Generationsväxling på skogsfastighet

Hos oss får du helhetsmässig och sakkunnig service när det blir aktuellt med generationsväxling.

En välplanerad generationsväxling sparar pengar

 
 
 
 

Man kan spara tiotusentals euro genom att utföra generationsväxlingen rätt. Därför lönar de sig att planera och utföra den omsorgsfullt och med hjälp av experter. Metsä Groups yrkeskunniga generationsväxlingsexperter stöder både den skogsägare som avstår och den som tar över. Vi erbjuder våra ägarmedlemmar sakkunnig service genom alla skeden av generationsväxlingen och vi hjälper dig genom processen från början till slut.

Det lönar sig att börja planera och diskutera generationsväxlingen med den yngre generationen i god tid. Så hittar du bäst lösningen för din situation. Oberoende av om du överför skogen genom gåva eller försäljning, så är det viktigast att uppnå en fungerande lösning med beaktande av skatteeffekter.

Vi hjälper vid generationsväxling

Values guide Metsä Group's operations

Vi vill vara skogsägarens bästa kumpan också när skogsfastigheten ska byta ägare. Metsä Groups experter på generationsväxling betjänar våra ägaremedlemmar över hela landet. De hjälper både den tidigare och den nya skogsägaren genom generationsväxlingens alla skeden.

Vår generationsväxlingsexpert går tillsammans med dig genom dina behov och förväntningar och gör därefter förslag på olika lösningsalternativ. Experten gör upp de dokument som behövs, och hjälper dig att föra processen till sitt slut. Vår expert hjälper också den nya skogsägaren att komma igång, till exempel med att söka lagfart, ansluta sig till moms-registret och skaffa Fo-nummer. Den nya skogsägaren får även i framtiden hjälp i alla skogs- och medlemsärenden av sin egen skogsexpert.

Du kommer väl ihåg att du också får en aktuell skogsbruksplan och fastighetsvärdering från oss. Den är bra att ha som grund för planeringen av din generationsväxling. Dessutom hjälper vi med att överföra Metsäliitto Osuuskuntas medlemsplaceringar och medlemsförmåner till den nya skogsägaren.

Flera tips och information om alternativen får du i vår artikelserie som behandlar generationsväxlingar.

Stegen till en lyckad generationsväxling

Values guide Metsä Group's operations
​1. Börja genom att kontakta din egen skogsexpert eller vår kundtjänst, tfn 010 7770*.
​2. Generationsväxlingsexperten kontaktar dig och kartlägger dina förväntningar och önskemål.
​3. Vi uppdaterar vid behov uppgifterna om dina skogstillgångar och gör en fastighetsvärdering.
​4. Generationsväxlingsexperten gör kalkyler över kostnader och nyttor med olika lösningsalternativ och gör ett förslag på lösning som passar bäst i din situation.
​5. Generationsväxlingsexperten ställer upp erfordrade handlingar och hjälper till med att slutföra processen. Experten hjälper vid behov också den nya skogsägaren med pappersarbeten i anslutning till att man börjar som ny skogsägare.
​6. Efter generationsväxlingen är den egna skogsexperten som stöd för den nya skogsägaren i alla skogs- och medlemsärenden.

* Samtalets pris 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobilanslutningar.

se även