Values guide Metsä Group's operations 
 

Ansökningsstoppet för Kemera-stöd för vård av ungskog upphävs först nästa år

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat förlänga ansökningsstoppet för Kemera-stöd för vård av ungskog över årsskiftet, eftersom Kemera-lagen kommer att ändras gällande vård av ungskog. Ministeriet anser att det är befogat att begränsa tidsfristen för utförande av vård av ungskog så, att projekten framdeles ska utföras inom ett år efter att finansieringsansökan har lämnats. Ansökningsstoppet upphävs först efter att lagändringen har slutförts.

Ansökningsstoppet för Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling upphävs vid årsskiftet och ansökningsstoppet för tidig vård av plantskog har upphävts redan 10.10.2016.

Vi lämnar Kemera-ansökningarna till Skogscentralen i beställningsordning

Du kan redan nu beställa vårens plantskogsvårdsarbeten från oss. Vi lämnar ansökan om Kemera-stöd i ditt ställe. Vi lämnar Kemera-ansökningarna till Skogscentralen i beställningsordning genast då ansökan öppnas 2017. Ju snabbare du beställer plantskogsvårdsarbeten, desto säkrare räcker Kemera-medlen till också för ditt objekt. Kontakta din egen skogsexpert och begär anbud på plantskogsvårdsarbeten!