Klikšķiniet uz kartes, lai tiktu pie kontaktiem un cenām!

LV Map VD3 VD2 VD1 Birojs ZG2 ZK2 DK2 DK4 VD6 Mersrags Liepaja RigaRinuzi

Koksnes un šķeldas piegādes nosacījumi

                                  
 

Atbilstoši „Metsa Forest Latvia” SIA vides un kvalitātes politikai un FSC® sertifikāta piegādes ķēdes politikai „Metsa Forest Latvia” SIA ir apņēmusies no saviem piegādātājiem iegādāties tikai likumīgas izcelsmes kokmateriālus, kas iegūti labi apsaimniekotos mežos.

Metsä Group FSC licences kods: FSC-C014476.

„Metsa Forest Latvia” SIA aicina koksnes un šķeldas piegādātājus kļūt par FSC piegādes ķēdes dalībniekiem un piegādāt FSC sertificētu vai FSC kontrolētu koksni un šķeldu.

Ja piegādātājs piegādā FSC sertificētu vai FSC kontrolētu koksni un ir FSC sertificēto mežu un/vai FSC piegādes ķēdes turētāju sarakstā, tad nepieciešams sagatavot sekojošus dokumentus:

 • Sertifikāta kopija, uzsākot koksnes vai šķeldas piegādi tekošā gada laikā;
 • Pavadzīmes, kurās ir norādīta informācija atbilstoši FSC standarta prasībām;
 • Sertifikāta turētājam pēc "Metsa Forest Latvia" SIA papildus pieprasījuma ir pienākums iesniegt arī citus dokumentus, lai veiktu koksnes izcelsmes vai likumības pārbaudi.

Pārējiem piegādātājiem, piegādājot kokmateriālus ostās un iepirkšanas punktos, lūdzam sagatavot sekojošus dokumentus.

No juridiskām personām vai fiziskām personām, kas ir reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji:

 • Pavadzīme;
 • Ja kokmateriālus piegādā cirsmas īpašnieks – ciršanas apliecinājuma kopija;
 • Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks – pavadzīmes, ciršanas apliecinājumu, līgumu kopijas, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi;
 • Uzsākot koksnes piegādi, pie pirmā darījuma, pārdevēja amatpersonai vai pilnvarotajai personai (ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un papildus vēl jāiesniedz sekojoši dokumenti:
 • reģistrācijas apliecības kopija;
 • PVN reģistrācijas apliecības kopija, ja persona ir reģistrējusies kā PVN maksātāja;
 • Pašdeklarācija par koksnes izcelsmi - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt pirmo reizi piegādājot koksni ostā;
 • Mežizstrādes darbu izpildes veidlapa - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt kopā ar katru jaunu ciršanas apliecinājumu;
 • Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapa, ja koksne tiek piegādāta no nogabala, kurš dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv nokartēts, kā potenciāls biotops*.

No fiziskām personām, kas nav reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji:

 • Pārdevējam vai pilnvarotajai personai (ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
 • Ciršanas apliecinājuma kopija;
 • Izziņa – apliecinājums par personīgā īpašuma pārdošanu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību;
 • Par kokmateriālu iegādi tiks noformēts iepirkuma akts;
 • Pašdeklarācija par koksnes izcelsmi - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt pirmo reizi piegādājot koksni ostā;
 • Mežizstrādes darbu izpildes veidlapa - šo dokumentu nepieciešams aizpildīt un iesniegt kopā ar katru jaunu ciršanas apliecinājumu;
 • Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapa, ja koksne tiek piegādāta no nogabala, kurš dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv nokartēts, kā potenciāls biotops*.

* Pirms katras piegādes piegādātājam ir pienākums pārliecināties par augstvērtīgu dabas vērtību klātbūtni katrā meža nogabalā, no kura tiek piegādāti kokmateriāli. Dabas vērtību un ES nozīmes biotopu identificēšanai iesakām izmantot dabas datu pārvaldības sistēmā https://ozols.gov.lv (ja piegādātājs ir tiesīgs to darīt) norādīto informāciju, kā arī Metsa Forest Latvia SIA izveidoto Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapu. Ja dabas datu pārvaldības sistēmā nogabals ir nokartēts kā potenciāls biotops (dzeltenā krāsā), un biotopu iespējamība nogabalā, no kura tiek piegādāti kokmateriāli (un to blakusprodukti), ir augsta, tad Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapa jāiesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.

