Values guide Metsä Group's operations 
 

Från generation till annan – Generationsväxlingsdag för skogsfastigheter

Vi deltar i Finlands skogscentrals Från generation till en annan – Generationsväxlingsdag för skogsfastigheter i Helsingfors 11.3.2017. På Metsä Groups avdelning kan du bekanta dig med de tjänster vi erbjuder vid generationsväxling och träffa våra skogsexperter. Dessutom är du välkommen till föreläsningssalarna för att höra om Metsä Groups medlemsförmåner.

Dagen ordnas i Porthania (Helsingfors universitet, Universitetsgatan 3, 00100 Helsingfors) lördagen 11.3. kl. 10:00 - 16:00. Det är fritt inträde till tillställningen. Tilläggsinformation om tillställningen och detaljerat program finns i Skogscentralens händelsekalender https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat.

Andra generationsväxlingstillställningar

Metsä Group ordnar generationsväxlingstillställningar senare under våren på olika orter i Finland. Vi informerar om tillställningarna på vår webbplats då tidtabellerna preciseras.