarjota hyvissä ajoin ennen talven tuloa, jotta voimme suunnitella ja ketjuttaa operatiiviset toimet vallitsevien kelien ja olosuhteitten mukaan.”


Ville Karppisen työmaa alkaa pohjoisen puurajasta ja jatkuu linnuntietä noin 250 kilometriä etelään päin. ”Lapissa lämpötilat ja lumimäärät ovat vaihdelleet viime talvina kovasti, mikä on aiheuttanut haasteita puunkorjuulle.”

Sähköiset palvelut käytössä

Molemmat miehet operoivat kahden kunnan alueella. Karppisen Suomen kahden maantieteellisesti laajimman kunnan alue on moninkertainen etelän kollegansa alueeseen verrattuna. Hänen työmaansa alkaa puurajasta ja jatkuu linnuntietä noin 250 kilometriä etelään päin. Itä–länsisuunnassa kilometrejä on noin 70.

”Aika laajat selkoset on kuljettavana, mutta niinhän ne ovat aina olleet. Pitkät etäisyydet edellyttävät hyvää työpäivän ajanhallintaa. Tapaan mielelläni asiakkaani silmäkkäin joko hänen luonaan tai sitten sovimme tapaamisen toimistolle, jos metsänomistaja on tulossa Sodankylään muillekin asioille. Tosin koronapandemia onn muuttanut yhteydenpidon tapoja.”

Karppisen asiakkaista monet ovat etämetsänomistajia, joiden kanssa asioidaan enimmäkseen verkossa. ”Onneksi meillä on tosi hyvät sähköiset palvelut, joiden avulla metsien hoitaminen ja puukaupat onnistuvat helposti, vaikka asiakas asuisi toisella puolella maailmaa. Myös nuoremmat metsänomistajat käyttävät mielellään Metsäverkkoa asuinpaikasta riippumatta.”

”Villeen verrattuna toimintaympäristöni on sikälikin erilainen, että asiakkaani asuvat lähistöllä. Minulla on lisäksi lukuisia asiakkaita, joiden metsistä olen saanut pitää huolta pitkälti yli 20 vuotta. Tuttujen asiakkaiden kanssa asiointi tapahtuu nykyään yhä enemmän verkossa”, Laine kertoo.

”Tapaan metsänomistajia jatkuvasti kaikenlaisissa muissakin yhteyksissä myös vapaa-ajalla, ja usein keskustelu siirtyy metsäasioihin. Ja mielellänihän minä kysymyksiin vastaan. Olen jo pitkään kutsunut työtäni elämäntavaksi, olen töissä kaiken aikaa, eikä minulla ole mitään sitä vastaan.”

”No niinhän se on täällä pohjoisessakin. Olen syntyjään sodankyläläinen, ja hyvin nopeasti pari vuotta sitten minut alettiin tuntea Metsäliiton miehenä, mikä on ihan mukavaa”, Karppinen naurahtaa. ”Lisäksi minulla on liki kymmenen vuoden kokemus metsäpalveluyrittäjyydestä, joten monen metsänomistajan metsätkin ovat tuttuja entuudestaan.”

Uusia keskustelunaiheita

”Aiemmin metsänomistajien kanssa puhuttiin puukaupoista ja metsänhoidosta, nyt keskusteluihin ovat tulleet ilmastonmuutos ja hiilinieluasiat. Itseäni välillä askarruttaa se, että olen mielestäni aina tehnyt työkseni hyviä asioita metsiä ajatellen, mutta nyt metsäammattilaisten työhön kohdistuu välillä aika voimakastakin kritiikkiä”, Laine miettii. ”Mutta jotain hyvää Suomen metsissä on tehty, kun maan puuvarat ovat tuplaantuneet 50 vuodessa.”

”Me olemme pitäneet metsien monimuotoisuudesta ja tärkeistä elinympäristöistä huolta metsänomistajien metsissä tähänkin saakka, mutta nyt tunnumme olevan välillä suurennuslasin alla. Minun alueellani maiseman muutokset aiheuttavat usein keskusteluja, sillä niistä jokaisella on mielipiteensä. Toimimme tietysti kaikissa asioissa olemassa olevien säädösten ja ohjeistusten mukaisesti”, Laine painottaa.

Pohjoisessa on parin viime vuoden aikana virinnyt voimakasta keskustelua metsien käsittelystä etenkin saamelaisalueella. ”Metsätalouden vaikutukset saamelaisten elinmahdollisuuksiin ja porotalouteen ovat välillä saaneet Lapissa aikaan kovaakin sanailua”, Karppinen kertoo.

Peter Laineen toimialue rajautuu Suomenlahteen, ja alueella on noin 9 000 kesämökkiä. ”Talvea ei ole ollut moneen vuoteen, ja joka puukauppaa tehtäessä pohditaan, miten puunkorjuu onnistuu sulan maan aikaan.”

Viihtyvät työssään

Vaikka metsäalaan kohdistuukin tänä päivänä monenlaisia paineita, Laine ja Karppinen tykkäävät työstään. He arvostavat sen vapautta ja sitä, että saavat olla ihmisten kanssa tekemisissä. Tärkeää on sekin, että he tekevät metsänomistajien kanssa töitä yhteisen edun nimissä – ovat samalla asialla.

”Meillä kaikilla metsäasiantuntijoilla on selkeät vuosittaiset tavoitteet, joita kukin omalla tavallaan pyrkii saavuttamaan. Työt ja tekemiset saa järjestellä itse, kunhan pitää tavoitteet mielessä”, Laine kertoo työn luonteesta.

Työn itsenäisyyden lisäksi Karppinen kertoo nauttivansa sen vaihtelevuudesta, kun toimistotöiden lomassa pääsee metsään – luontoon. ”Asiakaspalveluhommahan tämä on, teemme töitä osuuskuntamme omistavia metsänomistajia varten.”

Ohjeet 36 vuoden takaa

Laine muistelee ensimmäistä esimiestään, jolta saadut neuvot ovat ohjanneet hänen työtään alusta asti. ”Kun olet sopinut tapaamisen, olet ajoissa, et 15 minuuttia etuajassa tai myöhässä. Mitä ikinä sovit, sen hoidat ja jos teet virheen, korjaat sen. Lisäksi olet luotettava kuin lääkäri, jos sinulle kerrotaan henkilökohtaisia asioita, pidät ne omana tietonasi”, Laine luettelee ohjenuoriaan.

”Eipä nuo periaatteet ole maantieteestä kiinni. Sopivat varmasti meille kaikille metsäasiantuntijoille”, Karppinen toteaa.

Juttu on julkaistu Metsä Groupin Viestissä 4/2020.