VD6

"Vidzemes VZ6 iecirkņa
iepirkšanas meistars Ģirts Kolāts
Mob.tel. 28351666
E-pasts: girts.kolats[at]metsagroup.com

Cenas:

Augošo koku cena = sortimenta cena piegādes vietā - (sagatavošanas izmaksas + pievešanas izmaksas + izvešanas izmaksas)

Papīrmalkas cena pie ceļa tiek noteikta - Rīnūžu (Rīga) ostas cenai atņemot transporta izdevumus.

Par zāģbaļķu cenām lūdzu zvaniet iepirkšanas meistaram."