SIA "Metsa Forest Latvia" nepieņem kokmateriālus no augsta riska apgabaliem, t.sk. ES nozīmes biotopiem.

Centrālais birojs

Metsa Forest Latvia SIA
Vienības gatve 87 E Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67804343
Fakss: +371 67804340
E-pasts: metsaforestlatvia[at]metsagroup.com

Koksnes iepirkšana ostās

Rīnūžu (Rīga) ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Adrese: Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015               
Mob.tel.: 29484140, 29211813               
E-pasts: rinuzi[at]metsagroup.com


Rīnūžu ostas koksnes iepirkšanas punkta darba laiks:
Pirmdiena 08:00 - 20:00
Otrdiena 08:00 – 12:00 un 13:00 - 20:00
Trešdiena 08:00 – 12:00 un 13:00 - 20:00
Ceturtdiena 08:00 – 12:00 un 13:00 - 20:00
Piektdiena 08:00 – 12:00 un 13:00 - 20:00
Sestdiena 08:00 – 12:00 un 13:00 - 16:00​ 
Svētdiena - brīvdiena

Mērsraga ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284
Tel. 632 35872
Mob.tel. 26552660, 29211813
Fakss: 632 35079
E-pasts: mersrags[at]metsagroup.com

Mērsraga ostas koksnes iepirkšanas punkta darba laiks:
Pirmdiena 07:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00 
Otrdiena 07:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00
Trešdiena 07:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00
Ceturtdiena 07:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00
Piektdiena 07:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena

Liepājas ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Liepāja, Brīvostas iela 31
Tel. 634 07350
Mob.tel. 26669797
Fakss: 634 07347
E-pasts: liepaja[at]metsagroup.com

​​​​

Liepājas ostas koksnes iepirkšanas punkta darba laiks:
Pirmdiena 08:00 - 21:00
Otrdiena 08:00 - 21:00
Trešdiena 08:00 - 21:00
Ceturtdiena 08:00 - 21:00
Piektdiena 08:00 - 21:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena

                                  

Iepirkšanas meistari Latvijas reģionos

Dienvidkurzemes reģions

Dienvidkurzemes DK1 iecirkņa iepirkšanas meistars
Māris Vitkovskis
Mob.tel. 29196926 
E-pasts: maris.vitkovskis[at]metsagroup.com

Dienvidkurzemes DK2 iecirkņa iepirkšanas meistars
Māris Vitkovskis
Mob.tel. 29196926
E-pasts: maris.vitkovskis[at]metsagroup.com

Dienvidkurzemes DK4 iecirkņa iepirkšanas meistars
Olafs Jākobsons
Mob.tel. 29150470
E-pasts: olafs.jakobsons[at]metsagroup.com

Ziemeļkurzemes reģions

Ziemeļkurzemes ZK2 iecirkņa iepirkšanas meistars
Ainars Čače
Mob.tel. 26461040, fakss: 636 07769
E-pasts: ainars.cace[at]metsagroup.com

                                  

Zemgales reģions


Zemgales ZG2 iecirkņa iepirkšanas meistars
Jānis Laurītis
Mob.tel. 29266289
E-pasts: janis.lauritis[at]metsagroup.com

                                  

Vidzemes reģions


Vidzemes VZ1 iecirkņa iepirkšanas meistars                 
Uldis Cirsis
Mob.tel. 29397037                 
E-pasts: uldis.cirsis[at]metsagroup.com

Vidzemes VZ2 iecirkņa iepirkšanas meistars
Mārcis Zvīnis
Mob.tel. 26407426
E-pasts: marcis.zvinis[at]metsagroup.com

Vidzemes VZ3 iecirkņa iepirkšanas meistars
Jānis Gržibovskis
Mob.tel. 26115369
E-pasts: janis.grzibovskis[at]metsagroup.com

Vidzemes VZ6 iecirkņa iepirkšanas
meistars
Ģirts Kolāts
Mob.tel. 28351666
E-pasts: girts.kolats[at]metsagroup.com 
                                  

Mūsu rekvizīti

Metsa Forest Latvia SIA rekvizīti:

Juridiskā adrese: Vienības gatve 87 E, Rīga, LV-1004, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260
PVN reģ. Nr. LV40003011260

Norēķinu rēķins Swedbank AS, kods: HABALV22
Konts: LV40HABA0001408030164