Values guide Metsä Group's operations 
 
         

”Lätt att hitta informationen”

Metsä Group tog i februari i bruk det förnyade mätbeskedet som är tydligare än tidigare. På framsidan visas virkesaffärens viktigaste belopp. På de följande sidorna finns specificeringar av virkets mätuppgifter och penningströmmar som är förknippade med mätbeskedet, så som mervärdesskatt och bonusbelopp.

I bilagorna finns uppgift om bland annat stockprocenterna per trädslag och till vilka längder och diametrar träden har apterats.

Jord- och skogsbruksföretagare Jussi Rintamäki har fått det förnyade mätbeskedet för sin leveransaffär. ”Mätbeskedet torde nog vara lika för rotaffärer”, säger han.

”Det är bra att man redan på första sidan ser hur mycket pengar det kommer in på kontot. Det är väl den uppgiften alla först söker efter. Det är lätt att hitta alla andra viktiga uppgifter om virkesaffären i mätbeskedet.”

”Det är också bra, att kontaktuppgifterna till den egna skogsexperten finns på framsidan. Det är särskilt viktigt för sådana skogsägare som inte gör virkesaffärer så ofta”, bedömer Rintamäki.

”Om det har varit möjligt att utföra avverkningen först två år efter att affären har gjorts, så kan man ha glömt detaljer som man kommit överens om i affären eller undra över det belopp som betalas ut på kontot. Nu är det lätt att genast ringa upp skogsexperten och fråga vad det är fråga om.”

I tryggt förvar i Metsäverkko

Rintamäki arbetade under tio års tid som skogstjänsteman innan han vid årsskiftet tog över sin hemgård på heltid. Generationsväxlingen gjordes redan 2013. Utöver spannmålsodling gör han skogsarbeten alltid då han har tid.

”Jag har en avverkningsmaskin som jag också använder för småskalig entreprenad. Jag gör virkesaffärer årligen. Även om eurobeloppen är det första som intresserar, så kontrollerar jag också sortimenten i mätbeskedet för att se hur mycket det blev av olika sortiment. Det är också bra att man ur mätbeskedet tydligt ser vilka fastigheter mätbeskedet gäller – det är lätt att återkomma till siffrorna om man senare till exempel vill kontrollera vilket år man avverkade på en viss fastighet.”

På den karta som sänds med mätbeskedet ser Rintamäki bland annat lagringsplatserna. Han bedömer att han kommer att återkomma till dessa uppgifter då han undersöker skogarnas skötselhistoria. Mätbeskeden finns sparade i Metsäverkko.

”Jag fick visst mätbeskedet också per post ännu i våras, men i Metsäverkko hålls de i gott förvar. Nu är det lätt att jämföra mätbeskedet med anbudet då de har förenhetligats och båda finns lättillgängliga i den förnyade tjänsten. I arkivet kan man enkelt gå tillbaka till dokument som gäller gamla virkesaffärer.”

I mätbeskedet finns noggranna specifikationer på de skatter och avdrag som betalas från dess värde, till exempel placeringar i Metsäliitto Osuuskuntas andelar. Dessutom visar sammandraget alla inkomster och utgifter som påverkar slutsumman. ”De siffror som behövs för beskattningen är lätta att plocka in i skattedeklarationen”, nämner Rintamäki.


Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 3/2020.