Avkastning och rekreation från skogen har utrymme i samma ekvation

 


Vi som äger Metsä är flera än hundratusen till antalet. Var och en av oss har en egen relation till skogen. Skogsbrukets målsättningar är också olika. För skogsägare Ritva Vapalahti är det viktigt att man kan plocka bär och se skogens djur i den skog som omger hennes barndomshem. Hemgårdens byggnader underhålls med inkomster från virkesförsäljningar.

Då skogen är långt borta, är det bra att skogsexperten är nära

Ritva Vapalahti blev skogsägare för cirka tio år sedan, då hennes föräldrar avstod från skogen och överlämnade ansvaret till Ritva och hennes syster. Föräldrarna ville göra generationsväxlingen i god tid och se hur systrarnas skogsbruk artar sig. Skogen köptes ursprungligen av Ritvas farfar, så nu representerar Ritva den tredje generationen vid rodret.

Skogsbruket har löpt bra. Ritva bor själv på långt avstånd från sin skog, men under sina semestrar besöker hon den och har till och med utfört lätta skogsvårdsarbeten, så som plantering och gräsröjning i plantskog. Det oaktat stod Metsä Group för en betydande trygghet vid generationsväxlingen. Ritva berättar att den egna skogsexperten Kyösti Rentola har varit till stor hjälp: “Det är viktigt att det finns ett proffs som man kan lita på, som man kan beställa tjänster av.”

Ritva låter Metsäs skogsproffs sköta krävande och tunga skogsvårdsarbeten. Samarbetet på distans sker enkelt via Metsäverkko. Metsäverkko är ett bra hjälpmedel, eftersom tjänsten visar, vilka skötselarbeten är brådskande. “Utförda arbeten visas också”, säger skogsexpert Kyösti Rentola. Det innebär att man hela tiden har tillgång till en uppdaterad skogsbruksplan.


Skogen förknippad med många minnen

Skogen är en inkomstkälla för Ritva vid sidan av lönearbetet, men utöver inkomsterna är det lika viktigt för Ritva att skogen mår bra och hålls i bra skick. Ritva upplever att Kyösti har lyssnat på hennes önskemål. Syskonen håller hemgården i skick med hjälp av skogens avkastning, men det är också trevligt att koppla av i hemskogen genom att plocka bär och svamp. “Ju äldre jag har blivit, desto mera njuter jag av att återvända till hemgården och skogen. Mitt arbete är jäktigt och då jag går till skogen, njuter jag av tystnaden.”

Skogen bär också på minnen från tidigare generationer. En av figurerna i Ritvas skog heter Mökinpelto (Stugåkern), trots att både stugan och skogen redan i Ritvas barndom till största delen hade tagits över av skogen. Den är dock en del av skogens historia, som finns bevarad i Metsäverkkos figurkartor.