DK1

Dienvidkurzemes DK1 iecirkņa 
iepirkšanas meistars Māris Vitkovskis
Mob. tel. 29196926
E-pasts: maris.vitkovskis[at]metsagroup.com

Cenas:

Augošo koku cena = sortimenta cena piegādes vietā - (sagatavošanas izmaksas + pievešanas izmaksas + izvešanas izmaksas)

Papīrmalkas cena pie ceļa tiek noteikta ostas cenai atņemot transporta izdevumus.

Par zāģbaļķu cenām lūdzu zvaniet iepirkšanas meistaram.