Meddela om ändringar i dina medlemsuppgifter

Meddela ändringar som gäller ditt medlemskap (till exempel ändring av skogsarealen eller kontaktuppgifterna) till din kontaktperson eller till medlemsservicegruppen per e-post till jasenpalvelut[at]metsagroup.com eller till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Medlemsservicegruppen, PB 10, 02020 METSÄ. Du kan även meddela om ändringar genom att ringa till servicenumret SkogsLinjen 010 7770.

Ändringar i bankuppgifterna ska alltid meddelas med en ändringsblankett.

Om du köper mer skog eller överlåter skog kan din stadgeenliga andel förändras. Om din skogsegendom minskar kan du be att få tillbaka den andel som överskrider din skyldighet. I annat fall omvandlas de andelar som överskrider din skyldighet och som du har betalat full avgift för till A-tilläggsandelar med en årlig ränta.

Avgång ur andelslaget sker genom en skriftlig anmälan till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Medlemsservicegruppen, PB 10, 02020 METSÄ. Dina rättigheter (till exempel rätten till andelsränta) upphör när vi tagit emot din informella avgångsanmälan.

Om den avgående medlemmen är ett par, en sammanslutning eller ett dödsbo ska avgångsanmälan undertecknas av alla ägare. Dödsboet ska bifoga en kopia av bouppteckningens första sida.

Om du avgår återbetalas dina medel som du placerat i stadgeenliga andelar tidigare i slutet av den kalendermånad som följer efter avgångsanmälan utan att stadgarnas 12 § kan förhindra detta.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-20 och lördagar kl. 10-16. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.