Values guide Metsä Group's operations 
 

Har ni planer på en generationsväxling?

”Vi står till er tjänst trots coronavirusepidemin”, säger Metsä Groups generationsväxlingsexpert Matti Sipilä. ”Även om vi inte kan träffa personer i riskgrupperna, kan man ändå föra framåt skogsfastighetens generationsväxling på andra sätt. En ’träff’ mellan alla parter kan ordnas på webben så att var och en deltar via sin egen nätkontakt. Under mötet går vi tillsammans igenom saker och bekantar oss med dokumenten, vilka visas för deltagarna.”

Sipilä berättar att man också i normala fall gör på samma sätt, då någon av dem som berörs av generationsväxlingen är bosatta utomlands. ”Webbmötena har i huvudsak löpt bra.” Personer inom riskgrupperna kan också ge någon annan fullmakt att föra ärenden vidare. När det blir dags att underteckna dokumenten, så kan man också göra det på ett säkert sätt över webben.

”Den som undertecknar måste ha en e-postadress och nätbankskoder och underteckningarna kan göras i Lantmäteriverkets elektroniska fastighetsöverlåtelsetjänst. Vi handleder våra kunder. Det är dock alltid möjligt att sända traditionell post per brev”, påminner Sipilä.

Generationsväxlingen av en skogsfastighet kan initieras genom att kontakta den egna skogsexperten. Skogsexperten inleder med att göra en fastighetsvärdering som personer inom riskgrupperna inte behöver delta i. ”På det sättet sätter vi ägarbytet i rörelse. Sedan varierar det från fall till fall på vilket sätt vi i praktiken går vidare.”

Sipilä uppmanar till att initiera generationsväxlingen också i exceptionella förhållanden. Metsä Group har fyra generationsväxlingsexperter som betjänar sina kunder på olika håll i landet. ”Vi är ganska påhittiga och vi hittar nog en lösning också i kvistiga situationer. Vi har till exempel klarat av de utmaningar som coronaviruset har förorsakat på ett bra sätt.”Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 2/2020.