Values guide Metsä Group's operations 
 

Bekanta dig med HCV-kartor i Metsäverkko

I Metsäverkko kan du kontrollera om det finns områden med eventuella höga bevarandevärden på din skogsfastighet. Kartmaterial som beskriver dessa områden har publicerats i Metsäverkko för att skogsägarna ska kunna bekanta sig med situationen på sin egen fastighet. Kartorna berör endast sådana skogar som inte omfattas av FSC®-certifikat.

De minimikrav för FSC:s kontrollerade virke som trädde i kraft i maj 2019 gäller allt virke som inte är FSC-certifierat, oberoende av vilket certifieringssystem skogsägaren har förbundit sig vid. HCV-objekt avser naturobjekt med höga bevarandevärden som FSC har definierat, vars egenskaper inte får försämras om de förekommer i stor omfattning.

I Metsäverkko visas materialet under namnet ”Eventuella höga bevarandevärden (HCV)”. Om skogsägaren väljer denna kartnivå, men ingenting visas på fastigheten, så innebär det att det inte finns HCV-områden på fastigheten. Om det finns HCV-beteckningar, innebär det att områden som blir föremål för virkesaffärer på dessa områden ska kontrolleras före affären sluts. Kontrollen utförs av vår skogsexpert.


Metsäliitto Osuuskuntas licenskod för FSC:S logotyp är FSC-C014476.