Meddela om ändringar i dina medlemsuppgifter

Meddela ändringar som gäller ditt medlemskap (till exempel ändring av skogsarealen eller kontaktuppgifterna) till din kontaktperson eller till kundtjänst per e-post till jasenpalvelut[at]metsagroup.com eller till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ. Du kan även meddela om ändringar genom att ringa till servicenumret SkogsLinjen 010 7770.

Ändringar i bankuppgifterna ska alltid meddelas med enändringsblankett.

Om du köper mer skog eller överlåter skog kan din stadgeenliga andel förändras. Om din skogsegendom minskar kan du be att få tillbaka den andel som överskrider din skyldighet. I annat fall omvandlas de andelar som överskrider din skyldighet och som du har betalat full avgift för till A-tilläggsandelar med en årlig ränta.

Överföring av andelsinsatser

Grund- och tilläggsandelar i Metsäliitto Osuuskunta kan överföras till annan medlem i Metsäliitto Osuuskunta. Fyll i ändringsblanketten för överföring, där du meddelar om de andelar som ska överföras. Om mottagaren inte ännu är medlem i Metsäliitto Osuuskunta ska han eller hon dessutom ansluta sig som medlem elektroniskt eller med medlemsblankett.
 
Om överlåtaren är ett dödsbo behövs som bilaga en kopia av arvskiftesinstrumentet, där arvsrätten framgår. Returnera blanketterna med bilagor på adress Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

Avgång ur andelslaget

Avgång ur andelslaget sker genom en skriftlig anmälan till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ. Dina rättigheter (till exempel rätten till andelsränta) upphör när vi tagit emot din informella avgångsanmälan.

Om den avgående medlemmen är ett gemensamt medlemskap av äkta makar, en sammanslutning eller ett dödsbo, ska avgångsanmälan undertecknas av alla ägare. Dödsbon ska bifoga en kopia av bouppteckningen. Om du avgår, återbetalar vi dina stadgeenliga grundandelar genom försnabbat förfarande i slutet av den kalendermånad som följer efter avgångsanmälan, om det kan ske utan hinder av 16 § i stadgarna.


Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.