Beställ vårens plantskogsvårdsarbeten av oss

Du hinner ännu beställa plantskogsvård för våren från oss. Visste du att du till och med kan fördubbla lönsamheten för ditt skogsbruk genom att sköta din skog planmässigt.


Ta kontakt och begär anbud! Du kommer väl ihåg att man kan betala skogsvårdsarbeten med bonus som Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar införtjänar på virkeshandel och skogsvårdsarbeten. Man förtjänar bonus också för skogsvårdsarbeten. Privatskogsägare kan få statligt Kemera-stöd för tidig plantskogsvård (minst 1 hektar) och skötsel av ung skog (minst 2 hektar). Vi ansöker om stödet i ditt ställe, så att det betalas direkt till dig.

Plantskogsvården utförs i typiska fall i två etapper

Det uppstår alltid lövträd på naturlig väg i plantbestånd. Vid plantskogsvården avlägsnar man lövträd kring barrträdsplantorna . Lövträden tar utrymme av gran- och tallplantorna, vilket gör att de växer långsammare. Dessutom piskas barrträdsplantorna av lövträden, vilket förorsakar skador på dem. Vid plantskogsvården lämnas en del lövträd kvar att växa för att upprätthålla mångfalden.

Lövträden avlägsnas i typiska fall i två skeden. Den tidiga röjningen utförs då de plantor som odlas har nått en höjd av cirka en meter. Plantskogsgallringen är aktuell då plantorna beroende på trädslag är 3–7 meter höga.

Plantskogsvård som utförs vid rätt tid belönar i pris och tillväxt

Då man utför tidig röjning och plantskogsgallring vid rätt tid och på rätt sätt, kan man utföra förstagallringen till och med fem år tidigare och utfaller blir också större vid gallringen. Skogsägaren får redan hyfsade virkesförsäljningsinkomster från förstagallringen av ett välvårdat bestånd.

Enligt en gammal tumregel inom skogsbranschen blir arbetet tio procent dyrare för varje år som plantskogsvården försenas. En försenad plantskogsvård leder också till skador på plantorna och tillväxtförluster. I värsta fall leder försummelser till att de värdefulla planterade plantorna ersätts av mindre värdefullt lövträdsbestånd. Det lönar sig dock att utföra också en försenad röjning, eftersom förlusterna slutar att öka. Realiserade tillväxtförluster får man dock inte tillbaka.