Liepaja

Liepājas ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Liepāja, Brīvostas iela 31
Tel. 634 07350, fakss: 634 07347
Mob.tel. 26669797
E-pasts: liepaja[at]metsagroup.com
 
Metsa Forest Latvia SIA rekvizīti:
Juridiskā adrese: Vienības gatve 87 E, Rīga, LV-1004, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260
PVN reģ.Nr. LV40003011260
 
Papīrmalkas iepirkuma standartcenas LIEPĀJAS ostā
No 2021.gada 1.maija:

Priedes papīrmalka: laukumā 30.00 EUR/m³, uz kuģa 31.40 EUR/m³;

Egles papīrmalka: laukumā 30.00 EUR/m³, uz kuģa 31.40 EUR/m³;

Skuju koku papīrmalka: laukumā 30.00 EUR/m³, uz kuģa 31.40 EUR/m³;

Apses papīrmalka: laukumā 21.00 EUR/m³, uz kuģa 22.40 EUR/m³;

Apses (CTMP) papīrmalka: laukumā 23.00 EUR/m³, uz kuģa 24.40 EUR/m³;

Bērza papīrmalka: laukumā 40.00 EUR/m³, uz kuģa 41.40 EUR/m³.

Liepājas ostas darba laiks:
Pirmdiena 08:00 - 21:00
Otrdiena 08:00 - 21:00
Trešdiena 08:00 - 21:00
Ceturtdiena 08:00 - 21:00
Piektdiena 08:00 - 21:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena.