Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, dvs. Metsä Forest betjänar skogsägarna och den virkesförädlande industrin.

Vi erbjuder skogsägarna bästa möjliga sätt att förkovra sin skogsbaserade egendom. Vi är den mest konkurrenskraftiga råvaruleverantören till Metsä Groups produktionsanläggningar och andra utvalda nyckelkunder.

Vi anskaffar allt virke som Metsä Group förädlar. Vi köper cirka 36 miljoner kubikmeter virke per år, vilket till övervägande del kommer från finländska skogsägare. Metsä Groups ägare, dvs. medlemmarna i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta har förtur i fråga om virkesanskaffning. Förutom i Finland köper vi virke i Sverige, de baltiska länderna och Ryssland.

I Finland gör vi cirka 35 000 virkesaffärer per år. Vi ansvarar för inköp, drivning, mätning och transport av virket till koncernenens produktionsanläggningar och våra andra industriella kunder.

 

Bästa möjliga tjänster för skogsägare

Förutom virkeshandel erbjuder vi skogsägarna omfattande skogs- och naturvårdstjänster samt bästa möjliga sätt att förkovra den skogsbaserade egendomen på ett hållbart sätt. Metsä Group är en föregångare inom utveckling av skogsvårdsmetoder och elektroniska tjänster.

Metsä Groups ägare, medlemmarna av andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, kan sälja virke och köpa tjänster på elektronisk väg via tjänsten metsäverkko.fi och dess mobiltillämpning. Medlemmarna kan sköta sina skogsärenden och sin skogsegendom var som helst, när som helst.

Våra tjänster finns att få i hela landet

Skogsägarna betjänaas av flera än 300 skogsexperter på cirka hundra orter i olika delar av Finland. Allt som allt är cirka 60​0 personer anställda vid Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster.

Dessutom sysselsätter vi cirka 3 500 avtalsföretagare och förare inom virkesdrivning och -transporter samt skogsvård.

Allt virke som vi köper kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Tack vare våra heltäckande uppföljningssystem känner vi alltid till ursprunget för det virke som vi anskaffar. Vi kan följa upp träets ursprung ända till skogen och skogsägaren. Läs mera om hållbar skogsvård.

 

Ledningen för Metsä Forest

Close

Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta

Close

Branschdirektör, skogsdirektör

​Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster

Close

Direktör, Produktion

​Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster

Close

Direktör, Personal

​Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster

Close

Direktör, Ekonomi

​Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster

Close

Direktör, Kundförhållanden

​Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster

Close

Direktör, Utveckling

Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster​

Close

Direktör, Virkeshandel och skogstjänster

​Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster