Values guide Metsä Group's operations 
 

Fyra år som avtalskund

Elisa Seppälä från Heinola berättade för fyra år sedan i vår tidning om att hon på inrådan av sina släktingar hade tecknat avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsä Group. Vi frågade henne vad åren har fört med sig.

”Ganska många saker har förändrats på såpass kort tid”, konstaterar Elisa Seppälä, 35, då hon läser den gamla artikeln. ”Barnen har blivit två. Vi flyttade för några år sedan från höghus till mitt barndomshem och representerar nu den fjärde generationen på gården Uusitaipale.”

Seppälä blev skogsägare redan som 13-åring då hennes pappa dog – då blev hon ägare till två skogsfastigheter. ”Mitt intresse för skogsärenden vaknade i tjugoårsåldern och började bekanta mig med skogsbruksplanen och kontakta aktörer inom skogsbranschen. Visst hade skogarna skötts redan innan det också.”

Generationsväxling för ett par år sedan

”Vi gjorde en generationsväxling med mamma för ett par år sedan vilket ledde till att jag blev ägare till en tredje skogsfastighet. Jag flyttade att bo tillbaka till hemknutarna – därifrån jag i tiderna for ut i världen för att studera.”

Den som besöker Seppäläs hem fäster säkert först uppmärksamhet vid den gamla, enorma huvudbyggnaden som togs i bruk för cirka hundra år sedan. Den stora gårdsplanen har flera byggnader, av vilka en del ska restaureras och en del väntar på sitt öde. Förnyandet av trädgården har redan inletts.

Gården Uusitaipale består också av åker, vilken nu är utarrenderad till granngårdens jordbrukare. ”Skogarna sköts i huvudsak av Metsä Groups företagare, även om vi med min skiftesarbetande make Tomi Pessala har planerat att hinna ens med en del röjningsarbeten. Vardagen med barn i familjen och skötseln av byggnader och gårdsplanen tar för närvarande vår tid.”

Släktingar rekommenderade

”Min farbror och faster är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta och de rekommenderade medlemskap för mig också. Jag skrev samtidigt avtal om skötsel av skogsegendomen, vilket har visat sig vara ett klokt beslut. Jag har varit mycket nöjd med den service jag har fått”, säger Seppälä.

Den relativt unga, kvinnliga skogsägaren hade hunnit få lite olika erfarenheter av dem som arbetar inom skogsbranschen. ”Under resans gång har jag kallats flicka, vilket inte har skett en endaste gång med Metsä Groups tjänstemän. Jag har upplevt att man lyssnar på mig och respekteras som kund på ett lämpligt sätt – det är ju fråga om saker som gäller min skog.”

Åtgärderna planeras tillsammans

Mika Volanen som är expert på skötsel av skogsegendomen säger att man ska lyssna noggrant på skogsägarna så att deras mål och tankar säkert kommer fram och satta till pappers. ”Någon speciell figur kan till exempel vara kundens särskilda ögonsten och det är bäst att vi känner till det i framtiden.”

”Avtalskundförhållandet skapar en viss kontinuitet i skötseln av skogsegendomen. Vi diskuterar regelbundet med kunden och kommer överens om vad som är bäst med tanke på kundens skog. Dagens skogsägare har en mängd olika önskemål som vi måste kunna lyssna till.”

”Elisa är en förnuftig skogsägare och väl insatt i sina skogars skick”, säger Volanen. ”Turvis ger vi förslag på följande åtgärder och efter diskussion kommer vi överens om på vilket sätt de ska genomföras.” Seppälä säger att skogsarealen är såpass stor att det alltid finns ogjort arbete. Därför anser hon att det är viktigt att hålla regelbunden kontakt med Volanen.

Viktiga placeringsmöjligheter

”Metsä Groups placeringsmöjligheter är viktiga för mig. Slutavverkningsmogna skogar ska förnyas då det är tid för det, så det känns bra då de avverkade stockarna fortsätter att växa i Metsäliitto Osuuskuntas A-tilläggsandelar. På det sättet förkovras skogsegendomen samtidigt som den nya skogen redan tar fart. Jag utnyttjar också placeringsmöjligheten i den mera långsiktiga Kapitalbonus.”

Seppälä gör virkesaffärerna och köper skogsvårdsarbetena via Metsäverkko. Volanen anser att den elektroniska handeln är bra i den meningen att båda parterna har tillgång till alla dokument i anslutning till affärerna och samarbetet i övrigt.

”Med hjälp av Metsäverkko kan skogsägaren göra affärer med oss och betrakta sin skogsbruksplan och bland annat sköta skogsbrukets bokföring på ett behändigt sätt”, säger Volanen. ”I Metsäverkko finns också alla uppgifter om placeringarna i uppdaterad form. Den elektroniska handeln underlättar arbetet för kunden, men även för mig, då postningen av alla dokument och postgångens krav på tid har försvunnit.”

Skogsfastighet också i Viitasaari

Seppälä har en jord- och skogsbruksfastighet också i Viitasaari. Där brukar en småkusin åkrarna och skogarna sköts av Metsä Groups expert på skötsel av skogsegendomen Mikko Kauppinen.

”Mina skogar i Viitasaari är säkert bättre skötta än skogarna i Heinola, eftersom jag där är tvungen att endast anlita proffs, medan jag här i hemknutarna försöker göra en del arbeten själv”, skrattar Seppälä. ”Vi strävar till att besöka Viitasaari minst en gång per år och då hinner man inte med röjsågsarbeten.”

Plantskogsvårdsarbete nästa på listan

Virket från en nyligen utförd förstagallring av ett björkbestånd väntar på transport. Följande i tur på Uusitaipale är plantskogsvård och vinteravverkning. ”Det är fråga om ett område som jag redan länge har tittat på att borde avverkas. Till all lycka finns det på dagordningen inför nästa vinter”, säger Seppälä.


Texten är ett sammandrag av en artikel som har publicerats i sin helhet i Metsä Groupin Viesti, nummer 3/2019.