Skogen fortsätter att växa i A-tilläggsandelar

Med hjälp av räknaren kan du räkna ut hur mycket virkesförsäljningsinkomster skulle ha avkastat om du hade placerat dem i A-tilläggsandelar. I räknaren väljer du placeringsår och matar in virkesaffärens storlek i kubikmeter och värde i euro exklusive mervärdesskatt. Räknaren drar av förskottsinnehållning 19 % och räknar ut den årliga värdeutvecklingen för A-tilläggsandelsplaceringen och per kubikmeter virke i den ursprungliga affären. Noggrannare information om hur räntan fastställs finns efter räknaren.

ForestCal_html
Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om räntan på andelskapital utgående från föregående års resultat.*  Vi kan inte förutspå kommande räntor och därför kan räknaren användas för att räkna ut förverkligade räntor. Räknaren utgår från antagandet att de insamlade räntorna placeras i A-tilläggsandelar. Dessutom antar räknaren att räntorna betalas ut i medlet av maj, då betalningsdagen har varierat några dagar i båda riktningarna från det. 

* Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande avkastning på skogsägarens placeringar.