Values guide Metsä Group's operations

Dubbel bonus för massaved som köps före utgången av maj

Metsä Group ger mera förmåner till de ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten och betalar dubbel bonus för massaved som köps av dem under tiden 1.3–31.5.2018. Man kan få till och med 2,8 euro bonus per kubikmeter virke som har sålts till Metsä Group.

Metsä Group har under åren 2015–2017 investerat cirka två miljarder euro i sin verksamhet, varav över 80 procent i hemlandet. Dessa investeringar ökar efterfrågan på inhemskt virke med nästan sex miljoner kubikmeter per år. Vi vill köpa det virke som investeringarna behöver från hemlandet och av våra egna medlemmar.

Under de två senaste åren har vi ökat den inköpta virkesvolymen och i fjol köpte vi mera än vi hade ställt som mål. Årets målsättning är också ökande och innevarande virkeshandelsår har börjat med fart. Dubbelbonusen på massaved uppmuntrar våra medlemmar till aktiv virkeshandel med oss och vi erbjuder samtidigt en ypperlig möjlighet att sätta gallringsbestånden i skick.

Bonus till ägarmedlemmar som bedriver regelbunden virkeshandel med oss

Bonus betalas till ägarmedlemmar som bedriver regelbunden virkeshandel. De medlemmar, som sammanlagt har sålt minst 500 m3 virke till Metsä Group under fyra föregående år är berättigade till bonus. Den dubbla bonusen är tillgänglig för alla medlemmar som har bonusrätt, vilka säljer massaved till oss under tiden 1.3–31.5.2018. Avtalskunder får den dubbla bonusen retroaktivt för massaved som de har sålt under den prisgarantiperiod som började på fjolårssidan.

Ägarmedlemmarna har använt största delen av sina bonusar för köp av skogsvårdstjänster. Man kan lyfta bonusen i pengar i samband med följande virkesaffär och bonus kan även användas för betalning av uppköp i Metsäverkkos nätbutik.

Mycket betydande förmån

Det är fråga om en mycket betydande förmån, eftersom till exempel en kund med avtal om skötsel av skogsegendomen, som under fyra föregående år har sålt över 2 500 kubikmeter virke till oss, tack vare dubbelbonusen får 2,8 euro per kubikmeter massaved som hon säljer till oss. För medlemsförmånsavtalskunder är motsvarande bonus 2 euro och för vanliga medlemmar 1,20 euro.

Du kan kontrollera din bonusrätt i Metsäverkko. Där ser du dessutom uppgifterna om tidigare virkesaffärer och virkesvolymerna i dem. Sänd en anbudsbegäran i Metsäverkko eller kontakta din egen skogsexpert!

Så här införtjänas bonus

Normalt och för massaved som har köpts före utgången av maj, €/m³

MOTTAGET VIRKE UNDER FYRA FÖREGÅENDE ÅR (M³)
​UNDER
500

​500​‒1500 ​

​1501‒2500​ ​

ÖVER
2500
Normal bonusBonus för massaved*Normal bonusBonus för massaved*Normal bonusBonus för massaved*Normal bonusBonus för massaved*
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN​0,400,80​​0,601,20​​1,002,00​​1,402,80​
​KUND MED AVTAL OM MEDLEMS-FÖRMÅNER​0,300,60​0,50​1,00​0,801,60​​1,002,00
MEDLEM-​-​0,30​0,60​0,40​0,800,60

​1,20

 

Bonusrättigheten fastställs på basen av de virkesvolymer som har mottagits under fyra föregående år. Bonus betalas också för skogsvårdstjänster och räknas i procent av fakturans slutsumma. Kundnivån påverkar den bonus som införtjänas. *Under massavedskampanjen 1.3.–31.5.2018.