Plantskogsvården utförs i typiska fall i två etapper

Det uppstår alltid lövträd på naturlig väg i plantbestånd. Vid plantskogsvården avlägsnar man lövträd kring barrträdsplantorna . Lövträden tar utrymme av gran- och tallplantorna, vilket gör att de växer långsammare. Dessutom piskas barrträdsplantorna av lövträden, vilket förorsakar skador på dem. Vid plantskogsvården lämnas en del lövträd kvar att växa för att upprätthålla mångfalden.

Lövträden avlägsnas i typiska fall i två skeden. Den tidiga röjningen utförs då de plantor som odlas har nått en höjd av cirka en meter. Plantskogsgallringen är aktuell då plantorna beroende på trädslag är 3–7 meter höga.

Plantskogsvård som utförs vid rätt tid belönar i pris och tillväxt

Då man utför tidig röjning och plantskogsgallring vid rätt tid och på rätt sätt, kan man utföra förstagallringen till och med fem år tidigare och utfaller blir också större vid gallringen. Skogsägaren får redan hyfsade virkesförsäljningsinkomster från förstagallringen av ett välvårdat bestånd.

Enligt en gammal tumregel inom skogsbranschen blir arbetet tio procent dyrare för varje år som plantskogsvården försenas. En försenad plantskogsvård leder också till skador på plantorna och tillväxtförluster. I värsta fall leder försummelser till att de värdefulla planterade plantorna ersätts av mindre värdefullt lövträdsbestånd. Det lönar sig dock att utföra också en försenad röjning, eftersom förlusterna slutar att öka. Realiserade tillväxtförluster får man dock inte tillbaka.

Beställ plantskogsvård och delta i utlottning

Just nu är det en bra tid att initiera den kommande sommarens plantskogsvårdsarbeten med den egna skogsexperten. Då du beställer plantskogsvårdsarbetet före 31.5.2018, deltar du samtidigt i en utlottning där vi lottar ut 5 st resegåvokort som är värda 500 euro. Reglerna för utlottningen kan du läsa här.

Kontakta din egen skogsexpert   eller begär anbud på plantskogsvårdsarbete i Metsäverkko

Du kommer väl ihåg att du kan betala skogsvårdsarbeten med den bonus som Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar införtjänar för virkeshandel och skogsvårdsarbeten. Man införtjänar också bonus för skogsvårdsarbeten. Privatskogsägare kan få statligt Kemera-stöd för tidig plantskogsvård (minst 1 ha) och skötsel av ungskog (minst 2 ha). Vi ansöker om stödet i ditt ställe, direkt till dig.