Values guide Metsä Group's operations

Kom med och utveckla den virtuella skogen – anmäl dig senast 30.8.2017!

Vi söker utvecklare till vår helt nya tjänst, den virtuella skogen. Utvecklarna får i september pröva på den virtuella skogen före andra användare. Vi belönar alla som deltar med biobiljetter och dessutom lottar vi bland alla utvecklare ut 5 st Samsung Gear VR glasögon.

Testningen av den virtuella skogen sker vid Metsä Groups huvudkontor (Norrskensparken 2 A, Esbo) 4.-5.9. eller 7.-8.9. eller 18.9. under tider kl. 10-20. Testningen tar cirka 15-20 minuter i anspråk och du kan redan på ansökningsblanketten ange vilka dagar som passar för dig. Testningen sker på finska. Vi kontaktar de utvalda i månadsskiftet augusti-september, då vi också kommer överens om den exakta tiden för testningen.

Du är lämplig att delta om du har gjort en elektronisk virkesaffär med oss och är intresserad av elektroniska tjänster. Anmäl dig som utvecklare och fyll i ansökningsblanketten i länken   senast 30.8.2017.