DK4

Dienvidkurzemes DK4 iecirkņa
iepirkšanas meistars Olafs Jākobsons
Mob.tel. 29150470
E-pasts: olafs.jakobsons[at]metsagroup.com

Cenas:

Augošo koku cena = sortimenta cena piegādes vietā - (sagatavošanas izmaksas + pievešanas izmaksas + izvešanas izmaksas)

Papīrmalkas cena pie ceļa tiek noteikta ostas cenai atņemot transporta izdevumus.

Par zāģbaļķu cenām lūdzu zvaniet iepirkšanas meistaram.