Values guide Metsä Group's operations
 

Vi tar hand om din skog

Metsä Group har över 300 skogsexperter, vilka tryggar den lokala verksamheten överallt i Finland. Dessa skogsproffs är beredda att höra vad du önskar dig av din skog och planerar tillsammans med dig framtiden för din skog på längre sikt.

Vi träffar två skogsexperter, den nordligaste och den sydligaste i landet. Peter Laine har en lång arbetshistoria, han började som Metsä Groups skogsexpert för 36 år sedan. Hans nuvarande verksamhetsområde är Raseborg och Hangö udd. Hans nordligaste kollega Ville Karppinen har snart varit skogsexpert i Sodankylä och Enare.

De båda männen har en tydlig, gemensam syn på sitt uppdrag. Samarbetet med skogsägarna byggs upp utgående från skogsägarens målsättningar. Alla åtgärdsförslag planeras med beaktande av skogsägarens förväntningar och genom att erbjuda alternativ som bäst motsvarar dem.
”Vi arbetar i skog som ägs av våra kunder, så kundens önskemål är naturligtvis grunden för allting, då vi funderar på skogsvård och kommande virkesaffärer. Det är viktigt att också blicka framåt och inte endast tänka på den dag som är”, säger Karppinen.

Vintern innebär utmaningar

Peter Laines verksamhetsområde gränsar till havet. Han saknar ordentliga vintrar, som numera tycks saknas i södra Finland och särskilt i kustområdet. ”Vi har inte haft vinter på flera år här och i samband med varje virkesaffär funderar vi på hur drivningen lyckas på ofrusen mark. Skogsägarna i området har också börjat vänja sig vid tanken på att en torr sommar är bättre för virkesdrivning än en blöt vinter.”

”På mitt område finns det sammanlagt cirka 9 000 sommarstugor, vilket förorsakar en särskild utmaning för bedrivande av skogsbruk. Vid alla åtgärder måste man också beakta kundens grannar, eftersom knepiga situationer enkelt uppstår. För att undvika onödiga motsättningar informerar vi ofta sommarbosatta om kommande avverkningar på förhand och vi strävar till exempel till att reparera skador på vägar omedelbart”, berättar Laine.

”I Lappland har temperaturerna och snömängderna varierat kraftigt under de senaste åren”, säger Karppinen. ”Senaste vinter fick vi så mycket snö på tjälfri mark, att kölden inte längre kom åt att bita under det tjocka snötäcket. Ibland försämrar det tocka snötäcket sebarheten i skogen och försvårar till exempel gallringar. Det lönar sig att bjuda ut sina vinterposter i god tid före vintern så att vi hinner planera de operativa åtgärderna enligt rådande förhållanden.”

Ville Karppinens arbetsfält börjar vid trädgränsen och fortsätter fågelvägen 250 kilometer söderut.  ”I Lappland har temperaturerna och snömängderna varierat mycket under de senaste vintrarna, vilket har varit utmanande för virkesdrivningen.”

Elektroniska tjänster i bruk

Bägge skogsexperterna arbetar på två kommuners område. Karppinens område sträcker sig över Finlands två största kommuners område och det är flerfalt större än kollegans i söder. Hans arbetsfält börjar vid trädgränsen och sträcker sig fågelvägen 250 kilometer söderut. I öst-västlig riktning är området cirka 70 kilometer brett.

”Rätt stora skogar har jag att traska i, men så har det ju alltid varit. De långa avstånden förutsätter god planering av arbetsdagen. Jag träffar gärna kunderna öga mot öga, antingen hos kunden eller här på kontoret om skogsägaren råkar ha också andra ärenden att sköta här i Sodankylä. Visserligen har coronapandemin ruckat på våra sätt att träffas.”

Bland Karppinens kunder finns det en hel del distansskogsägare, med vilka kontakterna sköts främst över nätet. ”Till all lycka har vi elektroniska tjänster med vars hjälp skogsvård och virkesaffärer kan skötas enkelt, också då kunden bor i andra ändan av världen. Yngre skogsägare använder gärna Metsäverkko oberoende av boningsort.”

