Values guide Metsä Group's operations 
 

​Ge tillstånd att överföra skogsdata direkt i Metsäverkko. Du kan vinna en Samsung Galaxy -tablett.

Du kan planera avverkningar och skogsvård i Metsäverkko enklare än tidigare, då du via Metsäverkko ger oss tillstånd att överföra skogsdata. Utgående från skogsdata kan vi betjäna dig ännu bättre än tidigare och göra skogsvårdsförslag till dig. Det kostar dig ingenting att överföra uppgifterna. Logga in i Metsäverkko med dina nätbankskoder: www.metsaverkko.fi/sv. Länken till fullmakten att överföra uppgifter finns på Metsäverkkos ingångssida.

Tjänsten Metsäverkko är tillgänglig för alla Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.

Vi lottar ut tre Samsung Galaxy-tabletter bland alla som under tiden 6.6.–31.8.2016 har gett oss fullmakt att överföra skogsdata. Regler för utlottning.

Sköt dina skogsärenden elektroniskt i Metsäverkko

I Metsäverkko kan du betrakta och uppdatera dina skogsuppgifter, bedriva elektronisk virkeshandel och lämna beställningar på skogsvårdsarbeten, förvalta och göra andelsplaceringar och göra skogsbrukets skattedeklaration. Alla saker i anslutning till din skog finns i säkert förvar - allt på ett ställe. Då dina uppgifter om skogstillgångar finns i Metsäverkko, får du kostnadsfritt tillgång också till Metsäverkkos mobiltillämpning.

Tre av fyra skogsägare har redan Skogscentralens uppgifter om skogstillgångar i tjänsten MinSkog.fi

Visste du att redan tre av fyra skogsägare har information om sina skogstillgångar i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi, varifrån de kan laddas upp i Metsäverkko. Information om skogstillgångar i MinSkog.fi avser basuppgifter om din skog som insamlas och förvaltas av Skogscentralen, så som t.ex. uppgifter om bestånd, jordmån och naturobjekt, åtgärdsförslag och inkomst- och utgiftsuppskattningar. Staten finansierar insamlandet av skoglig information.

Logga in i Metsäverkko med dina egna nätbankskoder.