Skogen fortsätter att växa i A-tilläggsandelar

Med hjälp av räknaren kan du räkna ut hur mycket virkesförsäljningsinkomster skulle ha avkastat om du hade placerat dem i A-tilläggsandelar. I räknaren väljer du placeringsår och matar in virkesaffärens storlek i kubikmeter och värde i euro exklusive mervärdesskatt. Räknaren drar av förskottsinnehållning 19 % och räknar ut den årliga värdeutvecklingen för A-tilläggsandelsplaceringen och per kubikmeter virke i den ursprungliga affären. Du kan mata in uppgifterna också utan virkesaffärens storlek. Då räknar räknaren inte ut placeringens avkastning per kubikmeter. Noggrannare information om hur räntan fastställs finns efter räknaren.

OBS: Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning förnyas från 1.1.2022. A-tilläggsandelar hålls fortfarande i kraft, men från 2022 kan man inte längre placera i dem. Mera information finns här.

ForestCal_html
Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om räntan på andelskapital utgående från föregående års resultat.*  Vi kan inte förutspå kommande räntor och därför kan räknaren användas för att räkna ut förverkligade räntor. Räknaren utgår från antagandet att de insamlade räntorna placeras i A-tilläggsandelar. Dessutom antar räknaren att räntorna betalas ut i medlet av maj, då betalningsdagen har varierat några dagar i båda riktningarna från det. 

* Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande avkastning på skogsägarens placeringar.