Values guide Metsä Group's operations 
 

Ny expert i generationsväxlingstjänsten

Intresset för natur och skog samt ett praktiskt arbete lockade Laura Koskela till Metsä Group 2015. Nya utmaningar väntar henne i oktober, då börjar hon som expert, specialiserad på generationsväxlingar.

Laura Koskelas verksamhetspunkt är i Keuruu och hennes verksamhetsområde omfattar Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki och Vasa anskaffningsdistrikt. Metsä Groups generationsväxlingsexperter finns som stöd både för den som avstår och den som tar över en skogsfastighet. Tjänsten omfattar alla skeden av generationsväxlingen – från början till slut.

I sin nya uppgift kompletterar Koskela det nuvarande nätverket som består av fyra generationsväxlingsexperter. Hon har fungerat mångsidigt i olika uppgifter inom virkesanskaffningen och den nya uppgiften är en angenäm fortsättning. ”Jag kan bekanta mig med skogsärenden ur en ny synvinkel och samtidigt utveckla mitt eget kunnande. Det finns mycket att lära sig.”

Koskela är särskilt intresserad av skogsbeskattning. ”Det är intressant att få diskutera dessa saker med kunderna”, tillägger hon.

Börja i god tid

Koskela påpekar att skogsägandet är långsiktig verksamhet som man förbinder sig till för många år. ”Under årens lopp har det uppstått ett känsloband till den egna skogen. Det kan kännas avlägset att avstå från skogen och göra en generationsväxling.”

”Det är viktigt att börja i god tid. Allra först är det bra att ta reda på, om följande generation vill äga skog. Människor har varierande intressen. Även om man kan utlokalisera eller köpa in många tjänster inom skogsbruket, så förutsätter skogsägandet ens ett visst mått av intresse.”

”Den som planerar en generationsväxling på en skogsfastighet gör klokt i att ta upp ärendet med sin egen skogsexpert, det förpliktar inte till någonting. De egna tankarna kanske klarnar då man diskuterar dem med en utomstående”, säger Koskela.

”Den som har planer på generationsväxling gör klokt i att ta upp ärendet med sin egens skogsexpert, det förpliktar inte ännu till någonting. En diskussion om ärendet kan ändå hjälpa till att få en tydligare bild av de egna tankarna”, säger Koskela. ”Vi generationsväxlingsexperter kommer sedan till hjälp om skogsägaren vill ha det så. Vi kan sköta saken tillsammans från början till slut.”

Förhållandet till skogen föddes tidigt

Laura Koskelas eget förhållande till skogen föddes redan i barndomen. Hon växte upp i Multia, där skogen alltid är nära och där hobbyerna hade en stark koppling till skogen. Utöver scoutingen följde Koskela ofta med sin far på jakt och skogsarbete. ”Det har säkert påverkat mitt yrkesval”, säger Koskela som har studerat till forstmästare.

Koskelas fritid upptas nu av hennes ett och ett halvt år gamla dotter. Det blir skogsutfärder nästan dagligen. Koskela sysslar också mångsidigt med motion, bärplockning och jakt.


Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 3/2020.