Values guide Metsä Group's operations 
 

15 euro rabatt per hektar för tillväxtgödsling

Våren är säsong för planering av tillväxtgödslingsprojekt och därför ger Metsä Group 15 euro rabatt per hektar för tillväxtgödslingar, då beställningen lämnas senast 31.5.2020. Dessutom lottar vi ut en Husqvarna-röjsåg (värde ca 1 000 euro) bland dem som har lämnat en beställning på tillväxtgödsling under tiden 1.2–31.5. Nu lönar det sig att kontakta Metsä Groups expert och sätta fart på skogens tillväxt.

Vårt mål är att känna till den kommande säsongens tillväxtgödslingsprojekt senast vid månadsskiftet april-maj. Tillväxtgödslingen utförs under växtperioden i maj-september. Spridning med helikopter lämpar sig för alla minst 10 ha stora objekt och spridning från land med traktor lämpar sig för minst fem hektar stora tallbestånd med bärande mark.

Gödselbeställning redan i samband med gallringsaffären

Metsä Group tillämpar indexprissättning av tillväxtgödsling, vilket innebär att skogsägaren kan köpa en tillväxtgödsling som utförs senare redan i samband med gallringsaffären och betala den med virkesaffärens förhandsbetalning. Skogsägaren kan alltså beställa gödsling av sin skog redan på förhand. En del av virkesförsäljningsinkomsterna kan på det sättet placeras direkt tillbaka i skogens tillväxt.

Grunden för indexprissättningen finns i gödselns pris vid försäljningstidpunkten och gödseln utgör ungefär hälften av hela gödslingskostnaden. Detta pris jämförs med gödselns pris då gödslingen utförs. Om gödselns pris sjunker med till exempel 10 procent, minskar gödslingens pris med 5 procent. På motsvarande sätt stiger gödslingens pris 5 procent om gödselns pris stiger 10 procent.
Kontakta vår skogsexpert och beställ tillväxtgödsling! Kontaktuppgifterna hittar du här.


Foto: Forest Vital