Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du aktuell information om skötsel av skogstillgångar och virkeshandel direkt i din e-post. Samtidigt får du genast den allra senaste informationen om våra kommande evenemang och tjänster. Nyhetsbrevet lämpar sig även för den som överväger att bli medlem i Metsäliitto Osuuskunta.

 

Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter du ger för att sända nyhetsbrev. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning . Ifall du vill annullera beställningen av nyhetsbrev, kan du göra det genom att skicka ett fritt formulerat annuleringsmeddelande till adressen jasenpalvelut@metsagroup.com.