Kund med avtal om medlems-förmåner

Avtal om medlemsförmåner för dig, som årligen gör virkesaffärer

Som medlem i Metsäliitto Osuuskunta kan du teckna avtal om medlemsförmåner, vilket garanterar att dina avverkningsmöjligheter utnyttjas till fullo. Avtalet ger fördelar till sådana skogsägare, vilka varje år utför skogsvård och avverkningar. På denna sida har vi sammanställt alla de förmåner som medlemsförmånsavtalskunder får utöver övriga medlemsförmåner.

Pris- och avsättningsgarantin för virkeshandeln

Values guide Metsä Group's operations

Som medlemsförmånsavtalskund får du en prisgaranti på virkesaffärerna, då du gör affären med oss under tiden 1.12.– 31.5. Priserna kontrolleras i november och om virkespriserna har stigit efter att affären blev gjord, får du en tilläggslikvid i början av följande år. Prisnivån fastställs utgående från prisnivån för motsvarande stämplingsposter i samma kommun.

Som avtalskund får du också en avsättningsgaranti för virkesvolymer enligt skogsbruksplanen, under förutsättning att virkesaffärerna görs under tiden december-maj.

Högre bonus för virkeshandel och skogsvård

Values guide Metsä Group's operations

Som ägarmedlem börjar du få bonus utöver virkespriset då vi under fyra föregående år har mottagit sammanlagt minst 500 kubikmeter virke av dig. Bonusen ökar med stigande virkesförsäljningsaktivitet. Medlemsförmånskunder börjar införtjäna bonus genast från första kubikmetern och bonusen är alltid minst 0,30 €/m³.

Bonus för skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Du kan använda bonus till exempel för att betala skogsvårdstjänster. Tabellen nedan visar noggrannare hur bonus införtjänas.

Mottaget virke under fyra föregående år (m³)Under 500500-15001501-2500Över 2500Skogs-vårds-tjänster
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
ÄGARMEDLEM, INGET AVTAL
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
ingen bonus0,30 €0,40 €0,60 €1 %

Jämförelse av alternativa sätt att behandla skogen i Metsäverkko

Values guide Metsä Group's operations

Skogen kan odlas och vårdas med olika behandlingsmodeller som grundar sig på de mål som du har ställt upp. I Metsäverkko kan du jämföra din egen skogsbruksplan med planer som har kalkylerats fram med olika uppställda mål. Tjänsten gestaltar vilken effekt olika mål har på den avkastning som man får från din skogsegendom och beståndet i skogen. Alternativkalkylerna är tillgängliga för våra avtalskunder.

se även