Values guide Metsä Group's operations 
 

Visste du, att man kan plantera skog från maj till september

Du hinner ännu beställa plantor för hösten, om ditt skogsodlingsobjekt lämpar sig för höstplantering. I typiska fall planterar man skog på våren och försommaren. Planteringstiden kan förskjutas ända till september. Gran och björk kan planteras hela sommaren, men för tallplanteringarna håller man paus mitt på sommaren. En planta som planteras i augusti-september hinner rota sig och börjar växa snabbt genast på våren. Planteringar utförs inte efter september, eftersom plantorna inte längre rotar sig då.

Rätt planta, omsorgsfullt val av objekt och planteringsdjup i nyckelställning

Drivningen av plantor för höstplantering avviker på plantskolorna från drivningen av plantor för vår- och sommarplantering. Höstplantornas tillväxt har avbrutits vid plantskolan redan i juli genom att artificiellt förkorta dagens längd (sk. kortdagsbehandling). Kortdagsbehandlade plantor har redan förberett sig för vintern och de tål höstens frost.

Höstplantering lämpar sig för grova och medelgrova mineraljordar som inte fryser upp. Finfördelade mineraljordar och torvmarker ska inte planteras på hösten på grund av uppfrysningsrisken. Det är viktigt, att plantan planteras tillräckligt djupt och att marken återpackas grundligt kring plantan. En rätt planterad plantas rotkruka når humusskiktet inne i högen och krukan (potten) täcks av cirka fem centimeter jord.

Betala plantor med bonus

Du kommer väl ihåg, att du som ägarmedlem kan betala både plantor och annat skogsvårdsmaterial med den bonus som införtjänas för virkeshandel och skogsvårdsarbeten. Du införtjänar också ny bonus för de plantor du beställer av oss. Lämna anbudsbegäran i Metsäverkko eller på vår webbplats eller fråga direkt av din egen skogsexpert!