Values guide Metsä Group's operations

Beskattningen av andelsräntor

Andelsräntor till 5000 euro är beskattningsbar kapitalinkomst till 25 procent och skattefri inkomst till 75 procent. Till den del andelsräntorna överstiger 5000 euro är den överstigande delen till 15 procent skattefri inkomst och till 85 procent beskattningsbar kapitalinkomst.

Metsäliitto Osuuskunta förrättar förskottsinnehållning på andelsräntor som utbetalas till naturliga personer, dödsbon och sammanslutningar. Förskottsinnehållningen verkställs enligt 7,5 procent om andelsräntan uppgår till högst 5000 euro. Till den del som andelsräntan överstigen 5000 euro, förrättas förskottsinnehållningen enligt 25,5 procent. Om andelsräntans belopp är högst 20 euro, förrättas ingen förskottsinnehållning.

Beskattningen av kapitalbonus vid överlåtelse

Den kapitalbonus som Metsä Group har betalat för A-tilläggsandelar som har tecknats till nedsatt pris är inkomst som beskattas som överlåtelsevinst vid överlåtelse. Om en medlem säger upp A-tilläggsandelar som är köpta till nedsatt pris efter bindningsperioden, beskattas fondförhöjningen, dvs. den 15 % som Metsä Group har placerat i medlemmens ställe, som överlåtelsevinst under det år, då den utbetalas på medlemmens konto.

Om A-tilläggsandelar som har tecknats med kapitalbonus överförs till en ny ägare, till exempel säljs eller som gåva, beskattas den 15 % som Metsä Group har placerat i medlemmens ställe som överlåtelsevinst under det år som överlåtelsen sker, dvs. andelarna övergår till en ny ägare. Då är anskaffningsutgiften det nedsatta pris som har betalats (85 %). Om medlemmen säljer A-tilläggsandelar som har tecknats till nedsatt pris för deras fulla värde, uppstår det en överlåtelsevinst som är 15 % av försäljningspriset. Om medlemmen säljer de nedsatta andelarna till 85 % av deras pris, uppstår det varken vinst eller förlust.

Den överlåtelsevinst som en naturlig person eller dödsbo erhåller är dock inte beskattningsbar inkomst om överlåtelsernas pris under skatteåret är högst 1 000 euro. På motsvarande sätt är en överlåtselförlust inte avdragbar om skatteårets överlåtelser sammanlagt är högst 1 000 euro och anskaffningsutgifterna högst 1 000 euro.

Medlemmarna måste själva följa med anskaffningsutgifterna och meddela dem till beskattaren. Det lönar sig att beakta, att en sammanslutning inte är skattskyldig, utan sammanslutningens medlemmar personligen. Dödsbon är däremot skattskyldiga. Metsä Group ställer upp en sammanställning av kapitalbonusens överlåtelser i årsanmälan från och med händelser under 2018 (kontoutdraget i januari 2019). Deklarationen av överlåtelsevinster finns på beskattarens webbplats www.vero.fi.

Sammandrag av beskattningen av kapitalbonus vid olika överlåtelser

DÅ KAPITALBONUS ÖVERLÅTS FÖRE UTGÅNGEN AV BINDNINGSPERIODEN

  • Arv eller gåva: arvs- eller gåvoskatten betalas för 85 % som medlemmen har betalat för A-tilläggsandelarna. Då bindningsperioden har löpt ut och A-tilläggsandelarna sägs upp, betalas skatt på överlåtelsevinst.
  • Försäljning: skatt på överlåtelsevinsten om försäljningspriset är högre än den 85 % som medlemmen har betalat.

EFTER ATT BINDNINGSTIDEN HAR LÖPT UT

  • Överföring till A-tilläggsandelar: skatt på överlåtelsevinst betalas inte i det här skedet.
  • Andelarna lyfts ut för eget bruk: skatt på överlåtelsevinst betalas för den andel som överstiger den 85 % andel som medlemmen har betalat för A-tilläggsandelarna.
  • Arv eller gåva: arvs- eller gåvoskatt betalas för A-tilläggsandelarna i sin helhet.
  • Försäljning: skatt på överlåtelsevinsten, om överlåtelsepriset är högre än den 85 % andel som medlemmen har betalat.
    • Dessutom betalar köparen överlåtselseskatt på den summa som köparen betalar.

Exempelkalkyler

EXEMPEL 1: MEDLEMÖVERLÅTER A-TILLÄGGSANDELAR SOM HAR KÖPTS TILL NEDSATT PRIS TILL SITT FULLA VÄRDE, 1000 ST, Á 1 E/ST ​ ​
PlaceringarAnskaffningsutgift %eur
Placering 201385850
Metsä Groups andel0150
Anskaffningsutgift85850
Överlåtelsepris1000
Överlåtelsevinst150
Kapitalinkomstskatt 30 %*45

 

EXEMPEL 2: MEDLEM ÖVERLÅTER A-TILLÄGGSANDELAR SOM HAR KÖPTS TILL NEDSATT PRIS UTAN ATT BEAKTA DEN ANDEL SOM METSÄ GROUP HAR BETALAT I MEDLEMMENBS STÄLLE (UNDER FÖRBINDELSEPERIODEN) ​ ​
PlaceringarAnskaffningsutgift %eur
Placering 201385850
Metsä Groups andel0150
Anskaffningsutgift85850
Överlåtelsepris850
Överlåtelsevinst0
Kapitalinkomstskatt 30 %*0

 

*I exempelkalkylerna är de beskattningsbara kapitalinkomsterna under 30 000 euro per år.