”Jämfört med Ville så är min verksamhetsomgivning annorlunda åtminstone på det sättet, att mina kunder bor i närheten. Jag har dessutom flera kunder, vars skogar jag har fått ta hand om i mera än 20 års tid. Skötseln av ärende sker allt oftare på nätet också med bekanta kunder”, berättar Laine.

”Jag träffar skogsägare i olika sammanhang också på min fritid och ofta går diskussionen in på skogsärenden. Jag svarar naturligtvis riktigt gärna på sådana frågor. Jag har redan länge sagt att mitt arbete är en livsstil, att jag är på arbete hela tiden och jag har ingenting emot det.”

”Nå så är det nog här i norr också. Jag är född i Sodankylä och mycket snabbt lärde sig folk för ett par år sedan att känna mig som Metsäliittos karl, vilket är riktigt trevligt”, skrattar Karppinen. ”Dessutom har jag nästan tio års erfarenhet av att vara skogstjänstföretagare, så jag känner många skogsägare sedan tidigare.”

Nya diskussionsämnen

”Tidigare pratade vi med skogsägarna om virkesaffärer och skogsvård, numera kommer vi ofta in på klimatförändring och kolsänkor. Ibland blir jag lite bekymrad, då jag tycker att jag alltid har arbetat med goda saker för skogens bästa, men ändå får skogsproffsens arbete ibland stå ut med ganska skarp kritik”, funderar Laine. ”Men någonting bra har vi gjort i de finländska skogarna, då landets virkestillgångar har fördubblats på 50 år.”

”Vi har tagit hand om skogarnas mångfald och viktiga livsmiljöer i skogsägarnas skogar redan tidigare, men nu känns det ibland som att vara under en lupp. På mitt område förorsakar förändringar i landskapet ofta diskussioner och i de diskussionerna har alla en åsikt. Vi verkar naturligtvis i alla ärenden inom ramarna för rådande föreskrifter och anvisningar”, betonar Laine.

I norr har diskussionen under de senaste året gått ganska livlig om behandling av skog särskilt på sameområdet. ”Skogsbrukets effekter på samernas möjligheter till sitt leverne och renhushållning har ibland lett till hårda ord i Lappland”, berättar Karppinen.

Peter Laines verksamhetsområde gränsar mot Finka viken och på området finns cirka 9 000 fritidshus. ”Vinter har vi inte haft på flera år och vid varje virkesaffär funderar vi på hur drivningen lyckas på tjälfri mark.”

Trivs i sitt arbete

Även om skogsbranschen utsätts för tryck från olika håll i dag, trivs både Laine och Karppinen i sitt arbete. De uppskattar sin frihet och att de får vara i kontakt med människor. Det känns också viktigt att få arbeta tillsammans med skogsägarna för en gemensam fördel – de är ute i samma ärende.

”Alla vi skogsexperter har klara årliga mål som vi var och en försöker uppfylla, var och en på sitt sätt. Vi får ordna våra arbeten och göranden enligt eget förgottfinnande, bara vi håller målsättningarna i minnet”, berättar Laine om arbetets natur.

Utöver självständigheten nämner Karppinen att han njuter av att arbetet är omväxlande, då man utöver kontorsarbetet kommer ut i skogen, naturen. ”Det här är ju ett kundbetjäningsarbete, vi arbetar för de skogsägare som äger vårt andelslag.”

Råd sedan 36 år sedan

Laine minns sin första förman, vars råd har följt honom i arbetet ända från början. ”Då du har kommit överens om en träff, anländ då ni har kommit överens, inte en kvart tidigare eller en kvart för sent. Gör vad du har kommit överens om och om du gör ett misstag, korrigera. Dessutom ska du vara pålitlig som en läkare om någon berättar personliga saker till dig, håll dem hemliga”, räknar Line upp sina rättesnören.

”Sådana principer är inte beroende av geografin. Gångbara råd för oss alla skogsexperter”, konstaterar Karppinen.

Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti, nummer 4/2020.