Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsien sertifiointi on kunnia-asia

Larissa Heinämäelle metsän ekologiset arvot ovat aina merkinneet paljon. Metsän pitää näyttää metsänhoidon jälkeen metsälle ja eläimillä on oltava hyvät elinolosuhteet. Hänen tavoitteenaan on monimuotoinen metsä. Metsän tarjoamat marjat ja sienet ovat myös tärkeitä. Hänestä on hienoa, että kaikki metsänystävät pääsevät marjastamaan ja sienestämään vapaasti metsissä. ”Jokamiehenoikeudet ovat tosi hyvä juttu.”

Arto Heinämäki tekee hakkuut itse. ”Siten metsästä tulee juuri sellainen kuin itse haluaa”, hän perustelee. Heinämäet hoitavat metsiään jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. ”On hienoa, että on mahdollisuus valita omille metsille sopivimmat menetelmät”, Larissa Heinämäki sanoo. Tavoitteena on jättää harvennuksissa isoja ja parhaita puita myös tuottamaan siemeniä ja lopulta lahoamaan. Heinämäkien metsissä kasvaa monipuolisesti puulajeja. Arto Heinämäen isä istutti aikoinaan mäntyä 1960–70-luvun vaihteessa, ja niiden hoitaminen jatkuvan kasvatuksen menetelmällä on nyt helppoa. ”Kuusi syntyy luontaisesti ja varjostusta kestävänä kasvaa mäntyjen alla”, Arto Heinämäki toteaa.

FSC-sertifikaatti tuo virallisen leiman

Heinämäkien metsät on FSC®-sertifioitu. Metsäsertifioinnin ideana on noudattaa metsätaloudessa lain vaatimustasoa korkeampia kestävyyden kriteerejä. Se on tapa parantaa metsänhoidon kestävyyttä ja saada samalla markkinaetua sertifioimattomiiin tuotteisiin nähden.

FSC-sertifiointi edellyttää, että viisi prosenttia metsistä jätetään käsittelemättä. Lisäksi metsään jätetään muun muassa järeitä eläviä säästöpuita ja lahopuuta, vesistöjen suojavyöhykkeet säilytetään puustoisina sekä turvataan arvokkaat elinympäristöt.

Heinämäet liittyivät FSC-järjestelmään, koska he halusivat ylläpitää metsän ekologisia arvoja. ”FSC-sertifikaatin edellyttämät metsänhoidon toimenpiteet ovat olleet meillä toisaalta käytössä aina, FSC toi sille virallisen leiman”, Larissa Heinämäki kertoo.

FSC-sertifiointi voi parantaa metsänomistajan asemaa puunmyyntitilanteessa, sillä FSC-sertifioidulle puulle on jatkuvasti kasvava kysyntä, ja siitä on mahdollista saada hieman parempaa hintaa. Tämä oli yksi syy Heinämäen pariskunnalle liittyä järjestelmään.

Metsäomaisuuden laajuudesta ja metsänomistajan tarpeista riippuen metsänomistaja voi valita joko oman sertifikaatin tai jäsenyyden ryhmäsertifikaatissa. ”Otimme heti yhteyttä Metsä Groupiin, kun saimme kuulla sen ryhmäsertifikaatista”, Larissa Heinämäki muistelee neljän vuoden takaisia tapahtumia. Prosessissa mukana olleelle, Metsä Groupin metsäasiantuntija Arto Leppämäelle Heinämäkien FSC-sertifiointi oli uran ensimmäisiä työtehtäviä. ”Olin juuri aloittanut metsäasiantuntijana. Vaikka asia oli itsellekin uusi, sujui sertifiointiprosessi loppujen lopuksi hyvin”, Leppämäki sanoo. Heinämäet ovat samaa mieltä. ”Olemme olleet kokonaisuuteen todella tyytyväisiä. Artolta on saanut aina tarvittaessa apua”, Larissa Heinämäki kertoo.

Sertifioinnin ainoa lisätyö on ollut siihen liittyvä auditointi. ”Auditoinnit ovat kuitenkin hyviä keskustelutilaisuuksia. Ja kun muutenkin liikumme paljon metsissä, niin ei auditointikaan tunnu työltä”, Arto Heinämäki sanoo.

Osa metsistä suojellaan

FSC-sertifioinnista koituu kustannuksia, kun viisi prosenttia metsistä siirretään puuntuotannon ulkopuolelle ja metsiin jätetään enemmän säästöpuita lisäämään lahopuuta ja monimuotoisuutta. FSC-sertifikaatin tiukemmat suojeluvaatimukset eivät olleet Heinämäen pariskunnalle yllätys. Suojeluun sopivat metsät löytyivät helposti, hiljattain hankitulla palstalla oli jopa metsälain edellyttämä suojelukohde, joka olisi suojeltu ilman sertifiointiakin. Toisaalta metsistä löytyi myös puunkorjuun näkökulmasta hankalia kohteita, jotka oli helppo ottaa suojelun piiriin.

Muutkaan sertifioinnin vaatimat toimenpiteet eivät ole tuoneet Heinämäkien metsänhoitoarkeen suuria muutoksia. He hoitavat sertifioituja metsiä ihan samalla tavalla kuin ennen sertifiointia. Sekapuusto, suojatiheiköt ja muut kestävän metsänhoidon elementit ovat entuudestaan tuttuja ja tehneet siirtymisen sertifiointiin helpoksi. ”Meidän ei tarvinnut muuttaa oikeastaan mitään”, Arto Heinämäki sanoo.

Tulevaisuudelta pariskunta toivoo, että FSC-sertifikaattia otettaisiin Suomessa käyttöön laajemmin. Toisille metsänomistajille Heinämäet lähettävät terveisiä ja kannustavat liittymään FSC-sertifikaattiin. Monimuotoinen metsä on kaikkien etu.


Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin lisenssinumero: FSC-C111942Teksti on alun perin julkaistu Viesti-lehdessä 2/2020