DK1

Dienvidkurzemes DK1 iecirkņa 
iepirkšanas meistars Edvīns Ipsis
Mob. tel. 29181016
E-pasts: edvins.ipsis[at]metsagroup.com

Cenas:

Augošo koku cena = sortimenta cena piegādes vietā - (sagatavošanas izmaksas + pievešanas izmaksas + izvešanas izmaksas)

Papīrmalkas cena pie ceļa tiek noteikta ostas cenai atņemot transporta izdevumus.

Par zāģbaļķu cenām lūdzu zvaniet iepirkšanas meistaram.