Metsäverkko

Sköt om din skogsegendom i Metsäverkko

 
 

Metsäverkko är en kostnadsfri webbtjänst för förvaltning av skogsegendomen för Metsäliitto Osuuskuntas kunder. Du kan också göra virkesaffärer på nätet – tryggt med nätbankskoder eller Mobil-ID. I Metsäverkko kan du betrakta och uppdatera din skogsbruksplan, lämna begäran om anbud och godkänna beställning av skogsvårdsarbeten. Du kan också betrakta din skogsbruksplan virtuellt och föra personliga videosamtal med din skogsexpert. Som ägarmedlem kan du använda Metsäverkko för att göra andelsplaceringar och sköta skogsbrukets skattebokföring eller följa med hur din skog och dess värde utvecklas. Du får den största nyttan av Metsäverkko så du är ägarmedlem hos oss och din skogsbruksplan finns uppladdad i tjänsten.

Du kan också bekanta dig med tjänsten genom att logga in som demoanvändare på adressen www.metsaverkko.fi/sv. Genom att modigt klicka och testa får du en uppfattning om Metsäverkkos mångsidiga utbud.

Metsäverkko är tillgänglig för alla skogsägare

Values guide Metsä Group's operations

Du kan kostnadsfritt ta Metsäverkko i bruk, även om du inte är Metsä Groups ägarmedlem. Du har tillgång till flera av Metsäverkkos funktioner, så som skogsbruksplanen och den virtuella skogen, virkeshandel, avtal och arkiv. Genom att ansluta dig som ägarmedlem får du tillgång till Metsäverkkos alla egenskaper. Du kan ansluta dig som medlem direkt i Metsäverkko.

Om du inte är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, kan du registrera dig som Metsäverkko-användare här.

Logga in tryggt med bankkoder

Values guide Metsä Group's operations

Inloggningen till tjänsten sker tryggt med bankkoder eller mobil ID på adressen www.metsaverkko.fi/sv. Om inloggningen inte lyckas, kan det bero på att dina person- eller medlemsuppgifter är ofullständiga. Du kan uppdatera dem genom att kontakta din egen skogsexpert eller vår kundtjänst.

Se även

Skogsbruksplanen hålls alltid uppdaterad

Values guide Metsä Group's operations

Du får mest nytta av Metsäverkko då din skogsdata finns uppladdad i tjänsten. Då kan du granska och upprätthålla uppgifterna i avsnittet Skogsbruksplan. Du ser figurvis bestånds- och arealuppgifter samt föreslagna arbetsslag och avverkningar för alla figurer. Tillämpningen förtecknar de mest skyndsamma åtgärderna. Du får en inkomst- och utgiftsbudget för åtgärderna samt ett förslag på när de borde utföras.

Du kan uppdatera figuruppgifter och markera att arbeten i skogen är utförda samt lägga till fotografier och anteckningar. Vi uppdaterar årligen skogens tillväxt till Metsäverkko, så alla användare kan följa med hur deras skogsegendom växer.

Om du är avtalskund hos oss, har du tillgång till mångsidiga simulerings- och optimeringsmöjligheter. För våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen uppdaterar vi kostnadsfritt skogsbruksplanen för de avverkningar och skogsvårdsarbeten som vi utför.

Om du inte har en gällande skogsbruksplan, kan du beställa en ny av oss eller ge Metsä Group fullmakt att överföra uppgifter om skogstillgångar från Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. På Metsäverkkos ingångssida finns en länk, som kan användas för att ge tillstånd att överföra uppgifterna från MinSkog.fi till Metsäverkko.

I din egen skog, virtuellt

Values guide Metsä Group's operations

Du kan också bekanta dig helt virtuellt med din skogsegendom, om din skogsbruksplan eller dina skogsdata finns uppladdade i Metsäverkko. I den virtuella skogen kan du ta en skogspromenad i din egen skog, jämföra virkesdrivningens och skogsvårdens resultat före och efter åtgärden samt bedöma åtgärdens effekter på miljön och din plånbok.

Den virtuella skogen kan behändigt användas med webbläsare eller mobilt. En mera detaljerad och imponerande upplevelse får du med hjälp av VR-anläggning som har kopplats till datorn. På det sättet kan du promenera i din skog och till exempel se på uppgifter och värdet av enskilda träd.

Se även

Gör virkesaffärer och beställ skogsvårdsarbeten

Values guide Metsä Group's operations

I Metsäverkkos avsnitt Virkeshandel och skogsvård kan du behändigt lämna begäran om anbud på virkesaffärer och skogsvårdsarbeten på en elektronisk blankett. Om du har skogsbruksplanens uppgifter i tjänsten, är det enklare att lämna anbud med det går nog också utan dessa uppgifter. Anbuden godkänns säkert med en elektronisk underskrift, dvs. nätbankskoder. Om det är fråga om en skogsfastighet med flera ägare, kan alla delägare godkänna anbudet elektroniskt, vilket gör handeln betydligt smidigare.

Då du gör affärer i Metsäverkko, undviker du hantering och postning av papper. Det bästa av allt är att alla dokument i anslutning till affären finns i gott förvar i Metsäverkko. I Metsäverkko ser du också dina skogsvårdsfakturor. En uppgift om fakturorna ges på ingångssidan och de bevaras i arkivet. Dessutom påminner tjänsten dig om fakturor som har förfallit till betalning.

