Metsäverkko

Metsäverkko är en
mångsidig webbtjänst
för skötsel av skogsärenden.

Sköt om din skogsegendom i Metsäverkko

Metsäverkko är en kostnadsfri webbtjänst för förvaltning av skogsegendomen för Metsäliitto Osuuskuntas kunder. Du kan sköta om din skog just då det passar dig bäst. På den här sidan kan du läsa om vad all Metsäverkko erbjuder sin användare.

Du kan också bekanta dig med tjänsten genom att logga in som demoanvändare på adressen www.metsaverkko.fi/sv. Passa på att titta på videorna som presenterar användningen av tjänster. Genom att modigt klicka och testa får du en uppfattning om Metsäverkkos mångsidiga utbud.

Logga in tryggt med bankkoder

Inloggningen till tjänsten sker tryggt med bankkoder eller mobil ID    på adressen www.metsaverkko.fi/sv. Om inloggningen inte lyckas, kan det bero på att dina person- eller medlemsuppgifter är ofullständiga. Du kan uppdatera dem genom att kontakta din egen skogsexpert eller vår kundtjänst.

Tjänster för ickemedlemmar i Metsäverkko

Values guide Metsä Group's operations

Om du inte är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, kan du registrera dig som Metsäverkko-användare här. Efter registrering kan du logga in i Metsäverkko från dess ingångssida www.metsaverkko.fi/sv. Du har tillgång till delarna Skogsbruksplan och Virkeshandel och skogsvård. Genom att ansluta dig som ägarmedlem får du tillgång till Metsäverkkos alla egenskaper. Det går att ansluta sig som medlem direkt i Metsäverkko.

Skogsbruksplanen hålls alltid uppdaterad

Values guide Metsä Group's operations

Då uppgifterna om dina skogstillgångar finns i Metsäverkko, kan du granska och upprätthålla uppgifterna i avsnittet Skogsbruksplan. Du kan uppdatera figuruppgifter och markera att arbeten i skogen är utförda samt lägga till fotografier och anteckningar. Vi uppdaterar årligen skogens tillväxt till Metsäverkko, så alla användare kan följa med hur deras skogsegendom växer.

I Metsäverkko klarnar det hurdan skötsel din skog behöver. Du ser figurvis bestånds- och arealuppgifter samt föreslagna arbetsslag och avverkningar för alla figurer. Tillämpningen förtecknar de mest skyndsamma åtgärderna. Du får en inkomst- och utgiftsbudget för åtgärderna samt ett förslag på när de borde utföras.

Om du är avtalskund hos oss, har du tillgång till mångsidiga simulerings- och optimeringsmöjligheter. För våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen uppdaterar vi kostnadsfritt skogsbruksplanen för de avverkningar och skogsvårdsarbeten som vi utför.

Gör virkesaffärer och beställ skogsvårdsarbeten

I Metsäverkkos avsnitt Virkeshandel och skogsvård kan du lämna begäran om anbud på virkesaffärer och skogsvårdsarbeten. Om du har skogsbruksplanens uppgifter i tjänsten, är det enklare att lämna anbud med det går nog också utan dessa uppgifter. Du godkänner tryggt lämnade anbud med dina bankkoder. Då du gör affärer i Metsäverkko, undviker du hantering och postning av papper. Det bästa av allt är att alla dokument i anslutning till affären finns i gott förvar i Metsäverkko.

I Metsäverkko ser du också dina skogsvårdsfakturor, även om du fortfarande får dem också per post. En uppgift om fakturorna kommer på ingångssidan och de förvaras i arkivet. Dessutom påminner tjänsten dig om fakturor som har förfallit till betalning.

Uppgifter om skogstillgångar till Metsäverkko

Du får större nytta av Metsäverkko om den innehåller uppgifter om dina skogstillgångar eller din skogsbruksplan, vilka innehåller alla väsentliga uppgifter om dina skogstillgångar. Om du inte har en gällande skogsbruksplan, kan du beställa en ny av oss eller ge Metsä Group fullmakt att överföra uppgifter om skogstillgångar från Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. På Metsäverkkos ingångssida finns en länk, som kan användas för att ge tillstånd att överföra uppgifterna från MinSkog.fi till Metsäverkko.

