Kvalitātes prasības

                                  

Skuju koku zāģbaļķu kvalitātes prasības

 
 

Zāģbaļķiem ir jābūt sagatavotiem no dzīviem, augošiem kokiem. Zāģbaļķi tiek iepirkti pie sekojošiem standartgarumiem: 3.30 m, 3.60 m, 4.20 m, 4.80 m, 5.20 m, 5.40 m + 10 cm virsmērs. Zāģbaļķu diametrs tiek uzmērīts ar mizu. Zāģbaļķu diametrs bez mizas tiek iegūts, atņemot no zāģbaļķa diametra ar mizu dubultu mizas biezumu.

Zāģbaļķi tiek brāķēti pie sekojošiem nosacījumiem:

 1. Nav pieļaujami zāģbaļķi ar metāla ieslēgumiem.
 2. Zāģbaļķu maksimālais pieļaujamais garums (lielākais attālums starp baļķa galiem) ir 5.80 m (5.81 m brāķis).
 3. Zāģbaļķu maksimālais pieļaujamais caurmērs zem mizas baļķa resnākajā vietā ir 60 cm (60.09 cm ir brāķis).
 4. Trupe:
  • Priedes zāģbaļķiem trupe nav pieļaujama.
  • Egles zāģbaļķiem trupe nav pieļaujama.
 5. Saspiestā koksne:
  • Egles zāģbaļķiem pieļaujama 50% apmērā no baļķa darba cilindra*  laukuma.
  • Priedes zāģbaļķiem nav pieļaujama.
 6. Saussāns nav pieļaujams baļķa darba cilindrā. Ja nav iespējams veikt redukciju (baļķis ir ar minimālo diametru vai minimālo garumu) vai redukcija ir tik liela, ka baļķis pēc reducēšanas neatbilst minimālajiem izmēriem - baļķis tiek brāķēts.
 7. Zaru maksimālais pieļaujamais augstums ir 4 cm.
 8. Zaru maksimālais diametrs zara resnākajā vietā Egles zāģbaļķiem 80 mm, bet Priedes zāģbaļķiem 100 mm.
 9. Līkumainība:
  • Baļķiem ar caurmēru līdz 16 cm maksimālā pieļaujamā līkumainība 1%;
  • Baļķiem ar caurmēru virs 16 cm maksimālā pieļaujamā līkumainība 2%;
  • Līkam baļķim tiek veikta garuma vai caurmēra redukcija. Ja nav iespējams veikt redukciju (baļķis ir ar minimālo diametru vai minimālo garumu) vai redukcija ir tik liela, ka baļķis pēc reducēšanas neatbilst minimālajiem izmēriem - baļķis tiek brāķēts.
 10. Zāģbaļķu minimālais garums ir 3.30 m (3.299 m ir brāķis).
 11. Zāģbaļķu minimālais diametrs 14 cm zem mizas (13.99 cm ir brāķis). (Zāģbaļķa minimālajam diametram ar mizu ir jābūt vismaz 15 cm).
 12. Citas vainas:
  • Kukaiņu bojājumi nav pieļaujami;
  • Zilējums pieļaujams ārpus darba cilindra*;
  • Deguši, ar oglēm, kvēpiem, sodrējiem nosmērēti sortimenti nav pieļaujami (ja kravā konstatē kādu no šiem faktoriem, tad krava netiek pieņemta);
  • Dubļaini baļķi tiek brāķēti (jo nav iespējams noteikt kvalitāti);
  • Ja darba cilindrā gāšanas rezultātā nošķelta mala, tiek veikta redukcija (minimums 6 dm, maksimums 12 dm). Ja nav iespējams veikt redukciju (baļķis ir ar minimālo diametru vai minimālo garumu) vai redukcija ir tik liela, ka baļķis pēc reducēšanas neatbilst minimālajiem izmēriem, tad baļķis tiek brāķēts;
  • Sausi baļķi tiek brāķēti;
  • Sirds plīsums pieļaujams vienā no baļķa galiem maksimāli 80 mm garumā un maksimāli 2 mm platumā.

* Darba cilindrs - zāģbaļķa tievgaļa caurmērs mīnus 1 cm. Ja baļķis ir ovāls, tad par darba cilindru pieņem mazāko baļķa caurmēru.

Papīrmalkas kvalitātes prasības

 
 
                                  

Noderīga informācija