​​​​​​

 

Bästa förmåner och service till dem som förbinder sig

Som ägarmedlem får du bonus på virkespriset. Ju mera virke vi har mottagit under fyra föregående år, desto mera bonus får du i samband med en ny affär. Du får bonus också för köp av skogsvårdstjänster.

Du kan använda bonus för att betala skogsvårdsarbeten och material. Du kan också lyfta bonusen eller placera den i tilläggsandelar i samband med följande virkesaffär. Om du inte är mervärdesskatteskyldig, kan du endast utnyttja din bonus genom att lyfta eller placera den i samband med följande virkesaffär. Införtjänad bonus förfaller tre kalenderår efter att de har beviljats.

Bonusrättigheten fastställs utgående från mottagen virkesvolym under fyra föregående år. Bonus för
skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Medlemskapsnivån påverkar den bonus som införtjänas. Ingen bonus betalas för energivirke, men den höjer på bonusrättigheten.

 

SÅ HÄR INFÖRTJÄNAS BONUS:

MOTTAGET VIRKE UNDER FYRA FÖREGÅENDE ÅR (M³)
​UNDER
500
​500​‒1500​1501‒2500​
​ÖVER
2500
​SKOGS-VÅRDS-TJÄNSTER

€/m³

€/m³€/m³€/m³​
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Bonus som insamlas vid ny virkesaffär (€/m³)
​0,40​0,60​1,00​1,40​4 %
​KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER
Bonus som insamlas vid ny virkesaffär (€/m³)
​0,30​0,50​0,80​1,00​2 %
MEDLEM
Bonus som insamlas vid ny virkesaffär ( €/m³)
ingen bonus​0,30​0,40​0,60​1 %

 

Förmåner som är guld värda

Så här stor nytta får våra medlemmar i genomsnitt per år av sitt medlemskap. Tabellens siffror grundar sig på de virkesförsäljningsvolymer och belopp som medlemmar, medlemsförmånsavtalskunder och skogsvårdsavtalskunder i typiska fall har placerat i andelskapital och Kapitalbonus. Siffrorna är riktgivande och de är medlemsuppgifter från 2020.

 

MEDLEM KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
​Skogsareal​40 ha​100 ha​200 ha
Årlig virkesförsäljning​144 m³​285 m³707 m³
​Andelskapital (grund-,
A- och B-tilläggsandelar)
9 000 €​24 000 €​42 000 €
​ÅRLIG AVKASTNING
Bonus för virkeshandel och skogsvård​49 €291 €​1 270 €
Ränta på andelskapital*489  €1 377   €2 436   €
Kapitalbonus​-​200 €​500 €
ÅRLIGA FÖRMÅNER
Granskning av prisgaranti för virke/avtalskunder​-124   €308 €
Kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan​-​-​300 €
Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar​-​-​200 €
Kostnadsfri årsplan​-​-​500 €
​Avtal om skötsel av skogsegendomen, inga års-/medlemsavgift​-​-​200 €
​ALLA FÖRMÅNER SAMMANLAGT538   € 1 992   € 5 714   €
F​örmåner, euro per såld kubikmeter virke3,7   €/m³7,0   €/m³8,1   €/m³
Förmåner, euro per hektar skog13,5   €/ha19,9   €/ha28,6   €/ha

 

* Räknad enligt 5 procent avkastning