Förvalta dina andelsplaceringar elektroniskt

Values guide Metsä Group's operations

Som ägarmedlem kan du förvalta dina andelsplaceringar i Metsäliitto Osuuskunta och göra nya placeringar i tjänsten. Du ser dina andelsplaceringar och hur mycket bonus du har införtjänat från virkesaffärer och när de förfaller. Du kan behändigt förvalta dina andelsplaceringar själv, till exempel teckna B-tilläggsandelar och även A-tilläggsandelar om du har gjort virkesaffärer som berättigar till tecknande av dem och betala dina placeringar via din nätbank.

Produkter och tjänster från nätbutiken med bonus

Ägarmedlemmarna kan utnyttja bonus som införtjänas från virkeshandel och skogsvårdsarbeten i nätbutiken. Du kan till exempel köpa skogsutrustning, friluftskläder och böcker. Du kan göra inköpen med bonus eller pengar – eller en kombination av dem. Nätbutiken är endast öppen för mervärdesskatteskyldiga ägarmedlemmar.

Som ägarmedlem sköter du skogsbrukets bokföring och deklaration på nätet

Values guide Metsä Group's operations

Med Metsäverkkos Skatteverktyg kan du sköta skogsbrukets bokföring: plocka in inkomster från virkesaffärer med Metsä Group och utgifter för skogsvårdsarbeten direkt till din skattebokföring. Andra utgifter och inkomster kan också läggas till i Skatteverktyget under året. Bokföringen fungerar som grund för deklarationen, så det är enkelt att göra sin deklaration och det är ännu lättare att lämna sin skattedeklaration: man kan göra det direkt från Metsäverkko.

Din bokföring för tidigare år bevaras i Metsäverkko. Skogsavdrag, reserveringar och avskrivningar överförs automatiskt till följande skatteår, då uppgifterna en gång har sparats i tjänsten.

Lättare att sköta ärenden, då ägarna är flera

Values guide Metsä Group's operations

Skötseln av ärenden blir lättare med Metsäverkko i sådana fall att skogsfastigheten har flera ägare. Om det till exempel är fråga om en sammanslutning, kan delägarna befullmäktiga en person att sköta medlemskapets alla ärenden i Metsäverkko. Sammanslutningens alla delägare kan ändå betrakta uppgifterna i tjänsten och till exempel elektroniska anbud. Det går också enkelt för sammanslutningens delägare att godkänna en affär i Metsäverkko, utan att behöva posta dokument till varandra.

Man kan foga en person med rätt att betrakta medlemskapets uppgifter i Metsäverkko, så som skogsbruksplanerna. Detta underlättar skötseln av ärenden i Metsäverkko för till exempel stora stiftelser och sammanslutningar.

Alla dokument bevarade på samma ställe

Bland kunduppgifterna finns dina egna kontaktuppgifter och bland annat virkeshandelns årssammandrag, ränteintyg, uppgifter om skogsvårdsarbeten och fakturor för dem, mätbesked, certifieringsuppgifter samt andels- och medlemsuppgifter. Alla dokument finns bevarade på ett säkert ställe och du kan betrakta dem när du vill. Du kommer till kunduppgifterna via en länk på Metsäverkkos ingångssida.

se även

Nyheter och Metsä Groupin Viesti går alltid att läsa

Values guide Metsä Group's operations

I Metsäverkko kan du följa med nyheter och meddelanden som Metsä Group publicerar. Det finns en länk till nyheterna längst uppe på ingångssidan. På samma plats kan du också läsa det färskaste numret av Metsä Groupin Viesti eller äldre nummer i tjänstens arkiv.

Se även

Fråga mer i vår kundtjänst

Values guide Metsä Group's operations

Detaljerade videofilmer handleder dig till olika tjänster. Om du behöver hjälp med användningen av Metsäverkko, svarar vår kundtjänst på dina frågor på Metsäverkkos chatt, vardagar kl. 818 och lördagar kl. 1016, betjäning på svenska vardagar kl. 915. Du kan också kontakta kundtjänsten per telefon
010 7770.

Liity jäseneksi

Som ägarmedlem är du en av Metsäliitto Osuuskuntas ägare och berättigad till våra medlemstjänster och våra bästa förmåner, så som placeringsprodukter, virkeshandelsbonus och tjänsten Metsäverkko.

Vår kundbetjäning betjänar dig i skogsfrågor vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter.

Fråga mera i vår kundtjänst:

0107770


Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.