Values guide Metsä Group's operations 
 

Uudistamme turvemaaohjeita

Muutaman viime vuoden aikana on saatu uutta tutkimustietoa metsänhoidon vaikutuksista muun muassa turvemaiden ravinnepäästöihin. Lisäksi metsien rooli hiilensidonnassa on merkittävä.

Metsä Group on tunnistanut tarpeen päivittää turvemaiden metsänhoidon ohjeita olemassa olevan parhaan tutkimustiedon perusteella. Työ on käynnissä, ja siitä vastaavat metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala ja kestävän kehityksen päällikkö Janne Soimasuo.

Tavoitteena on luoda ohjeet esimerkiksi siitä, missä tilanteessa ja millaisille suotyypeille voimme suositella jatkuvaa kasvatusta suometsän kasvatukseen ja milloin tasaikäinen metsänkasvatus on suositeltavin vaihtoehto. Lisäksi ohjeiden uudistuksessa pureudutaan kunnostusojitustarpeen määrittämiseen ja lannoituksen merkitykseen kasvun kirittäjänä.

Uudistetut ohjeet koulutetaan henkilökunnallemme kahdessa otteessa: keväällä pulpettien ääressä ja maastossa kesän ja alkusyksyn aikana.

”Etenemme turvemaiden metsänhoidossa kahdella tavalla: otamme parhaat käytännöt käyttöön ja olemme aktiivisesti mukana aiheen tutkimuksessa”, Oijala summaa.

Mukana turvemaatutkimuksessa

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) käynnistyi hiljattain Kestävää metsänhoitoa turvemailla -projekti. Sen tavoitteena on laatia ohjeistusta, jonka avulla metsänomistaja voi valita omille palstoilleen ympäristön kannalta parhaat hoitovaihtoehdot. Metsä Group on projektissa mukana.

Projektissa selvitetään muun muassa sitä, milloin tuhkalannoitus voi korvata kunnostusojituksen, kuinka paljon suoalueilla tulisi säilyttää puustoa ilman veden pinnan nousua ja mikä olisi paras uudistusmenetelmä niukkaravinteisissa männiköissä kasvihuonekaasujen kannalta. Luupin alla ovat myös korpikuusikoiden ja rämeiden uudistamiseen ja korjuuseen liittyvät haasteet.

Luken tutkimusprofessori Raija Laiho

Kolmevuotisen projektin ensimmäisiä tuloksia voidaan Luken tutkimusprofessori Raija Laihon mukaan odotella keväällä 2021.

”Kosteilla ja turpeisilla alueilla sijaitsevien metsien hoidosta kaivataan kipeästi uutta tutkimustietoa. Nyt jotkut toimenpiteet voivat esimerkiksi vain lisätä kasvihuonepäästöjä, vaikka alkuperäinen tavoite olisi päinvastainen.”

Tutkimus on tärkeää myös siksi, että turvemailla sijaitsevilla metsillä on oikein hoidettuina iso kansantaloudellinen merkitys. ”Näitä metsiä on noin 4,5 miljoonaa hehtaaria. Se on liki neljännes koko Suomen metsäpinta-alasta”, Laiho muistuttaa.

 

Alkuperäinen juttu on julkaistu Metsä Groupin Viestissä 1/2020.