Values guide Metsä Group's operations 
 

Dokumenten för årsanmälan i Metsäverkko

Dokumenten gällande årsanmälan för 2016 finns nu i Metsäverkko. Uppgifterna finns under punkten Medlemsuppgifter. Under punkten Andelsplaceringar/Medlemsplaceringar anges förändringar i andelsplaceringarna och där kan du välja året 2016.

Om du har gjort virkesaffärer eller köpt skogsvårdsaffärer av oss under 2016, finns ett årssammandrag över virkeshandel och skogsvårdsarbeten under medlemsuppgiftsfliken. Du kan bekanta dig med uppgifterna i Metsäverkko. Kontrollera samtidigt dina kontaktuppgifter i Metsäverkko, punkten egna uppgifter under fliken medlemsuppgifter, så säkrar du att du också i fortsättningen får våra meddelanden om medlemsärenden.

se även