VD2

Vidzemes VZ2 iecirkņa
iepirkšanas meistars Mārcis Zvīnis
Mob.tel. 26407426
E-pasts: marcis.zvinis[at]metsagroup.com


Cenas:

Augošo koku cena = sortimenta cena piegādes vietā - (sagatavošanas izmaksas + pievešanas izmaksas + izvešanas izmaksas)

Papīrmalkas cena pie ceļa tiek noteikta - Rīnūžu (Rīga) ostas cenai atņemot transporta izdevumus.

Par zāģbaļķu cenām lūdzu zvaniet iepirkšanas meistaram.