Values guide Metsä Group's operations 
 

Puunmyyjien palkitseminen on hyvä asia

Ilkka Säynätjoki oli edustajiston kokouksessa mukana päättämässä Metsäliitto Osuuskunnan voitonjaon uudistamisesta. Hänen mielestään on hyvä, että jokainen osuuskunnalleen puuta myyvä omistajajäsen pääsee voitonjaon piiriin.

Kuhmoislainen Ilkka Säynätjoki on toista kautta Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston ja kolmatta kautta piiritoimikunnan*) jäsen. Vaikka edustajisto tekee päätökset, Säynätjoen mukaan piiritoimikunnissa on hyvä mahdollisuus vaikuttaa osuuskunnan asioihin.

”Oli erittäin arvokas asia, että kaikissa piiritoimikunnissa päästiin käymään hallituksen esitys voitonjaon ja pääomarakenteen hallinnan kehittämisestä läpi ennen kuin asiasta tuli maaliskuussa julkinen. Jäsenistön hallintoon valitsemat luottamushenkilöt pääsivät näin ottamaan hyvissä ajoin kantaa ja osallistumaan osuuskunnan toiminnan kehittämiseen.”

Säynätjoen mielestä piiritoimikuntien merkitys Metsäliitto Osuuskunnassa on viime vuosina kasvanut, ja monia niiden kokouksissa esiin tuomia asioita on viety eteenpäin.

”Lisäksi olemme saaneet aiempaa useammin keskusteltavaksi hallituksen tai toimivan johdon esille tuomia asioita. Me puolestamme olemme edelleen tuoneet muidenkin omistajajäsenten terveisiä piiritoimikuntien kokouksiin.”

Osuustoimintahengen mukainen uudistus

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta esitteli helmikuussa Jyväskylän hankintapiirin piiritoimikunnan kokoukselle hallituksen tekemän esityksen voitonjaon uudistamiseksi.

”Kokouksessa syntyi erittäin vilkas keskustelu kuten kuulemma muidenkin piiritoimikuntien kokouksissa. Vaikka kaikki uudistuksen yksityiskohdat eivät varmasti meille heti täysin auenneet, muutokset voitonjaon perusteisiin saivat paljon kiitosta osakseen. Osuuskuntaan sitoutuneiden ja säännöllistä puukauppaa käyvien omistajajäsenten palkitsemista pidettiin osuustoiminnan hengen mukaisena esityksenä.”

Se, että jo puukauppaa tekemällä pääsee mukaan voitonjaon piiriin, on myös Säynätjoen mielestä hyvä asia. ”Lisäksi uskon, että kun uudistuksen jälkeen korkotason voi odottaa pysyvän jatkossakin hyvällä tasolla, yhä useammat kiinnostuvat myös sijoitusmahdollisuudesta Metsä1-lisäosuuksiin. Onhan se helppo, yksinkertainen ja mielestäni vähäriskinen sijoitus.”

”Toki on myös tyytymättömiä omistajajäseniä”, Säynätjoki tietää. ”Heillä on ehkä melko pitkäaikaisia A-lisäosuussijoituksia, muttei enää metsää niin paljoa, että pystyisivät jatkamaan niiden voimassaoloaikaa puukaupoilla Metsä1-lisäosuuksissa. Myös mahdollisuuden sijoittaa mitä tahansa tuloja B-lisäosuuksiin poistuminen harmittaa osaa jäsenistöä. Toisaalta Metsäliitto Osuuskunnan toimiminen ’säästöpankkina’ ei ehkä ole kovin osuustoimintahengen mukaistakaan.”

Oma metsäasiantuntija neuvoo

Säynätjoki odottaa, että voitonjakomallia esitellään perusteellisesti omistajajäsenille. ”Vaikka uusi malli voi vaikuttaa aika monimutkaiselta, sen perusidea varmasti hahmottuu metsänomistajalle, varsinkin kun hän saa halutessaan apua omalta metsäasiantuntijaltaan.”

”Onkin toivottavaa, että metsäasiantuntijat perehdytetään asiaan mahdollisimman nopeasti, vaikka muutos tuleekin voimaan vasta vuodenvaihteessa. Kysymyksiä heille varmasti riittää.”

”Oma metsäasiantuntijani, viime vuodet Pekka Seppälä, on pitänyt minut ajan tasalla tähänkin saakka. Käymme tapaamisissa – silmäkkäin tai Metsäverkon välityksellä – kaikki ajankohtaiset asiat läpi samalla kertaa oli sitten kyse puukaupasta, metsänhoitotöistä tai sijoitusmahdollisuuksista. Luotan hänen osaamiseensa. Kokonaisvaltainen palvelu on metsänomistajan kannalta erinomainen asia.”


*) Piiritoimikuntaan kuuluvat hankintapiirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi edustajiston vaalissa valitsematta jäänyttä ehdokasta.


Juttu on julkaistu Metsä Groupin Viestin numerossa 2/2021. Teksti: Sirkku Vanhatalo