​​​​​​

 
 
 

Bästa förmåner och service till dem som förbinder sig

Vi har förnyat vårt bonussystem som alla ägarmedlemmar kan dra nytta av. Vi höjde rejält på bonusen i alla medlemskapsnivåer. Nu får man bonus också för skogsvårdstjänster.

Bonusrättigheten fastställs på basen av den mottagna virkesvolymen under fyra föregående år. Bonus för skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Medlemskapsnivån påverkar den bonus som införtjänas.

 

SÅ HÄR INFÖRTJÄNAS BONUS:

MOTTAGET VIRKE UNDER FYRA FÖREGÅENDE ÅR (M³)UNDER
500
500​‒15001501‒2500​ÖVER
2500​
​SKOGS-VÅRDS-TJÄNSTER

​förr
€/m³

nu
€/m³

förr
€/m³
​nu
€/m³
förr
€/m³
nu
€/m³
förr
€/m³
nu
€/m³​
​nu
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Bonus som insamlas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,20 ​0,400,40 ​0,600,60 ​1,000,80 ​1,40​4 %
​KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER
Bonus som insamlas vid ny virkesaffär (€/m³)
​0,20 ​0,300,30​0,500,45​​0,80​0,60​1,00​2 %
MEDLEM
Bonus som insamlas vid ny virkesaffär ( €/m³)
ingen bonusingen bonus0,20 ​0,300,30 ​0,400,40​0,60​1 %

 

Förmåner som är guld värda

Så här stor nytta får våra medlemmar i genomsnitt per år av sitt medlemskap. Tabellens siffror grundar sig på de virkesförsäljningsvolymer och belopp som medlemmar, medlemsförmånsavtalskunder och skogsvårdsavtalskunder i typiska fall har placerat i andelskapital och Kapitalbonus. Siffrorna är riktgivande och de är medlemsuppgifter från 2016.

 

MEDLEMKUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNERKUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
​Skogsareal​40 ha​100 ha​200 ha
Årlig virkesförsäljning​160 m³​450 m³​1 000 m³
​Andelskapital (grund-,
A- och B-tilläggsandelar)
​7 300 €​20 000 €​30 000 €
​ÅRLIG AVKASTNING
Bonus för virkeshandel och skogsvård​54 €​423 €​1 680 €
Ränta på andelskapital*367 €1 050€​1 575 €
Kapitalbonus​-​267 €​594 €
ÅRLIGA FÖRMÅNER
Granskning av prisgaranti för virke/avtalskunder​-​225 €​500 €
Kontinuerligt  uppdaterad skogsbruksplan​-​-​300 €
Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar​-​-​200 €
Kostnadsfri årsplan​-​-​500 €
​Avtal om skötsel av skogsegendomen, inga års-/medlemsavgift​-​-​400 €
​ALLA FÖRMÅNER SAMMANLAGT​421 €​1 965€​5 749€
F​örmåner, euro per såld kubikmeter virke​2,6 €/m³​4,4 €/m³5,7€/m³
Förmåner, euro per hektar skog10,5€/ha19,7€/ha​28,7 €/ha

 

* Räknad enligt 5 procent avkastning