Granska hur din skogsegendom utvecklas

Values guide Metsä Group's operations

Fastighetsboken är en helt ny funktion, i vilken du kan betrakta värdet på din skogsfastighet och kassaflödet utgående från de skogsdata som finns i Metsäverkko. Kassaflödet bildas av förverkligade samt framtida, uppskattade inkomster och utgifter. I verktyget kan du bekanta dig med uppgifterna på olika skogsfastigheter och med olika tidshorisonter.

Se även

Ta hand om skogsbrukets bokföring och deklaration på nätet

Values guide Metsä Group's operations

Metsäverkkos Skatteverktyg är ett verktyg för våra ägarmedlemmar, med vars hjälp du kan sköta skogsbrukets bokföring: du kan plocka in inkomsterna från virkesaffärer med Metsä Group och utgifterna för skogsvårdsarbeten som är beställda av Metsä Group direkt till din skattebokföring. Andra utgifter och inkomster kan också läggas till i Skatteverktyget under året. Bokföringen fungerar som grund för deklarationen, så det är enkelt att göra sin deklaration och det är ännu lättare att lämna sin skattedeklaration: man kan göra det direkt från Metsäverkko.

Din bokföring för tidigare år bevaras i Metsäverkko. Skogsavdrag, reserveringar och avskrivningar överförs automatiskt till följande skatteår, då uppgifterna en gång har sparats i tjänsten.

Lättare att sköta ärenden, då ägarna är flera

Values guide Metsä Group's operations

Skötseln av ärenden blir lättare med Metsäverkko i sådana fall att skogsfastigheten har flera ägare. Om det till exempel är fråga om en sammanslutning, kan delägarna befullmäktiga en person att sköta medlemskapets alla ärenden i Metsäverkko. Sammanslutningens alla delägare kan ändå betrakta uppgifterna i tjänsten och till exempel elektroniska anbud. Det går också enkelt för sammanslutningens delägare att godkänna en affär i Metsäverkko, utan att behöva posta dokument till varandra.

Man kan foga en person med rätt att betrakta medlemskapets uppgifter i Metsäverkko, så som skogsbruksplanerna. Detta underlättar skötseln av ärenden i Metsäverkko för till exempel stora stiftelser och sammanslutningar.

I Metsäverkkos videomötet kan flera personer som är medlemmar i sammanslutningen delta i mötet. I anslutning till tidsbokningen kan skogsexperten bjuda in delägare eller så kan olika personer tas med i diskussionen till exempel under videomötet.

Uppdatera dina uppgifter och förvalta dina andelsplaceringar

Values guide Metsä Group's operations

I Metsäverkkos avsnitt Kunduppgifter kan du uppdatera dina kontaktuppgifter och andra uppgifter om ditt medlemskap så som kontonummer, valkommun och delägarförteckningens uppgifter. Uppgifterna om skogsfastigheter kan också uppdateras och vid behov går ändringarna till skogsexperten för godkännande innan de träder i kraft.

Om medlemskapet tillhör flera personer, så som äkta makar eller sammanslutning, ska alla delägare godkänna ändringarna med sina bankkoder. Då en delägare inleder förändringsprocessen, får de andra delägarna ett meddelande per -post och informationen om det godkännande som krävs visas också i Metsäverkkos anmälningar.

Som ägarmedlem kan du via Metsäverkkos avsnitt Ekonomi också följa med dina andelsplaceringar i Metsäliitto Osuuskunta. Du ser dina placeringsandelar och den bonus du har införtjänat för virkesaffärer och när bonusens giltighetstid löper ut. Som generalbefullmäktigad delägare kan du självständigt lämna en begäran om konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Om kunden inte har en generalbefullmäktigad delägare, kan vem av delägarna som helst initiera konverteringsprocessen.

Som generalbefullmäktigad kan du också teckna grundandelar och betal dem via din nätbank vartill du kan meddela, om andelsräntorna ska betalas ut på ditt bankkonto eller om andelsräntorna ska användas för att teckna nya Metsä1-tilläggsandelar.

Alla dokument bevarade på samma ställe

Values guide Metsä Group's operations

Alla avtal och dokument finns bevarade i Metsäverkko och du kan återkomma till dem när du vill. I avsnittet Avtal finns virkeshandelsavtalen, beställningar av skogsvårdsarbeten och årsplaner. Andra dokument, så som årssammandrag över virkeshandeln, ränteintyg och mätbesked finns i Arkivet. I Metsäverkko kan du också läsa det nyaste numret av tidningen Metsä Groupin Viesti eller äldre nummer från tidigare år i det elektroniska arkivet.

Se även

Fråga mer i vår kundtjänst

Values guide Metsä Group's operations

Detaljerade videofilmer handleder dig till olika tjänster. Om du behöver hjälp med användningen av Metsäverkko, svarar vår kundtjänst på dina frågor på Metsäverkkos chatt, vardagar kl. 818 och lördagar kl. 1016, betjäning på svenska vardagar kl. 915. Du kan också kontakta kundtjänsten per telefon
010 7770.

Liity jäseneksi

Som ägarmedlem är du en av Metsäliitto Osuuskuntas ägare och berättigad till våra medlemstjänster och våra bästa förmåner, så som placeringsprodukter, virkeshandelsbonus och tjänsten Metsäverkko.

Vår kundbetjäning betjänar dig i skogsfrågor vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Undantag till öppethållningstiderna: i juli, vardagar 8-16 och lö stängt, dagen före helgdagar 8-16. Vi betjänar också på Facebook och Twitter.

Fråga mera i vår kundtjänst:

0107770


Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.