VD3

Vidzemes VZ3 iecirkņa
iepirkšanas meistars Jānis Gržibovskis
Mob.tel. 26115369
E-pasts: janis.grzibovskis[at]metsagroup.com


Cenas:

Augošo koku cena = sortimenta cena piegādes vietā - (sagatavošanas izmaksas + pievešanas izmaksas + izvešanas izmaksas)

Papīrmalkas cena pie ceļa tiek noteikta - Rīnūžu (Rīga) ostas cenai atņemot transporta izdevumus.

Par zāģbaļķu cenām lūdzu zvaniet iepirkšanas meistaram.