Values guide Metsä Group's operationsMetsä Groupin metsuriyrittäjä Antti Rantonen suoritti ennen harvennushakkuuta tehtävää ennakkoraivausta työntekijänsä Tommi Saarikosken kanssa Metsä Groupin työkohteella.
 

Ajoissa tehty taimikonhoito on kannattava investointi tulevaisuuteen

Kevätaurinko houkuttelee monen metsänomistajan tarkastelemaan metsänsä tilaa talven jäljiltä. Moni suuntaa metsään raivaussahan kanssa viimeistään lumien sulettua. Taimikonhoitotöiden kanssa ei kannata viivytellä.

Taimikonhoito tarkoittaa varhaisperkausta ja taimikon harvennusta. Varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien taimien kasvua haittaavaa vesakkoa. Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettavat männyn- tai kuusentaimet ovat noin metrin mittaisia. Taimikon harvennuksessa tehdään tilaa kasvatettaville puille ja poistetaan huonolaatuiset puut. Taimikon harvennus ajoitetaan Pohjois-Suomessa kuusella 2-3 metrin, männyllä 3-5 metrin keskipituuteen. Taimikonhoidon jälkeen kasvamaan jäävät parhaimmat ja elinvoimaisimmat puut.

Metsän tuotto voi lisääntyä parhaimmillaan 50 prosenttia, mikäli taimikonhoito toteutetaan oikeaan aikaan. Taimikonhoidon kannattavuus perustuu ennen kaikkea siihen, että metsästä kiertoajan kuluessa saatavan ainespuun määrä ja laatu kasvavat. Hoidettu taimikko myös parantaa metsän hiilensidontakykyä. Laadukkaasti tehdyn taimikon harvennuksen jälkeen puusto saa varttua rauhassa ensiharvennukseen asti.

Taimikonhoito on metsänomistajalle yleensä taloudellisesti merkittävä investointi. Päätöksentekoa ei silti kannata siirtää, sillä taimikossa aika on rahaa: jokainen viivytelty vuosi lisää työstä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi metsän kiertoaika pitenee, kun puiden järeytyminen hidastuu, eli metsästä saatavat tulotkin siirtyvät. Yksityisten maanomistajien on mahdollista saada Metsäkeskuksen myöntämää Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon.

Ammattilaisen vinkit raivaussahatöihin

Metsätalousinsinööri Antti Rantonen toimii metsuriyrittäjänä Siikalatvan ja ympäristökuntien alueella. Aurinkoisena toukokuisena päivänä Rantonen suoritti ennen harvennushakkuuta tehtävää ennakkoraivausta työntekijänsä Tommi Saarikosken kanssa Metsä Groupin työkohteella. ”Lumien sulettua siirrymme taimikonhoitokohteille. Istutustöitä teemme toukokuun alkupuolelta ainakin juhannukseen asti”, Rantonen toteaa.

Kun Antilta kysyy mikä olisi paras aika vuodesta taimikonhoitotöille, on vastaus hyvin selkeä: ”pääasia kun tekee”. Toinen tykkää raivata kun puissa ei ole vielä lehtiä, toinen tykkää että vesakoitumisen kannalta on parempi odottaa lehti puuhun.

Omatoimiraivaajille Antilla on muutama neuvo ja muistutus: turvavarusteissa ei saa säästellä, puhelin on syytä olla mukana ja siinä 112-sovellus asennettuna, sekä tarpeeksi juotavaa mukana. Kaverin kanssa raivatessa turvavälien on oltava kunnossa. ”Kyllähän tämä kuntoilusta käy. Kevään ensimmäisille raivauskerroille ei kannata asettaa liian suuria päivätavoitteita, vaan kuulostella omaa kroppaa ja jaksamista”, Antti vinkkaa.

Oikea-aikaisuus palkitsee ostopalvelujen hinnassa

Mikäli oma aika tai osaaminen ei riitä, kannattaa taimikonhoitotyöt siirtää ammattilaisten hoidettavaksi. Metsä Groupilla hinnoittelussa käytetään hintamatriisia. ”Kun taimikonhoitotyöt tehdään oikea-aikaisesti, on hintakin edullisempi. Jokainen viivytelty vuosi taimikonhoidossa lisää työajan menekkiä ja työn kustannuksia jopa 10–15 prosentilla” kertoo Metsä Groupin Piippolan ja Pyhännän uusi metsäasiantuntija Yrjö Heikkilä.

Metsänomistaja saa hinta-arvion kustannuksista työtilausta tehtäessä. ”Lopullinen hinta määräytyy toteutuneen poistuman ja kantoläpimitan perusteella, kun työ on tehty”, Heikkilä jatkaa. Metsä Groupin toteuttamissa töissä laadunseuranta perustuu työnsuorittajan tekemään omavalvontaan ja laadunvarmistukseen. Laadunvarmistus tuottaa työn suorittajalle välittömän palautteen työstä ja auttaa korjaamaan mahdolliset epäkohdat jo työsuorituksen aikana.

Jos taimikonhoito on sinun metsässäsi ajankohtainen, aloita ottamalla yhteys lähimpään metsäasiantuntijaamme ja pyydä tarjous!