Values guide Metsä Group's operations 
 

Trafiksäkerhet är vår gemensamma sak

Metsä Groups trafiksäkerhetsturné besöker på höstarna lågstadieskolor i närheten av fabriker. Vid tillfällena övar man sig i att företa skolvägen på ett tryggt sätt.

Under Metsä Groups trafiksäkerhetsturné får de små skoleleverna bekanta sig med en virkestransportbil och de får tips om trafiksäkerhet. Tillställningarna planeras i samarbete med skolorna och städerna.

Metsä Group inledde sin trafiksäkerhetsturné till lågstadieskolor hösten 2018 i Äänekoskiregionen. Projektet fick ett positivt mottagande, varför verksamheten utvidgades till andra orter där Metsä Group har fabriksverksamhet.

”Det finns mycket tung trafik på fabriksorterna och vi vill på detta sätt främja trafiksäkerheten genom att besöka skolor på orten”, berättar Metsä Groups kommunikationschef för virkesanskaffning och skogstjänster Krista Kimmo, som deltar i arrangemangen kring turnén.

Praktiska iakttagelser hjälper barnen att gestalta trafiksäkerheten

Vid tillställningarna får barnen till exempel med egna ögon se, var man kan se en fotgängare från virkesbilens förarplats.

”Genom att klättra upp i virkesbilen får barnen på ett konkret sätt uppleva hur enormt stor en virkestransportbil är och samtidigt se, hur observant man måste vara bakom ratten för att se allt som händer framför och omkring bilen. Det har varit fint att se den entusiasm med vilken både elever och skolor har tagit del av projektet. Det har uppstått en hel del goda diskussioner under skolturnén och trafiksäkerhet är alldeles klart ett viktigt tema”, säger Kimmo.  

Trafiksäkerhet särskilt viktig då skolorna börjar

Trafiksäkerhetsskolningarna ordnas i allmänhet på hösten då skolorna börjar. Vanligtvis får åtminstone skolornas förstaklassister bekanta sig med virkestransportbilen.
 
”Detta är en verkligt bra tillställning, eftersom barnen på ett konkret sätt får se och uppleva saker. Till exempel virkesbilens enorma proportioner och utsikten från förarplatsen kan man förstå enbart genom att klättra upp i hytten själv”, säger Äänekoski stads direktör för bildning och fostran Ville Härtsiä.

Härtsiä är glad för att Metsä Group tog initiativ till turnén.

”Den tunga trafiken förorsakar oro hos skolelever och deras föräldrar. I skolan har vi också poängterat trafiksäkerheten till exempel vid vägarbeten.”

Trafikchefen för Metsä Groups virkesanskaffning Marko Yläjärvi påminner om att virkestransportbilarnas förare är proffs som rör sig i trafiken varje dag. De beaktar trafiksäkerheten så väl som möjligt.

”Vi kan alla för egen del säkra tt vi syns så bra som möjligt i trafiken. Därför använder också vi vuxna alltid varselvästar då vi rör oss nära bilar och maskiner. Det lönar sig att lära barnen att man får hälsa på förarna. Då föraren hälsar tillbaka, vet man att föraren har lagt märke till en”, tipsar Yläjärvi.

Tips för säker trafik för cyklister och forgängare

1. Koncentrera dig på trafiken, inte till exempel mobilapparater. Det lönar sig också att inte leka nära bilvägar.

2. Titta åt båda hållen före du korsar en väg. Försäkra dig om att en bil som närmar sig har lagt märke till dig, saktar in och stannar framför övergångsstället.

3. Använd belysning och reflex. Under den mörka tiden ska man se till att man ser själv och att man syns för andra.

4. Observera din omgivning och undvik plötsliga rörelser – de leder lätt till olyckor. Man måste ge sina medtrafikanter tid att reagera och tydligt visa vilka avsikter man har.

5. Ta ögonkontakt med föraren. På det sättet försäkrar du dig om att föraren har lagt märke till dig. Det lönar sig också att hälsa på föraren: då föraren hälsar tillbaka, betyder det att hen har lagt märke till dig.

6. Kom ihåg att det vid halt väglag är svårt att få bilen att stanna då du korsar en väg. Vid halt väglag lönar det sig att ha halkskydd på skorna och dubbdäck på cykeln.

Under 2020 ordnades turnén inte på grund av coronapandemin och i stället för den gjorde vi en animation Tillsammans tryggt i trafiken.

Här kan du se Metsä Groups trafiksäkerhetsanimation – tipsen är användbara för alla i trafiken, oberoende av ålder. Videon får fritt användas av skolorna. Videon kan laddas ner till den egna datorn här:  https://databank.metsagroup.com/l/75SfzGZkfZNC