Values guide Metsä Group's operations 
 

Beskattningen av andelsräntor

Andelsräntor till 5000 euro är beskattningsbar kapitalinkomst till 25 procent och skattefri inkomst till 75 procent. Till den del andelsräntorna överstiger 5000 euro är den överstigande delen till 15 procent skattefri inkomst och till 85 procent beskattningsbar kapitalinkomst.

Metsäliitto Osuuskunta förrättar förskottsinnehållning på andelsräntor som utbetalas till naturliga personer, dödsbon och sammanslutningar. Förskottsinnehållningen verkställs enligt 7,5 procent om andelsräntan uppgår till högst 5000 euro. Till den del som andelsräntan överstigen 5000 euro, förrättas förskottsinnehållningen enligt 25,5 procent. Om andelsräntans belopp är högst 20 euro, förrättas ingen förskottsinnehållning.